Zasadala Ústredná rada Spoločnosti PROMETHEUS

V zložitej celospoločenskej situácii v dňoch 10. – 11.10.2020 na výjazdovom rokovaní zasadala Ústredná rada Spoločnosti PROMETHEUS v horskom prostredí v Liptovských Revúcach. Vzhľadom k existujúcej situácii sa zasadania rady nemohli nezúčastniť viacerí členovia. Rada prerokovala podnety a úlohy, ktoré boli prijaté a vytýčené na Valnom zhromaždení v novembri 2019.

Ich plnenie a realizácia bola ovplyvnená vzniknutou epidemiologickou situáciou čo nám, žiaľ, neumožnilo ich plnú realizáciu. Ide najmä o projekt Dni humanistov 2020:30. Dni humanistov sú tradične spojené s odovzdávaním Cien humanistov – čestných titulov Veľvyslanec humanizmu a Humanista roka, ktoré sa tradične konali v júni. Ich konanie sme v tomto roku pre situáciu okolo Covidu-19 už raz preložili, na 6. a 7. novembra. Pri tridsiatom výročí založenia našej spoločnosti sme mali v pláne uskutočniť aj konferenciu Stredoeurópske humanistické fórum 2020 s medzinárodnou účasťou. Ústredná rada vzhľadom na zložitú celospoločenskú situáciu rozhodla opätovne preložiť ich konanie s tým, že Dni humanistov 2020:30 budú realizované v pôvodnej šírke i koncepcii v roku 2021, v tradičnom termíne čo najbližšie ku Svetovému dňu humanistov a to 18. a 19. júna. Aj keď sa prekladá konanie medzinárodnej konferencie, jej jednotlivé príspevky budú vydané vo forme zborníka do konca roka 2020 a distribuované budú začiatkom roka 2021.

Ústredná rada ďalej rozhodovala o laureátoch 13. ročníka Cien humanistov 2020 a schválila ich nositeľov. Mená Veľvyslanca humanizmu 2020 a Humanistu roka 2020 zverejníme na našom webe podľa pôvodného zámeru na Svetový deň tolerancie – 16. novembra 2020. Odovzdávanie cien laureátom bude súčasťou Dní humanistov až v roku 2021, kde verejne a slávnostne odovzdáme ocenenia ich nositeľom naraz za oba ročníky, za rok 2020 a rok  2021.

Predmetom rokovania Ústrednej rady boli ako tradične aj ekonomické otázky, kde rada konštatovala, že finančná situácia spoločnosti je pomerne stabilizovaná. Ďakujeme členom za zaslané členské príspevky i dary viacerých našich členov a sympatizantov, ktorí takto významne pomáhajú našej činnosti. Rada v zmysle stanov rozhodla o minimálnej výške ročných členských príspevkov na rok 2021. Tie sa už dlhodobo nemenia, pre ekonomicky neaktívnych členov je to 7,- € a pre ekonomicky aktívnych členov 15,- €, pričom horná hranica členského príspevku nie je stanovená.

Aktivity súvisiace s pripravovaným Sčítaním obyvateľov, domov a bytov  2021 boli dôležitým bodom rokovania Ústrednej rady. Samotný proces zberu údajov sa uskutoční už začiatkom roka, v čase od 15. februára do 31. marca 2021. Je na nás všetkých, členoch spoločnosti i sympatizantoch, aby sme aktívne prezentovali naše svetonázorové postoje a získali čo najväčší počet ľudí, ktorí sa k našim hodnotám verejne prihlásia pri sčítaní obyvateľov. Veríme, že všetci aktívne podporíme našu kampaň pri sčítaní, o ktorej budeme v budúcnosti podrobnejšie informovať.

 

Zúčastnení členovia Ústrednej rady Spoločnosti Promethus pred začatím jej rokovania

Situácia okolo Covidu-19 nás núti meniť naše plány, meniť formy a metódy činnosti. Bolo by vhodné, aby sme všetci aktívnejšie sledovali internetové stránky našej spoločnosti www.prometheus.sk a účet Spoločnosť Prometheus na Facebooku. Na základe rozhodnutia Ústrednej rady budeme viac využívať elektronickú komunikáciu na poskytovanie aktuálnych informácií. Avšak vzhľadom na vekovú štruktúru našich členov bude kancelária spoločnosti naďalej pokračovať v rozosielaní aj písomných osobných listov našim individuálnym členom.

Vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku a štátnymi orgánmi a prijaté ďalšie nové obmedzujúce opatrenia logicky a aj prakticky obmedzujú činnosti a aktivity v celej slovenskej spoločnosti. Majú vplyv i na činnosť a prácu Spoločnosti Prometheus. Vyzývame našich členov a sympatizantov k opatrnosti, bezpečnému správaniu sa navzájom, vzájomnej pomoci a starostlivosti. Dnes je ten pravý čas na skutočný humanizmus v našom praktickom živote.

Priatelia,
zvládnime ťažké časy aktívne, bezpečne a s úsmevom na tvári !

Be the first to comment on "Zasadala Ústredná rada Spoločnosti PROMETHEUS"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*