Pinguíny v Bremenhaven smú ostať homosexuálne

Vtáky rovnakého peria

Na rakúskej webstránke Rainbow Online cirkulovala vo februári 2005 nasledujúca petícia zaslaná Jörgovi Schulzovi, starostovi a predsedovi mestskej rady v Bremerhaven v Nemecku:

“Ako píšu viedenské noviny Kurier, prišli zo Švédska štyri dámske pinguínky, ktoré majú zviesť tri páriky homosexuálnych humboldtových pinguínov v bremerhavenskej zoologickej záhrade v nádeji, že z toho vznikne potomstvo. Dôrazne Vás žiadam, aby ste tento projekt zastavili, a to z nasledujúcich príčin:

1. Obidvaja ste zvolení na svoje posty ako zástupcovia sociálnych demokratov, ktorí v roku 2001 legalizovali civilné partnerstvo rovnakopohlavných párov. Pri interpretácii princípu rovnosti, garantovaného tretím článkom Ústavného zákona, sa nedá jednoznačne zamietnuť, že toto právo treba rozšíriť aj na pinguíny.

2. Predpisovať výber partnera – najmä ak ide o mladistvých a osoby zverené do opatery – tvorí podstatu trestného činu zneužitia moci a nútenia. Výhovorka o podpore množenia ako ospravedlnení nútenej kopulácie pripomína hanebný projekt Lebensborn e.V. z čias nacizmu (*).”

3. Keby bola riaditeľka bremerhavenskej zoologickej záhrady Heike Kücková konzultovala medzinárodné medicínske časopisy, bola by zistila, že podobné pokusy už v minulých rokoch viackrát stroskotali. Existujú páry samčekov pinguínov, ktorí žijú v dlhoročnom monogamnom vzťahu v zoologickej záhrade Centrálparku v New Yorku a v Akváriu na Coney Island. Opakovane boli takíto gay samčekovia izolovaní v ohradách so samičkami na párenie, ale obojstranné chýbanie pohlavného záujmu bolo také zjavné, že sa pokus ukončil a zúfalé tvory sa vrátili k partnerom svojej voľby. Okrem toho sa opakovane pozorovalo, že páriky samčích pinguínov s veľkou radosťou sedia na vajíčkach, ktoré opustili nedbanlivé matky a potom kŕmia mláďatá, kým sa nestanú samostatnými.

Hoci gay pinguíny nemajú vo vašom meste právo voliť, prosíme vás, chráňte ich pred organizovaným a násilným obťažovaním feminínnym zvodcovským umením. Nechajte pinguínov nehatene sa páriť s tým, po kom ich srdce túži.”

Petícia mohla mať len dočasný úspech. Keďže Humboldtove pinguíny sú ohrozené vymretím, bude sa ďalej uvažovať a tejto zimy sa fáza “spárenia” začne skôr ako vlani. Vedľajším výsledkom bude raz možno zistenie, či existujú samčekovia-pinguíni, ktorí zo zásady  odmietajú samičky, alebo či sa občas navzájom ľúbia len z nedostaku vhodnej partnerky.

*  *  *

(*) Lebensborn bol v Tretej ríši štátom podporovaný projekt Heinricha Himmlera z roku 1935, podľa ktorého sa na základe národnosocialistickej rasovej teórie zakladali pôrodnice a domovy pre anonymné deti prevažne dôstojníkov SS, aby sa pestovala árijská elita tzv. panskej rasy. Podrobné rodokmene otcov aj matiek museli dokazovať bezvadný árijský pôvod rodičov; neskôr brali domovy do trvalej opatery aj nemanželské deti nemeckých vojakov z okupovaných území. Do roku 1945 sa tak narodilo 8 000 detí v Nemecku a 12 000 v Nórsku, menej v iných európskych štátoch. Záznamy o narodených deťoch a rodičoch boli pred úradmi tajné a pri oslobodení zničené, takže len málo adoptovaným šťastlivcom sa podarilo nájsť svojich biologických rodičov, resp. svoje deti. Ostatné vyrástli ako siroty.

*  *  *

Prameň: Redakcia,”Birds of a Feather”, Harper’s Magazine, máj, s. 30, 2005.

Be the first to comment on "Pinguíny v Bremenhaven smú ostať homosexuálne"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*