Na obranu manželstva a iné beznádejné kauzy

Jeff Schweitzer

Či to volajú manželstvom alebo eufemisticky nejako inakšie, oponenti štátom sankcionovaného zväzku gejov často uvádzajú ako primárny argument v prospech heterosexuálnych manželstiev „posvätnosť manželstva“. Nekompromisne sa nám zdôrazňuje, že manželstvo môže existovať len medzi jedným mužom a jednou ženou; všetko iné je výzva voči bohu. Logika tohto argumentu je chybná z troch dôvodov, ktoré si zaslúžia našu pozornosť.

Obrana manželstva

Štatistiky sa veľmi rozchádzajú, ale dá sa povedať, že v Amerike končí polovica manželstiev rozvodom. Nazývať „posvätnou“ inštitúciu, ktorá má 50 % zlyhaní, je prehnané. Ak teda praktické uskutočnenie ideálu nestačí manželstvu na značku posvätnosti, kam inam sa obrátiť? Samozrejme na bibliu. No tu musíme konštatovať, že ak boh posväcuje všetky manželstvá, nedarí sa mu veľmi, ak sa v polovici prípadov netrafí. Biblia spomína manželstvo v najmenej 90 rozličných pasážach, začínajúc Genezis a pokračuje v tom sporadicky v ostatných 65 knihách. Najzrejmejšia referencia dávajúca manželstvu patinu posvätnosti sa nachádza v historke o stvorení sveta v Genezis (2, 24) a potom v Matúšovi (19, 5) a v Liste Efezanom (5, 31), kde všade sa píše rozličným spôsobom, že „Adam a Eva majú byť jedno telo“. Keďže Eva bola vyrobená z Adamovho rebra, vidí v nej Adam „kosť z mojej kosti, mäso z môjho mäsa“. Spojenie muža a ženy manželstvom vraj symbolizuje táto fyzikálna jednota Adama a Evy z historky stvorenia. Z tejto perspektívy manželstvo symbolizuje a vzdáva úctu božskému daru života, a to prv, než niekoho pokúšalo zakázané ovocie.

Táto udalosť a jej nárok na posvätnosť sú dôveryhodné, ak veríte, že boh Adama uspal, ukradol mu rebro a z odcudzenej kosti vytvoril Evu. Pre tých z nás, čo majú k tejto chirurgickej procedúre otázky a v historke stvorenia vidia len dôkaz toho, že Boh bol prvý priekupník s ukradnutými orgánmi, neobstojí tvrdenie, že manželstvo je posvätné. Bol som 26 rokov šťastne ženatý s tou istou ženou a že som dobrý človek, to je zásluha múdrosti a vedenia mojej ženy. Úspech manželského zväzku sa rodí z tvrdej snahy pri komunikácii s milovanou bytosťou a nemá nič spoločné s tým, že manželstvo je posvätné. Manželstvo je jednoducho dohoda podľa civilného zákona a akékoľvek odvolávanie sa na nejaké božstvo je osobná voľba.

Obrana rozvodu

Ani v biblii nie je manželstvo natoľko posvätné, žeby rozvod bol zakázaný. Keby bolo manželstvo vskutku posvätné, neexistovala by možnosť rozvodu. No o ukončení manželstva sa diskutuje v celej biblii, hoci nie tak často ako o manželstve. Spolu je to asi 20 rozličných pasáží, vrátane prvého prípadu v Starom zákone, Deuteronómium 24, 1 – 4. Rozdiel medzi starým a novým je preukazný. Deuteronómia nám hovorí, že muž sa môže so ženou rozviesť jednoducho už „preto, lebo v nej nachádza nejakú nečistotu“, čo je dosť široký pojem (v slovenskom preklade „ona sa mu pre niečo odporné znepáči“). Matúš nám zachoval Ježišove slová (5, 32 a 19, 9) „A ja vám vravím, že kto sa rozvedie so svojou ženou z iného dôvodu ako pre manželskú neveru, a ožení sa s druhou, dopustí sa cudzoložstva.

Iná možnosť pre rozvod ako manželská nevera sa spomína v 1. liste Korinťanom (7, 15), keď sa neveriaca manželka rozvádza s veriacim manželom a naopak; rozchod je povolený. Iný bod, ktorý si treba pamätať, na ktorý sa však v modernej dobe často zabúda, je, že keď sa v biblii píše o manželstve, žena sa považuje za majetok, za vlastníctvo, takisto ako dom. Ak neveríte, že budúca žena-manželka nemá väčšiu cenu ako kus zeme, musí vám byť biblická autorita v ohľade manželstva podozrivá od prvého momentu.

