Poznámky k tzv. kultúrnemu ateizmu

Rastislav Škoda

Pred pár dňami ma priateľ upozornil na novinku na slovenskom internete – webovú stránku „Kultúrny ateizmus“, propagovaný včera v jednom komentári v ZH pánom Cibrinkom.

Pozrel som sa na to a strašne ma to sklamalo. Máme málo dobrých autorov a ešte menej organizátorov. Z tohto nebude dobrá ateistická stránka! Ešte horšie však je, že veď jej tvorca ani nie je ateista! Žije v omyle, alebo to robí úmyselne? Mieša do toho antikomunizmus. Kompromituje ateizmus a to neslobodno nechať len tak, nepovšimnuté.

Ako to mám vo zvyku, preformátoval som si to do wordu a vpísal zelenou farbou poznámky. Adresujem ich autorovi a možno sa dostanú aj do rúk niektorého čitateľa originálu. Hoci nestratíte veľa, ak tuná prestanete, čítajte, čo je napísané:

Moje meno je Leonard Rajen.

Webová stránka: sites.google.com/site/kulturnyateizmus

Som zakladateľ hnutia kultúrneho ateizmu. Jeho vznik datujem na deň 10. 9. 2012. Hnutie zatiaľ nie je registrované a primárnym cieľom je definícia zásad a vytvorenie filozofického prostredia pre ďalší rozvoj.

Kultúrny ateizmus je názorom ľudí zdôrazňujúcich zmyslové vnímanie sveta ako jediný spôsob spoznávania a jediný základ vedy a vzdelanosti človeka. Nestačilo by, resp. nebolo by presnejšie povedať, že kultúrny ateizmus má za základ materialistický svetonázor?

Na internete je množstvo stránok hrdo sa nazývajúcich stránkami komunít ateistov či sekulárnych humanistov, feministiek a iných ateistických „istov“. (Čo majú feministky s ateizmom? Vy ma prekvapujete.) No po prelistovaní konkrétnych stránok zistíte, že napriek deklarovanej snahe venovať sa ateizmu, o ateizmus ani neškrtnú a všetky témy sú venované paradoxne kresťanstvu. Nuž čože je to za ateizmus, ktorý kope do kresťanstva a pohŕda vedou? Toto nemôžete myslieť vážne. Asi máme rozdielne internety. Že pohŕdame vedou? Len v Nemecku má Humanistická (= ateistická) akadémia vyše 50 akademikov, ľudí s univerzitným vzdelaním. Uznávam, že na Slovensku je v tomto ohľade situácia zlá, ale verte mi, že redakcia Zošitov humanistov dostala pochvalné listy, žiaľ, nie príspevky, od vedcov.

Na základe tejto skúsenosti oprávnene môžem prehlásiť, že sa nachádzate na prvej európskej stránke, ktorá si dala za cieľ venovať sa ateizmu, ako filozofickému východisku poznania, a nevenovať sa náboženstvu. Niet dôvod sa zaoberať niečím, v čo neveríme. Neexistuje ateizmus, ktorý by sa príležitostne nevenoval náboženstvu.

Náš vzťah ku kresťanom je racionálny. Dávame kresťanom právo na svoj (to by bol Váš; nemyslíte náhodou ich?) svetonázor a zaujíma nás ich rozumové zdôvodnenie otázok z oblastí fyziky a prírody. (Nestačí Vám na to biblia, encykliky a pastierske listy?) Sme presvedčení, že aj v komunitách veriacich je mnoho nadaných vzdelancov skúmajúcich svet, vesmír a prírodu a máme záujem o vaše názory a poznatky. O bohu sa odmietame baviť. (Tu nejde o zábavu, ale filozofickú diskusiu, ako ste povedali vpredu.) Tu prenechávame priestor na diskusiu iným a tíško sa stiahneme a vrátime opäť k fantastickému nástroju poznania, vede. Ako myslíte. Do diskusie nemožno nikoho nútiť.

