Repka Pavel – životopis

Pavel Repka sa narodil 18. októbra 1911 v Horných Zeleniciach, okres Hlohovec. Bol slovenskej národnosti a evanjelik. Maturoval na gymnáziu v Bratislave 2. 10. 1931.

V zimnom semestri 1932 sa zapisoval na VŠV v Brne do 3. semestra a 3. 2. 1936 urobil 3. štátnu skúšku.

V publikácii Rudolfa Böhma Vysoká škola zvěrolékařská Brno 1919 – 1959 sa uvádza, že v roku 1939 získal veterinársky diplom. Vo svojom rukopisnom životopise hovorí, že v Brne absolvoval 3. 2. 1936 „tierärztliche Vorprüfung“ a vo Viedni 1. 4. 1941 „tierärztliche Prüfung“, čo je aj dátum získania diplomu.

Vo Wiener tierärztliche Monatsschrift (r. 1941) nachádzame správu, že Pavel Repka obhájil v roku 1941 doktorskú dizertačnú prácu, vypracovanú na Katedre pre zootechniku a náuku o výžive Vysokej škole veterinárnej v Brne (riaditeľ prof. Dr. C. Kučera). Mala názov Das staatliche Gestüt in Nitra in der Slowakei (Štátny žrebčín v Nitre na Slovensku).

Treba predpokladať, že pre zatvorenie VŠV v Brne nemohol tu Repka obhajovať už vypracovanú dizertačnú prácu a urobil to po asi dvoch rokoch na VŠV vo Viedni.

ŠVÚ Bratislava ho uvádza ako svojho zamestnanca v rokoch 1941 – 1967.

Pozri tab. 5 a tab. 18.

Be the first to comment on "Repka Pavel – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*