Jablonka Ladislav – životopis

Ladislav Jablonka sa narodil 21. marca 1921 vo Valaskej Štiavničke, okres Brezno. Jeho otec Ján bol hostinský. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu vo Zvolene v roku 1940.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV vo Viedni v roku 1940: do 1. semestra sa zapísal 12. 9. 1940, mal ročné štipendium 6 000 Sk a imatrikulačné číslo 5432.

Štúdium ukončil na VŠV v Brne diplomom 9. 7. 1946 a doktorátom 11. 7. 1946.

Pôsobil v Banskej Bystrici, kde 27. 10. 1995 zomrel a je pochovaný.

Pozri tab. 10.

Be the first to comment on "Jablonka Ladislav – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*