Náš ateizmus teda definujeme ako „bohoprázdnotu“ (Zbytočné nové slovo, keďže máme dostatok výrazných aj šťavnatých pojmov.) Na rozdiel od iných ateistov, ktorí svoj ateizmus stotožnili s antikresťanstvom. (Nielen, po Vašom s antináboženstvom).

Náš kultúrny ateizmus nie je o nenávisti voči veriacim. Považujeme ich za priateľov a radi s nimi pobesedujeme o vede. (Sú články, poznačené neláskou ku kresťanom, ale slušný ateista ich odmieta. Čítali ste prekrásnu diskusiu ateistického vedca Richarda Dawkinsa s veriacim vedcom Francisom Collinsom v ZH č. 59 z 5. 1. 2007? Stojí zato! Nepresvedčili jeden druhého, ale priateľsky si potykali.)

Sme proti vyučovaniu ideológií humanizmu na základných a stredných školách. Ak však niekto má záujem o vyučovanie ideologických predmetov , ateistických ideológií, myslíme si, že jediným a dôstojným priestorom na vyučovanie sú triedy škôl. Bez ohľadu na to, či sa vyučuje humanizmus alebo náboženstvo. Zásadne teda odmietame tézu, že náboženstvo alebo humanistická výchova do škôl nepatrí. Má však byť na dobrovoľnosti a slobode rozhodnutia rodičov týchto žiakov. Ak je záujem zo strany rodičov, má mať spoločnosť povinnosť vytvoriť podmienky na vyučovanie takýchto predmetov v dôstojných a bezpečných priestoroch. A nimi sú jedine školy a triedy postavené z daní nás všetkých – veriacich aj ateistov. (Ani zďaleka. Rodičia sú často veľmi zlými vychovávateľmi svojich detí – už krstom a potom rozprávkami o Mikuláškovi a Ježiškovi ich indoktrinujú vo viere; proti tomu sa nedá nič robiť. Ale len čo príde dieťa do školy, má sa vzdelávať podľa rozumným štátom vypracovaných učebných plánov. Čítali ste reč poslanca Victora Huga vo francúzskom parlamente pri prejednávaní návrhu školského zákona (zákona o vzdelávaní) 15. januára 1850, uverejnenú v ZH č. 70 z 2. 5. 2008? Aj tá stojí zato!)

Názor, aby sa deti presúvali na ideologické predmety mimo školy riskujúc tak zranenie na ceste, považujeme za neprijateľný ľudský a politický hyenizmus.

Ako stúpenci kultúrneho ateizmu prehlasujeme, že odmietame vyučovanie téz kultúrneho ateizmu na školách. O to viac a naliehavejšie nástojíme na kvalitnom vyučovaní prírodných vied a predmetov podporujúcich logické myslenie : matematiku, fyziku, prírodopis.

Prehlasujeme, že ateizmus nepotrebuje vyučovať dejiny ateizmu. Ako ateista nástojím na kvalitnej výučbe prírodných vied. Náboženstvo pre vedu nepovažujem za hrozbu. (Nepovažujete za hrozbu pre myslenie žiaka, ak sa na strednej škole ani len nespomenie meno Darwin, evolúcia sa odmietne a hovorí sa len o dňoch stvorenia? Vraj sú také školy v USA! Koľko toho musí žiak doháňať, ak sa chce po maturite venovať genetike!) Je pre nás nepodstatné. Teda sa nezaoberáme tým, či ktosi na náboženstvo chodí alebo nie, ale za podstatné považujeme to, či ten “ktosi” rozumie textom z fyziky a prírodopisu. Toto je kľúčové. (Do triedy nepatrí desatoro ani modlitba ani katechéta, ale v každom prípade základ a dejiny všetkých veľkých náboženstiev, u nás kresťanstva, s ich plusovými aj mínusovými stránkami.)

Hnutie kultúrneho ateizmu je reakciou na iracionalitu (Iracionalita je nepodriadenie sa logike. Čo iracionálne vidíte napríklad na požiadavke ateistov menovať tvorcu Boha, podľa Platónovho kozmologického argumentu prapríčiny všetkého? Ľudovo povedané: Boh stvoril všetko – a kto stvoril Boha?) ateistických svetonázorov dneška, od ktorej sa čoraz častejšie odvracajú popredné osobnosti spoločnosti neskryte sa hlásiac k ateizmu. Moderný ateizmus dneška prerástol do primitivizmu (mohli by ste menovať jeden príklad?) a smeruje k barbarstvu (druhý príklad, prosím), rovnako, ako svojho času skončili protikresťanské experimenty nacistov a komunistov.