Dôvody proti manželstvu gejov

Ak nie je manželstvo posvätné, na akom základe sa dá stavať proti zväzku gejov? Jediný ostávajúci argument proti manželstvu gejov potom bude nejaký špecifický biblický zákaz tejto osobitnej „ohavnosti“. Pretože bez hlasu náboženstva, nahovárajúceho nám, že manželstvo gejov je zlé, bude sa niekto stavať proti tejto idei? Na akom základe?

Je pravda, že podľa biblie je sex gejov hriešny, takže oponenti manželstva medzi gejmi môžu citovať Levitikus, kde je jasne povedané, že muž nesmie spať s mužom tak, ako spáva so ženou. Treba si však uvedomiť, že v pôvodnej reči, nevyčistenej pre moderné biblie, neexistoval špecifický zákaz lesbického sexu. Niektorí ľudia potichu upozorňujú, že biblia odsudzuje lesbičky v 1. liste Rimanom, kde Pavol vytýka ženám, že sa oddávajú „neprirodzenému“ sexu. Vieme však temer celkom iste, že Pavol má na mysli sex počas menštruácie, keďže biblia je posadnutá vaginálnymi krvácaniami. Nech je to akokoľvek, Levitikus nám aj prikazuje, že máme k smrti ukameňovať cudzoložné ženy: prečo by sme mali poslúchať jednu radu a ignorovať druhú?

Všimnime si aj to, že predmet toľkej pozornosti v modernej politike, sex medzi gejmi, sa v biblii spomína zriedka. Mestá Sodoma a Gomora boli potrestané pre množstvo hriechov, týkajúcich sa arogancie, sexuálneho preháňania a perverzií, a to homo- aj heterosexuálnych. Lot dokonca ponúkal svoje dve panenské dcéry na heterosexuálne skupinové znásilňovanie! A sám mal nakoniec sex s obidvomi týmito dcérami, splodiac tak dvoch synov, Moaba a Benammiho, jedného od každej dcéry; nič z toho sa v biblii neodsudzuje. Rodina má svoju cenu. S istotou sa dá povedať, že pri božom zásahu a zničení tých dvoch hriešnych miest ako treste za voľný život, homosexualita nehrala veľkú rolu. Starý ani Nový zákon jej nevenujú veľa pozornosti.

Vzhľadom k neutešenému dielu, ktoré urobili heterosexuáli z manželstva, je absurdná obava, že povoliť manželstvo gejom povedie k zničeniu inštitúcie manželstva. Že výskyt rozvodov vyskočí z 50 na 60 %? Že normálni muži húfne opustia svoje ženy blázniac sa za homosexuálnymi partnermi? Oponenti stále uvádzajú túto hrozbu manželstvu, ale nikdy nevysvetlili, akým mechanizmom vyvolá takú katastrofu legalizácia rovnopohlavných manželstiev. Ešte hlúpejší je názor, že povoliť homosexuálne manželstvo je šikmá plocha vedúca k sankcionovanej beštialite. Nie ja, autor, som to vymyslel: to protestantský televízny kazateľ Pat Robertson vyhlásil, že legalizovať rovnopohlavné manželstvo znamená „legalizovať polygamiu, beštialitu, obťažovanie detí a pedofíliu“. Skok logiky je tu taký veľký, že jeho odmietnutie musí byť jasné každému rozmýšľajúcemu a normálne zdravému človeku. Čo by ste povedali, keby som tvrdil, že vyvoliť ženskú osobu za prezidentku USA je šikmá plocha, vedúca k hromadnej kastrácii všetkých amerických mužov? Taký nápad je rovnako absurdný ako to, čo sa povedalo o beštialite a pedofílii.

Nemorálne zvieratá

Náboženskí zanietenci majú sklon osobitne sa pohoršovať nad homosexualitou aj na základe maličkostí z biblie. Táto ich averzia nemá podklad ani v uvažovaní v biológii; homosexuálne správanie je v živočíšnej ríši dosť bežné. Keby sa bola bohu tá myšlienka tak veľmi nepáčila, dá sa predpokladať, bol by stvoril vtáky a cicavce bez náklonnosti robiť tú neviazanosť s rovnakým pohlavím. Veľkorohé ovce, žirafy, opice bonobo, delfíny, západoindické manatí (morské kravy), japonské makaky, početné druhy vtákov, ovocné netopiere a 450 iných rozličných druhov, to všetko sa zapája do homosexuálneho sexu.

