Mrakič František – životopis

František Mrakič sa narodil 11. septembra 1918 vo Vrútkach, okres Turčiansky Sv. Martin, ako syn železničného zamestnanca. Bol slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho náboženstva.

Na VŠV v Brne sa zapísal do 1. semestra v roku 1937 a do 5. semestra dodatočne až 9. 11. 1939 – na krátkych osem dní do zavretia školy. Zaplatil zápisné 242,50 Kč a dávka 50,- Kč za dodatočný zápis mu „byla prominuta“.

Od roku 1940 študoval v Záhrebe, kde podľa Slovenského veterinára získal diplom už v lete 1942, ale podľa Zborníka 50 rokov Vysokého veterinárneho učenia v Brne (1968) až 27. 11. 1946. Doktorát prišiel urobiť na VŠV do Brna, kde bol promovaný 15. 2. 1947.

V rokoch 1958 – 1983 pracoval na Štátnom veterinárnom ústave v Nitre, kde založil a viedol oddelenie parazitológie.

Pôsobil aj na ONV v Trstenej, na VŠV v Košiciach a na VŠP v Nitre, kde aj zomrel.

Pozri tab. 3 a tab. 6.

Be the first to comment on "Mrakič František – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*