Illéš Jozef – životopis

Jozef Illéš sa narodil 7. marca 1920 v Cabaji, okres Nitra. Jeho otec František bol roľník. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Nitre v roku 1940.

Veterinárstvo začal študovať s prvými štipendistami v roku 1940 vo Viedni; po 4. semestri prešiel v r. 1942 do Hannoveru a odtiaľ sa v lete 1943 sa vrátil do Viedne, kde 10. 8. 1944 získal diplom a 23. 2. 1945 bol promovaný na doktora veterinárnej medicíny po obhájení dizertačnej práce Über die Verbreitung des Leberegels in der Slowakei, mit besonderer Berücksichtigung des seuchenhaften Auftretens im Jahre 1942 (O rozšírení motolice ovčej na Slovensku s osobitným zreteľom na hromadný výskyt v roku 1942), vypracovanú na Ústave pre všeobecnú zoológiu a parazitológiu VŠV v Hannoveri. Do vlasti sa vrátil, ale až 15. 11. 1949 v Brne nostrifikoval.

Pôsobil v Zlatých Moravciach a v rokoch 1962 – 1985 na Štátnom veterinárnom ústave, z toho v rokoch 1962 – 1971 na jeho Referenčnom centre kontroly zdravia a kontroly dedičnosti zdravia v Nitre.

Zomrel 29. 3. 1989 v Nitre na Zobore, kde je aj pochovaný.

Pozri tab. 10.

Be the first to comment on "Illéš Jozef – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*