Dni humanistov 2020:30 v novom termíne!

V roku 2020 si naša Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov pripomína 30. výročie založenia našej spoločnosti. Aj preto sme na základe rozhodnutia Ústrednej rady spoločnosti pripravovali v termíne k dátumu Svetového dňa humanistov (21. jún – deň letného slnovratu) Dni humanistov 2020:30.

Nielen organizátori Olympijských hier alebo svetoví a európski humanisti, ale aj my sme museli riešiť otázku, či v dôsledku celosvetovej epidémie koronavírusu Kovid-19, budeme môcť naše podujatie zorganizovať alebo budeme nútení hľadať iné riešenie. Vzhľadom na situáciu členovia Ústrednej rady rozhodovali elektronicky a hlasovali e-mailom. Je potešiteľné, že všetci sme chceli zachovať organizáciu humanistických dní ako aktivity, ktorá má svoju každoročnú tradíciu a hodnotu v našom kalendári. V kalendári spoločnosti i nás osobne.

Pre nový termín Dní humanistov sme vyberali symbolický dátum, ktorý by zodpovedal nášmu vnímaniu sveta i hodnôt. Preto sme zvažovali uskutočniť naše podujatie k dátumu 16. november – ku Svetovému dňu tolerancie. Po dobrých skúsenostiach s Cenami humanistov v rokoch 20182019 v°Banskej Bystrici sme požiadali vedenie mesta o poskytnutie priestorov Cikkerovej siene v historickej radnici v čo najbližšom možnom termíne k tomuto dňu. Na základe pozitívneho vyjadrenia primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska

Dni humanistov 2020:30 sa budú konať v termíne 6. a 7. novembra 2020.

Presunutie termínu na neskorší dátum pre nás na jednej strane znamenalo opätovne sa venovať už vyriešeným úlohám, na druhej strane nám umožnilo dôslednejšie pripraviť celé podujatie. Tridsiate výročie založenia máme len raz a toto výročie si chceme spolu s našimi partnermi a hosťami dôstojne pripomenúť.

6. novembra 2020 (piatok) pripravujeme Stredoeurópske humanistické fórum 2020 – medzinárodnú vedeckú konferenciu s dvoma okruhmi:

♣  Postavenie humanistických (sekulárnych) občanov
na Slovensku a v Strednej Európe

♣  Humanizmus a jeho hodnoty ako riešenie problémov
spoločnosti 21. storočia

Príspevky v oboch tematických okruhoch poskytnú odborný, nezávislý pohľad a vecnú argumentáciu. Cieľom je nielen analýza súčasného stavu postavenia humanistov, sekulárnych občanov, v jednotlivých krajinách Strednej Európy, ale aj uvedenie konkrétnych faktov a argumentov pre prezentované názory. V druhom tematickom okruhu bude prezentovaná pozitívna reflexia humanizmu a jeho hodnôt, humanistické prístupy k človeku i k riešeniu problémov súčasnej spoločnosti.

Pre účasť na tomto projekte sme oslovili viaceré osobnosti vedeckého života, odborníkov Slovenskej a°Českej akadémie vied, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ako aj predstaviteľov oboch medzinárodných humanistických organizácií, ktorých sme členmi, Medzinárodných humanistov (HI) a°Európsku humanistickú federáciu (EHF), vrátane ich členských organizácií z Čiech, Nemecka, Poľska a Rakúska. Už dnes sa ukazuje, že vystúpenia pozvaných hostí budú veľmi zaujímavé a inšpiratívne.

7. novembra 2020 (sobota) pripravujeme 13. ročník Cien humanistov. Slávnostne udelíme celoslovenské čestné tituly: Humanista roka 2020 za výnimočné počiny pri obhajobe iprezentácii humanizmu na Slovensku v uplynulých dvoch-troch rokoch a Veľvyslanec humanizmu 2020 za celoživotné dielo pri presadzovaní a obhajovaní hodnôt humanizmu v slovenskej spoločnosti. Udelením týchto čestných titulov rozšírime DVORANU slovenského humanizmu o dvadsiateho piateho a dvadsiateho šiesteho reprezentanta.

Zaznačte si v kalendári 6. a 7. november 2020  – Dni humanistov 2020:30!
Strávme tieto dni spoločne v dobrej atmosfére so zaujímavými a inšpiratívnymi myšlienkami i ľuďmi.
Tešíme sa na stretnutie v novembri, priatelia.

Be the first to comment on "Dni humanistov 2020:30 v novom termíne!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*