Laurenčík Pavel – životopis

Pavel Laurenčík sa narodil 21. marca 1913 vo Zvolene Bol slovenskej národnosti a evanjelik augsburského vyznania. Maturoval na gymnáziu vo Zvolene.

15. 11. 1932 sa imatrikuloval pod č. 5515 do 1. semestra na VŠV v Brne. 1. 10. 1936 dostal absolutórium, o čom dostal potvrdenie aj 1. 12. 1939.

12. 11. 1940 dostal potvrdenie o vykonaní 2. a 3. štátnej skúšky v rokoch 1938 a 1939, a to „s nemeckým a českým textom“.

S absolutóriom a potvrdeniami o troch štátnych skúškach išiel do Viedne, kde dostal 28. 5. 1941 diplom veterinárneho lekára a 31. 3. 1943 po obhájení dizertačnej práce Beitrag über die Verbreitung und Bekämpfung der infetiösen Anämie in der Slowakei (Príspevok k rozšíreniu a potláčaniu infekčnej anémie koní na Slovensku) titul doktora veterinárnej medicíny. Dizertačnú prácu robil na Katedre patologickej anatómie.

Ako absolvent veterinárnej medicíny bol už s účinnosťou od 1. 9. 1940 poručík vet. služby. Dňa 1. 6. 1942 bol povýšený na nadporučíka veterinára z povolania.

Neskôr pôsobil v Bratislave na PPPR ako šéf veterinárnej služby. V rokoch 1958 – 1967 pracoval na Štátnom veterinárnom ústave v Bratislave.

Pozri tab. 5 a tab. 18.

Be the first to comment on "Laurenčík Pavel – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*