Ľudia nie sú jediné živočíchy, ktoré majú potešenie z rekreačného sexu, t. j. takého, ktorý nemá za cieľ rozmnožovanie. Dva najznámejšie príklady sexu len pre potešenie u zvierat sú delfíny a opice bonobo. To, čo u delfínov voláme rekreačným sexom, má iné sociálne konexie, ktoré nemajú nijaký vzťah k sexu, napríklad vytváranie dominancie alebo upevňovanie aliancií. Možno to nebudeme nikdy vedieť s istotou, ale vyzerá to ako sex len pre potešenie. S istotou vieme, že delfíny majú v priebehu svojho života početných sexuálnych partnerov.

Bonobo sú primáty ako my a zapájajú sa do sexu v každej mysliteľnej kombinácii partnerstva mimo najbližších členov rodiny. Sex je normálna integrálna časť ich každodenných sociálnych interakcií. Bonobo sa ľahko sexuálne vzrušia a prejavia to rozličnosťou pozícií a genitálnych kontaktov, na ktoré by bola hrdá aj Kámasútra. Pre týchto primátov je sex príležitostná záležitosť, obyčajne je rýchly a vyzerá ako iné normálne sociálne interakcie, ak si človek na ne raz zvykol. No napriek vysokej častosti sexuálnych kontaktov sú reprodukčné miery u bonobo rovnaké ako u iných primátov. Nie sme teda jediné jedince, ktoré majú potešenie na prehľadaní každej štrbiny bez akéhokoľvek vzťahu k reprodukcii.

Na druhej strane v dôsledku náboženského premývania mozgu sa na sex ako ľudia nedívame ako na prirodzenú biologickú funkciu, ktorú treba hodnotiť ako časť nášho biologického dedičstva, ale ako na hriech, ak sa nerobí za účelom rozmnožovania. Kresťanstvo, judaizmus aj islam vynímajú sex z našich životov ako prirodzenú biologickú funkciu a vytvárajú okolo neho mytologické tabu, ktoré nemá iný cieľ ako zvečňovať náboženskú hierarchiu a mystiku. Namiesto oslavy sexu vytvára náboženstvo krvavé znaky a sociálne násilia, ktoré bezdôvodne robia zo sexu nemorálnosť. Paranoja o homosexualite je len jeden z príkladov tohto zmätku.

Či gejovský alebo bežný, sex je normálna funkcia biológie človeka, ktorá nemá s morálkou do činenia viac ako dýchanie alebo jedenie. Problém morálnosti a sexu treba úplne odlúčiť od náboženstva. To samozrejme neznamená, že problém morálky treba ignorovať; treba sa naň dívať z celkom inej perspektívy. Morálka a zodpovednosť dospelých sa týka sexu tak, ako všetkého iného, čo robíme. Nič v sexe nevyžaduje dodatočné morálne obmedzenia; morálne a zodpovedne sa musíme správať vo všetkých aspektoch nášho života. Nemáme dôvody pre špeciálne morálne zaobchádzanie so sexom.

Zvláštna posadnutosť Ameriky

Takže vieme, že vydávanie manželstva za posvätné je v najlepšom prípade nesmelé a v biblii má slabú podporu. Špecifické náboženské zakazovanie homosexuality je podozrivé už aj preto, lebo pôvodne sa týkalo len mužskej homosexuality. V biblii sa o ňom hovorí málo, a to v pasážach, kde sa odporúčajú zvieracie obete na uzmierenie rozhnevaného boha, zabíjanie neposlušných detí a ukameňovanie žien na smrť. V biblii nie je o homosexualite nič, čo by ospravedlnilo jej súčasné zvýšené odsudzovanie, najmä ak stovky iných pasáží v biblii dnes jednoducho ignorujeme. Nakoniec, dnes už nevidíme počas nedieľ veľa zabitých obetných kôz. A vieme, že homosexualita je v živočíšnej ríši pomerne bežná, ako sme to spomenuli vyššie. No napriek týmto skutočnostiam, keď chceme umlčať litánie náboženskej pravice „o probléme gejov“, je to to isté, ako keby sme chceli odobrať pušku zo studených mŕtvych rúk Charletona Hestona. Tento pravičiarsky mŕtvolný zásah v otázke sexu a manželstiev gejov, ako aj ich postavenia v armáde, okrem iných zlých dôsledkov, stavia Ameriku do opozície voči ostatnému svetu.

