Smie byť morálne čestný intolerantný?

Margaret Downey

Americkí skauti sú na rázcestí.

Rozhodnutím z 28. 06. 2000 v pomere hlasov 5 : 4 dovolil Najvyšší súd USA americkým skautom (Boy Scouts of America – BSA) verejne praktizovať diskrimináciu. Jednej skupine skautov v New Jersey schválil prepustenie vedúceho skupiny, ktorý sa vyznal, že je homosexuálny.

Tým sa skauti zaraďujú medzi tie smutne známe súkromné spolky, ktoré podporujú bigotnosť a predsudky. Morálne čestných členov BSA musí urážať, že organizácia, ktorá bola založená s cieľom učiť skautskej čestnosti, ide pripúšťať vylučovanie z členstva a pobožnostkárstvo.

BSA boli uznaní za „privátnu“ spoločnosť, čo im dáva právo vylúčiť zo zaujatosti kohokoľvek z členstva, čo však bude mať aj nezamýšľané a nevítané následky. Rozličné verejné korporácie a vládne agentúry nebudú môcť finančne podporovať organizáciu, ktorá je len súkromná a okrem toho otvorene diskriminuje. Dôsledok bude, že skauti a skautky v celom štáte nebudú môcť uskutočňovať toľko a takých aktivít, ako to bolo doteraz.

Tým, že sa sami vyhlásili za „súkromný spolok“, zriekli sa skauti podkladu pre verejné podpory, vládne odmeny a kongresové príspevky. Nebudú mať právo dostávať peniaze z nevyčerpaných fondov organizácie United Way, navštevovať školy a robiť tam náborové akcie alebo tešiť sa z darov a služieb americkej armády a iných vládnych organizácií. Budú sa môcť spoliehať len na súkromné dary. Ako to bude pôsobiť na chlapcov a dievčatá?

Predpojatí horlivci sa zmocnili vedenia BSA a idú ruinovať všetko, čo bolo dobré aj pri ich strachu a averzii proti homosexuálnej a neteistickej komunite. Víťazstvo BSA pred Najvyšším súdom duní prázdnotou. Znepokojení a zainteresovaní občania budú trvať na tom, aby sa skauti nepredvádzali na verejných ihriskách a priestranstvách. Prihlásiť sa k ústavnému právu diskriminovať je hanebnosť. A rozhodnutie Najvyššieho súdu USA znamená, že diskriminácia bude naďalej kvitnúť v bezprostrednej blízkosti najväčšej svetovej mládežníckej organizácie. Skauti stratia úctu ľudí, ktorí si vážia morálny význam nediskriminácie. To je obrovská strata možnosti učiť ceniť si hodnoty ako je tolerancia, bratstvo a úcta religióznych aj nereligióznych mladých ľudí.

Nedávno sa vedenie BSA uznieslo, že unitári (protestantská cirkev, ktorej členovia smú veriť to, čo chcú!) nemôžu byť nositeľmi skautských spolkových náboženských odznakov. Unitárske hodnoty sa neznášajú so selektívnou politikou členstva v BSA. Unitári sú príliš tolerantní a empatickí voči homosexuálom, dievčatám a ateistom. Keď však teraz Najvyšší súd USA schválil diskriminačnú politiku BSA, je už len otázkou času, kedy prídu na rad iné skupiny a za neprípustné budú vyhlásené iné náboženstvá, iné rodiny a iní jednotlivci. Pohon BSA na čarodejnice sa začal. BSA dostali zelenú rozhodovať, kto je dosť dobrý a na akom základe.

Je zaujímavé, že americké skautky (Girl Scouts) majú v stanovách zákaz diskriminácie na základe náboženstva alebo sexuálnej orientácie a v skautskom sľube nemusia používať výraz „Boh“.

*  *  *

Prameň: Margaret Downey, Morally Straight … and Intolerant? Free Inquiry, 20/4, s. 211, 2000.

Be the first to comment on "Smie byť morálne čestný intolerantný?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*