Dôrazne žiadame navýšiť prostriedky na údržbu, reštaurovanie a ochranu kultúrnych pamiatok, vrátane pamiatok kresťanských . Kresťanstvo je súčasťou kultúrnej histórie našej spoločnosti. (S mierou s tými kostolmi. Nietzsche mal rád chrámy, do ruín ktorých svietilo slnko a na múroch im rástli fialky – hoci nebol v Egypte ani na Akropolise.)

Dôrazne protestujeme proti vytváraniu prostredia a klímy nenávisti voči veriacim. (Aj my. A nepochybujte o mojich slovách, ako ani ja nepochybujem o Vašich.)

Problémom dneška nie je kresťanstvo, ale agresivita, netolerancia. Na to, aby sme videli prínos kresťanov pre našu civilizáciu, nemusíme byť kresťanmi. (Akosi príliš sa zastávate kresťanov. Ale mňa nevyprovokujete!)

Spomenúť môžem niektoré osobnosti, ktoré považujem za hodných označenia kultúrny ateista:

Napríklad pán Čaplovič, pán Maďarič, pán Rudolf Chmel, pán Eduard Chmelár. Tých osobností je veľa. A nedá mi reagovať na častú frázu stúpencov primitívneho ateizmu tvrdiacich, že dnes takmer všetci vedci sú ateisti. Iste, je veľa vedcov ateistov, no až na ojedinelé výnimky žiadny z nich nemá potrebu nenávidieť niekoho pre jeho vierovyznanie. Väčšina vedcov sú totiž nie ateisti bojového ducha (Niekedy sú na zasmiatie; keď prestrelia, treba ich napomenúť) ale kultúrni ateisti. A to je obrovský, ale skutočne obrovský rozdiel. (Osobne aj podľa tvorby poznám len toho posledného a pán docent Chmelár pred krátkym časom vyhlásil, že ateizmus je absolútne nič, ani svetonázor, ani filozofia, bez kresťanstva neobstojí na vlastných nohách atď. Dôverujete si, že ho presvedčíte o kvalitách svojho „kultúrneho ateizmu“? Mňa ste nepresvedčili, hoci s niektorými Vašimi vetami musím súhlasiť.)

Leonard Rajen, 30. 9. 2012

Externé stránky:

 • O genetike a biológii
 • Novinky z astronómie
 • National-geographic
 • National-geographic – cz
 • National-geographic – ru
 • E-Quark

Inde som už povedal, že externé stránky p. Rajena presahujú záujem bežného a pravdepodobne aj „kultúrneho“ ateistu. Nechápem, prečo ich sem dáva, veď záujemca vie, kde ich nájde v origináli. A žeby stáli ich pôvodcovia o túto reklamu? Pochybujem.

Som zvedavý, či sa nájdu aj iní komentátori tejto udalosti, prípadne aj na tejto stránke ZH.

38 Comments on "Poznámky k tzv. kultúrnemu ateizmu"

 1. Dnes si každý môže urobiť stránku a napísať svoj názor. Netuším, prečo Vás to tak vzalo. Ale fakt je, že na diskusiách sú to práve ateisti, ktorí svojou vulgárnosťou excelujú.

  Citujem:
  Čo majú feministky s ateizmom?
  Pani Pietruchovú, symbol feminizmu na Slovensku, považujete za veriacu?

  Myslím si,pán Škoda, že sám vidíte zhubný dôsledok Vašej zámeny ateizmu a humanizmu. Tých nespokojencov so stotožnením dvoch rozdielnych slov s rozdielnym významom pribúda. Je to rovnaká chyba, ako by niekto za jedinú vieru považoval kresťanstvo či jediný ateizmus komunizmus.
  Nemôžem sa zbaviť pocitu, že sa teraz správate ako kapitalista cítiaci ohrozenie v konkurencii, hehe 🙂

  Ateizmus nemôže byť kultúrny ani humanistický, jedine barbarský.

