Ábel Maximilián – životopis

Maximilián Ábel sa narodil 13. decembra 1924 v Štítniku, okres Rožňava. Jeho otec Michal Ábel bol poštový úradník. Bol slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho náboženstva.

Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Piešťanoch v roku 1943.

Do 1. semestra VŠV vo Viedni sa zapísal 10. 11. 1943 a udal 7 000 Ks ročného štipendia; dostal imatrikulačné číslo 5777 a absolvoval vo Viedni 2 semestre. Po prepuknutí SNP sa vrátil do vlasti.

Na VŠV v Brne prišiel 17. 7. 1945 a zapísal sa do 1. výukového kurzu. Viedenské semestre mu boli uznané a dostal úľavu jedného semestra „v dôsledku vojnových udalosti“, takže 30. 9. 1947 sa zapísal do 8. semestra. Dňa 23. 3. 1948 dosiahol veterinársky diplom a 19. 6. 1948 obhájil doktorskú dizertačnú prácu.

Pôsobil vo Veľkých Ripňanoch, okres Topoľčany. Neskôr podnikal v hotelierstve a vlastnil pekný hotel v blízkosti Topoľčian.

Naposledy býval v Piešťanoch, A. Hlinku 57/71, kde 29. 7. 2002 zomrel.

Pozri tab. 14.

Be the first to comment on "Ábel Maximilián – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*