Meidlinger Jozef – životopis

Jozef Meidlinger sa narodil 20. júla 1915 vo Važci, okres Liptovský Sv. Mikuláš. Bol slovenskej národnosti a evanjelického a. v. náboženstva. Maturoval na reálnom gymnáziu.

Do 1. semestra VŠV v Brne sa zapísal 26. 9. 1935 s imatrikulačným číslom 1908 a prvú štátnu skúšku zložil 8. 2. 1938. Do 8. semestra sa zapísal 15. 2. 1939. Absolutórium dostal 1. 10. 1939.

V roku 1940 obhájil na VŠV vo Viedni doktorskú dizertačnú prácu s názvom Einfluss der Härte des Wassers auf die Lebensfähigkeit einiger pathogenen Mikroben (Vplyv tvrdosti vody na životnosť niektorých patogénnych mikróbov).

Dňa 29. 11. 1942 sa podrobil v Bratislave zverolekárskym fyzikátnym skúškam. V roku 1943 mu udelilo Ministerstvo hospodárstva ako vet. koncipistovi titul „veterinárny komisár“ v 6. platovej stupnici.

Dátum získania diplomu a presné dátum získania doktorátu, ani miesta pôsobenia, sme nezistili.

Pozri tab. 3 a tab. 5.

Be the first to comment on "Meidlinger Jozef – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*