 2. Je to iné s humanizmom. Ten iste môže byť kultúrny a ľudský, ak máme na mysli humanizmus odvodený od slova ľudskosť a nie od slova človek.

 3. Suhlasim s Cibrinkom. Navyse dodavam: Skoda, Celko a im podobni su na pricine, ze hnutie sekularnych humanistov na Slovensku nerastie, lebo takito nenavistni kreteni odpudzuju. Celko nie je nijaky humanista, ale obycajny stary komunista, ktory za byvaleho rezimu prenasledoval veriacich, ved to su zname veci, aj o dalsich funkcionaroch. Skoda aspon povydaval dobre veci, ale jeho utoky voci kazdemu, kto nezdiela jeho uzkoprse videnie sveta, az mrazivo pripominaju hon na carodejnice. Takito blazni su hlavnym dovodom, preco nechcem mat s organizaciou Prometeus nic spolocne. Cudujem sa, ze Skodov fanatizmus sa neobratil aj proti samotnemu nazvu organizacie, kedze Prometeus patril medzi bohov. 😉

 4. Prometheus nebol katolík. To sek. humanistom stačí.

 5. Pán Škoda! Dovolím si otázku. Nevedel som, k akému článku ju priradiť a tak to dám sem.
  Otázka je bez akýchkoľvek ideologických podtónov. Zaujíma ma čisto Váš názor.
  Aký postoj zaujímate k výstave The Human Body Exhibition?

 6. Keď nám páni biskupi opäť zakazujú

  http://slovakia.humanists.net/kurier.htm

 7. Lemmy, cirkvi veľmi dobre vedia, aké je storočie a tá pani arogantná zo sekty Prometheus by si mala tiež uvedomiť, že v tejto krajine je stále viac ako 4,5 miliona s vyznaním a stále s právom slobody prejavu. Tej pani s abecedou pred menom treba pripomenúť, že značná časť ľudí bez vyznania sú veriaci a ak odrátame ľudí, ktorí pohŕdajú o.z.Prometheus, zostane vám sympatizantov naozaj ako šafránu na Antarktíde.
  Citujem:
  V kláštore kapucínov sa rovnako vyberalo vstupné, rovnako išlo o absolútnu neúctu k mŕtvym, rovnako sa vystavovali mŕtvoly konkrétnych ľudí a pochybujem, že niektorí z nich dali v 18. storočí „súhlas“ na svoju mumifikáciu a vystavovanie.
  Pani Rešovská priznáva, že výstava Human Body Exhibition je neúctou k mŕtvym.
  Napriek tomu táto dáma Rešovská sa teší titulu (kresťanská či sekulárna? Nevedno..)Humanistka roku 2011.
  Snaha posunúť ľudsko-právny etický problém do ideologickej roviny je politickým hyenizmom. Podobná výstava bola zakázaná aj v sekulárnom a osvietenskom Francúzku a v septembri tohoto roka ju zrušili aj v Izraeli. Že by aj tam mali také slovo katolícki biskupi?
  To, že je podozrenie, že telá patrili obetiam politických vrážd z čínskeho koncentračného tábora, slovenským sekulárnym humanistom a dokonca ani tým oceneným titulmi a abecedami, akosi nevadí.

 8. Inak ten článok zverejnil Podtatranský Kuriér, ktorého je pani Rešovská spolumajiteľka… Kde inde by taký plytký článok aj zverejnili…

 9. Hmm…pani sa dosť nešťastne vyjadrila. Odhalili ste to Cibrinka. Ale v niečom mala pravdu. Cirkev je 200 rokov pozadu. Vyslovil to taliansky kardinál Carlo Maria Martini. Nepovedal to preto, aby cirkev zhodil ale aby jej pomohol. Nech Boh žehná takto zmýšľajúcim cirkevným predstaviteľom !
  http://spravy.pravda.sk/kardinal-martini-cirkev-je-dvesto-rokov-pozadu-flh-/sk_svet.asp?c=A120903_073819_sk_svet_p23