Svojím zákazom manželstva gejov sú Spojené štáty svetovou úchylkou. Argentína pred nedávnom legalizovala rovnopohlavné manželstvá a vstúpila tak do klubu, ktorého členmi sú už Kanada, Južná Afrika, Belgicko, Island, Nórsko, Portugalsko, Španielsko a Švédsko. Civilné zväzky rovnopohlavných párov sa uznávajú v Andorre, Rakúsku, Kolumbii, Česku, Dánsku, Ekvádore, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grónsku, Maďarsku, Írsku, Luxembursku, Novom Zélande, Slovinsku, Švajčiarsku, Spojenom kráľovstve a v Uruguaji. Všimnite si, že väčšina týchto štátov nie sú bašty liberalizmu.

V opozícii voči svetu sú USA aj v otázke služby gejov v armáde. Takmer všetky štáty NATO dovoľujú gejom otvorene slúžiť v armáde (22 z 26 štátov); tak to robí aj Rusko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Aj Izrael, a málokto bude tvrdiť, že to oslabuje IDF (Izraelské ozbrojené sily).

Stavať sa proti manželstvu gejov a proti ich prítomnosti v armáde nemá zmysel – tak rozhodli už početné rozvinuté a nerozvinuté štáty sveta. Väčšina rozvinutých štátov sveta uznáva sociálnu hodnotu dvojice milujúcich sa ľudí v stabilnom vzťahu bez ohľadu na jej rodové zloženie. To, že táto otázka ostáva v USA politickým futbalom, je tragický dôkaz, že náboženská pravica uniesla ich politický systém späť do temných čias ľudskej histórie. Opäť tam triumfuje viera nad rozumom. Zdá sa, že severoamerickí konzervatívci vidia v Iráne a Saudskej Arábii dobré modely vlády a verejnej polície, dovolávajúce sa boha, aby pomohol robiť zákony a predpísal morálny kód, vydávaný potom za božiu vôľu. Kým svet sa vrhá na svoju budúcnosť, USA sa vracajú do čias teokracie. Náboženská pravica hrdúsi obyvateľstvo ignoranciou a intoleranciou, svojvoľne mu nanucujúc povery, staré 2000 rokov. To nie je spôsob, ako má bežať moderný štát.

Jeff Schweitzer je vedec, bývalý analytik Bieleho domu a autor knihy „Beyond Cosmic Dice: Moral Life in a Random World“ (asi Pozadie kozmickej náhody: Morálny život v náhodnom svete), vyd. Jacquie Jordan, Inc.

Prameň: Jeff Schweitzer, In Defense of Marriage, and Other Hopeless Causes, http://www.jeffschweitzer.com/blog/?p=2548.

9 Comments on "Na obranu manželstva a iné beznádejné kauzy"

 1. Súhlasím s týmto článkom, pochvala autorovi

 2. Včera som na blogovisku sme.sk adresoval podpredsedovi výboru LGBT pri Úrade vlády článok ako reakciu na jeho závádzajúci blog, no akéhosi homosexuálneho administrátora jeho obsah nevedno prečo popudil a zmazalho. A tak ho adresujem cez portál ZH:
  ……………………………
  Vyzývam Vás na dialóg!
  Citujem:
  Na rozdiel od démonizovanej a v podstate fiktívnej homoloby..
  Pán Macko je riaditeľ tzv.Iniciatívy Inakosť a súčasne podpredseda výboru pre (nad)práva osôv LGBT. Spoločnosť Inakosť je realizátorom portálu Homofobia.sk, ktorá neoprávnene zhromažďuje citlivé údaje o občanoch – na zhromažďovanie údajov podozrivých zo spáchania trestného činu sú to špecializované orgány. Portál Homofobia je podporovaný Úradom vlády SR, pri ktorom je zriadený Výbor pre práva osôb LGBT a podpredsedom toho výboru je pán Macko, riaditeľ spoločnosti Inakosť.Konflikt záujmov aký sa len tak ľahko nevidí.Pánovi Mackovi toto zjavne neprekáža. Fiktívna homolobby? Stačí,ak sa pozriete do zrkadla.

  Dajte mi jedno meno homosexuála, ktorému bolo zakázané uzavrieť manželstvo! Niet takého diskriminovaného homosexuála! Niet jediného. Každý homosexuál môže vstúpiť do manželstva s akoukoľvek ženou, dokonca aj s lezbou. Pre vstup do manželstva sa nezisťuje sexuálna preferencia. Homosexuáli nechcú vstupovať do manželstva. Oni chcú čosi iné. A to iné chcú vnútiť ostatným občanom, snažia sa cez úplatných prokurátorov,sudcov, psychiatrov, politikov kultúry smrti vnucovať,nariaďovať,prikazovať svoje predstavy tak, aby títo sekundárni homosexuáli neboli viac na smiech. Je topresne ten druh legislatívy, ktorý kedysi legitimizoval holokaust.

