Diera Alois – životopis

Alois Diera sa narodil 7. októbra 1921 v Gajdeli, okres Prievidza. Jeho otec, tiež Alois Diera, bol učiteľ. Bol nemeckej národnosti a katolík. Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Prievidzi v roku 1941.

Na VŠV vo Viedni sa zapísal 13. 11. 1941 do 1. semestra so štipendiom 600 RM a 27. 2. 1942 do 2. semestra so štipendiom 115 RM. To bolo asi v prvom prípade štipendium na semester, v druhom prípade na mesiac.

Viac o ňom nevieme.

Pozri tab. 11.

Be the first to comment on "Diera Alois – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*