Brinzl Vojtech – životopis

Vojtech Brinzl sa narodil 27. septembra 1917 v Čáčove, okres Žiar nad Hronom. Bol slovenskej národnosti a židovského náboženstva. Maturoval na Židovskom reálnom gymnáziu – na imatrikulačnom liste bez údaja, kde a kedy.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Brne zápisom 29. 10. 1938 do 1. semestra; dostal imatrikulačné číslo 2122. Dňa 18. 2. 1939 sa zapísal do 2. semestra, ale zápis odvolal.

Tým sa stopa po ňom stráca.

Pozri tab. 2.

Be the first to comment on "Brinzl Vojtech – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*