  Citujem: So zástupcami LGBTI ľudí, ktorých sa ako jediných zmena ústavy priamo dotkne, sa predstavitelia vládnej strany odmietli čo i len stretnúť..
  Ste podpredsedom Výboru pre (nad)práva LGBT osôb. Potom by bolo žiadúce, aby ste na protest vystúpili z takého výboru.Či tu vám nevadí princíp špinavých peňazí, ak nesmrdia? Ste priamo živený Ficom. Najviac po odluke volajúpráve tí,ktorí najviac odsávajú zo štátnych peňazí, z peňazí nás všetkých. Ak sa domáhate diskusie, nech sa páči, ak máte na to odvahu, skúste to so mnou – TvojOponent@gmail.com.

  ak by bol záujem inštitualizovať špeciálne vzťahy pre gejov, už by to robila nejaká súkromná ustanovizeň. Podobne ani veriaci nepotrebujú štát na to, aby ich manžestvo boloplatné pred cirkvou.

  Ak sa dožadujete zmeny významu slova manželstvo, logicky si dajme otázku, prečo by sa táto definícia nemala vzťahovať aj na vzťahy viacerých možov, viacerých žien, ich rôznematematické kombinácie,na dobrovoľné pedofilné vzťahy, zoofilné vzťahy, a ich rozne kombinácie navzájom? Prečo by mali byť diskriminovaní starí mládenci a devuchy? 🙂 Lebo
  Macko?

  Piate vydanie Diagnostického a štatistického manuálu mentálnych porúch (DSM) označilo pedofíliu za “sexuálnu orientáciu či deklaráciu nepraktizovanej sexuálnej preferencie” . Budú sa konať nejaké protestné demonštrácie proti zaradeniu pedofílie medzi orientácie? Národný ústav duševného zdravia, podliehajúci vláde Spojených štátov, vyhlásil, že spomínaný manuál Americkej psychiatrickej asociácie nebude naďalej používať. Tento podozrivý pohyb pokúšajúci sa na vedeckej úrovni ospravedlňovať sexuálne delikty na neplnoletých je poplatný silnou pedofilnou lobby, podobne ako tomu bolo u homosexuality.

  V diskusii aj tu aj inde odznievajú osočujúce vyjadrenia zo strany homobotov. Je zvláštne, že Vy,platený z daní nás všetkých,idete do vývrtky po vyslovení názoru pána kňaza Kuffu a súčasne nechávate bez povšimnutia urážky na adresu tých, ktorí nezdieľajú Váš názor.To je diskriminácia par excellence. Zdá sa, že podnecovanie k nenávisti voči osobám nezdieľajúcim ciele homolobby skryte podporujete.

  Vaše tvrdenie, že sexuálna orientácia sa nedá zmmeniť, sa nezakladá napravde.Keďže počet homosexuálov v populácii klesá v závislosti od veku.

 3. Nikto nebude reagovať?

 4. Josef Fraj | 3. septembra 2014 at 9:15 |

  🙂 moc dlouhé, nechce se mně to číst

 5. Skrátim to: Podpredseda LGBT výboru pri Úrade vlády si ulieva peniaze daňových poplatníkov pre svoje súkromné mimovládky ako Inakosť, ktorej je súčasne riaditeľom 🙂

 6. Jde o typické chování politika nebo státního úředníka. To tak vždycky bylo, je a bude. Co vás na tom překvapuje?

 7. Prichytenie politika pri “typickom” chovaní politika by malo viesť k jeho vylúčeniu z politického života. Aha,on je homosexuál,takže na neho sa to nevzťahuje… U nás sa tomu hovorí korupcia a klientelizmus. U Vás je to už politická kultúra?

 8. Na stránke Humanisti.sk je anketa: Ústavný súd rozhoduje o referende o ochrane rodiny, ktoré organizuje Aliancia za rodinu. Uskutoční sa podľa vás referendum?

 9. Lemmy… a máš tam aj anketu o množstve pretečenej vode vo Váhu?
  Všimol si si, že sekulárni humanisti dnes, teda v tejto dobe posledných mesiacov, posudzujú všetko rozhodovanie podľa čiernobieloho pravidla? Súhlasia so všetkým, čo poškodí RKC a súproti všetkému, čo by jej mohlo prospieť. Sekulárny humanizmus prerástol do sektárstva, fundamentalizmu, kde niet priestor pre zdravý rozum.Odrazu sa z piliera demokracie, z referenda, stal problém.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*