Turkovič Rudolf – životopis

Rudolf Turkovič sa narodil 15. apríla 1914 v Skalici ako syn Pavla Turkoviča, roľníka. Bol slovenskej národnosti. Maturoval na Masarykovom štátnom gymnáziu v Skalici v roku 1934.

V rokoch 1934 – 1939 študoval veterinárstvo na VŠV v Brne. Keďže popri štúdiu si musel na jeho financovanie aj zarábať, do začiatku II. svetovej vojny v roku 1939 ukončil 5 semestrov.

Potom v roku 1941 po získaní štipendia na dokončenie štúdia pokračoval na VŠV vo Viedni. Toto študijné obdobie bolo prerušované jeho účasťou na odbojovom hnutí a väznením v koncentračnom tábore Ilava (august 1944 – január 1945).

Po vojne pokračoval v štúdiu, ktoré v roku 1947 ukončil s diplomom veterinárneho lekára na VŠV v Brne.

Zastával funkcie okresného veterinára v Skalici a v Malackách a veterinárneho lekára na mnohých iných miestach. Bohužiaľ v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch bol komunistickým režimom perzekvovaný za svoje politické postoje. Zomrel v roku 1977 vo veku 63 rokov.

7. 10. 2013 – Lucia Vanochová, vnučka

*

Pozri tab. 7.

2 Comments on "Turkovič Rudolf – životopis"

 1. Pán Škoda,

  som vnučkou pána MVDr.Rudolfa Turkoviča a som viac ako nemilo prekvapená, že sa zaoberáte životopisom mojho starého otca. Navyše takýmto spôsobom. Aký máte dôvod? Prečo sa vôbec mojím nebohým starým otcom zaoberáte???
  Za ďalšie, ak už píšete nieči životopis prečo sa zameriavate na jednu bezvýznamnú etapu jeho života? Z akej pohnútky ste vypichli práve štúdium veteriny a opakovanie semestrov? Vám nedošlo, ze starý otec študoval v období vojny? Že situácia a podmnienky boli značne rozdielne ako dnes? Kde sú ďalšie úseky života môjho starého otca? Kde máte informáciu, že bol v odboji, že mal problémy s režimom a doplatil na to aj s rodinou? Kde máte informácie o tom ako bol rehabilitovaný in memoriam?! Kde máte tieto údaje???
  Životopis jedinca tvorí len niekoľkoročný úsek štúdií? O sebe tu máte priam elaborát čo sa Vášho Curriculum Vitae týka. Zaujímavé! Aký ste dôsledný pokiaľ ide o Vašu osobu. Keď už chcete o niekom vypisovať, hoci postrádam akýkoľvek dôvod z Vašej strany, potom buďte tak láskavý a zistite si všetky relevantné údaje.

  A už len na okraj. Fakt, že niekto nebol promovaný neznamená nič! Promócie su čistou formalitou, aktom zavŕšenia štúdií titulom, ktorému predchádza udelenie diplomu!

  Ocením Vaše vysvetlenie ako aj stiahnutie tohto nepodarku z internetu. V opačnom prípade zrejme začnem ja zbierať údaje a podklady pre právne kroky!

 2. ešte by ma zaujímalo pán Škoda ako ste sa dostali k tak osobným údajom dotknutých osôb, okrem mojho starého otca a kde máte súhlas na ich spracúvanie. Taktiež ma veľmi zaujíma za akým účelom tieto osobné údaje zbierate. Aký je dôvod, že sú verejne prístupné? Skutočne postrádam akúkoľvek pointu takejto činnosti, ktorá značne prekročila právny rámec. Vzhľadom na isté okolnosti týkajúce sa môjho starého otca si dám tu námahu a preverím si ja osobne všetky prípadné väzby a linky vedúce k problémom s režimom. Na môj vkus totiž máte zbytočne dôverné informácie o ľuďoch, a ku ktorým ste sa museli dostať a je len otázkou k akému účelu ste ich použili!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*