Paško Alexander – životopis

Alexander Paško sa narodil 11. augusta 1918 v Španej Doline, okres Banská Bystrica. Jeho otec František bol železničiar na dôchodku. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Reformnom reálnom gymnáziu vo Zvolene v roku 1940.

V roku 1940 dostal štipendium 6 000 Ks na štúdium veterinárstva na VŠV vo Viedni. Do 1. semestra sa zapísal 15. 10. 1940 a dostal imatrikulačné číslo 5488.

5. 6. 1942 sa zapísal do 5. semestra – zápisy ďalších semestrov chýbajú a o tom, čo robil do roku 1949 nevieme nič.

27. 6. 1949 obhájil dizertačnú prácu „Bestimmung des Penicillin-Blut-Spiegels beim Rind nach i.m. Injektion wässriger Penicillinlösungen sowie von Penicillin-Öl-Wachs-Suspensionen“ (Určovanie hladiny penicilínu v krvi hovädzieho dobytka po jeho i.m. injekcii vo vodnom roztoku alebo olejovo-voskovej suspenzii) a dostal titul doktora veterinárnej medicíny. Práca bola vypracovaná na Katedre farmakológie VŠV vo Viedni pod vedením prof. Dr. E. Gratzla.

Nevrátil sa na Slovensko.

Pozri tab. 10, tab. 17 a tab. 19.

Be the first to comment on "Paško Alexander – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*