Škerle Igor – životopis

Igor Škerle sa narodil 1. septembra 1923 v Zemianskych Kostoľanoch, okres Prievidza. Bol katolíckeho náboženstva a slovenskej národnosti. Jeho otec bol úradník, revident ČSD.

V septembri 1942 sa zapísal do 1. semestra na VŠV v Budapešti; do zápisného listu je vpísané, že maturoval na „slovenskom gymnáziu“ – nie ako v iných prípadoch, keď sa uvádza aj maďarský patrón gymnázia. Absolvoval na tejto škole tri semestre.

Pri zápise na VŠV v Brne mu boli uznané 4 semestre štúdia – jeden semester ako náhrada za vojnový rok 1944/45, kedy na žiadnej škole neprebiehal normálny učebný program.

V zápisnom liste má zriedkavú poznámku, že sa už 19. 7. 1945 zapísal do 1. výukového kurzu, čo sa hodnotilo ako zápis do 5. semestra. Potom sa 25. 10. 1945 zapísal do 6. semestra a 7. 3. 1947 dokonca do 9. semestra. V máji 1948 zložil 2. a 3. štátnu skúšku, 25. mája 1948 dostal veterinársky diplom a 12. 2. 1949 obhájil doktorskú dizertačnú prácu.

V rokoch 1959 – 1976 pracoval na Štátnom veterinárnom ústave v Nitre.

Bol veľký poľovník niekde v okolí Prievidze. Zomrel 14. 12. 1995 v Nitre.

Pozri tab. 9.

Be the first to comment on "Škerle Igor – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*