 10. Cirkev je spoločenstvom omylných ľudí.

 11. Konečne sa na niečom zhodneme. Normálne mám radosť. 🙂

 12. Poe (23. okt. 2012) si zapamätal len prvé slová mýtu o Prometeovi, ktorý bol síce bohom, ale potom sa mu oči otvorili, zhodil bohov z ich trónu a odhalil v nich úbohé, cudzopasné a závidiace postavy, žalostne závislé od obetí ľudí. Titan Prometheus rebeloval proti „božiemu poriadku“, dal ľuďom oheň a učil ich remeslám a tým sa stal samostatným tvorcom.
  Ak Poe čítal Goetheho báseň Prometheus v Zošitoch humanistov č. 9 z augusta 1999, nezapôsobila naňho a zaslúžila by si to;
  http://www.zosity-humanistov.sk/1999/08/prometeus/#more-83.

 13. Cibrinka (November 5, 2012): značná časť ľudí bez vyznania sú veriaci

  Cibrinka (inde; November 5, 2012): Mám veľa známych aj medzi ateistami či ateistkami aj medzi veriacimi.

  Mňa zaujíma, čo znamená slovo veriaci u tej značnej časti ľudí bez vyznania. Lebo pri sčítaní uviedlo 725 362 ľudí, že sú bez náboženského vyznania, čiže sa nehlásia k vymenovaným náboženským organizáciám, od Rímskokatolíckej cirkvi po Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

 14. Lemmy… Bez vyznania znamená, že odmmietli sa verejne prihlásiť k akémukoľvek náboženskému združeniu. Tých dôvodov je viacero – niekto je ateista, niekto hľadajúci, niekto rebelujúci. Iní túto otázku považujú za neslušnú a takto prejavili svoj nesúhlas s vyzvedaním štátu na dôverné informácie.
  Problém zrejme vyrieši až elektronické sčítanie obyvateľstva a rozšírenie možností voľby zodpovedania na religiozitu a ideologické sympatie.
  Bolo by zaiste zaujímavé zistiť, koľko ateistov sa cíti byť materialistami, liberálmi, sekhumanistami,antikatolíkmi, antiteistami, skeptikmi kultúrnymi ateistami, komunistami, marxistami atď. Koľkolen je tých ateistických filozofií? Možno viac ako náboženstiev.

 15. Nie. Pretože náboženským vyznaním je účasť na náboženskom živote niektorej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a vzťah k tejto cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Čiže bez vyznania je nenábožensky život. Takže akí sú to potom veriaci tí, čo sú bez náboženského života?

 16. Pre potreby štatistiky sa zisťoval podiel veriacich pripadajúci na jednotlivé cirkvi. Z týchto výsledkov sa následne odvodí príspevok štátu na cirkvi podľa percentuálneho počtu. Sú ale veriaci, ktorí považujú svoju vieru za intímnu vec a odmietajú sa o nej baviť – nevyznávajú ju v zmysle priznania sa k registrovanému spoločenstvu. Je mi ľúto, ale žiaľ kolonka “ateista” na sčítacích hárkoch nebola, ak si pamätám. A naozaj, ak sa popýtate ľudí naokolo, zistíte, že mnohí veriaci označili údaj “bez vyznania”. Zhrnuté a počiarknuté – sčítanie obyvateľstva nezisťovalo podiel ateistov. Je to totiž pre potreby príspevkov štátu na cirkvi nezmyselný údaj. Štatistické číslo “bez vyznania” nevypovedá o stave ateizmu u nás.

 17. Takže sa vráťme k pôvodnému názoru: Cibrinka (November 5, 2012): značná časť ľudí bez vyznania sú veriaci

  Odkiaľ môže Cibrinka vedieť, že značná časť ľudí bez náboženského vyznania sú veriaci?

 18. Z osobnej skúsenosti a rozhovorov s ľuďmi. Odkiaľ môžete, Lemmy, vedieť, že sú to ateisti? Chytili ste sa do vlastnej pasce, keď sa snažíte meniť význam slov,napríklad ateizmus premenúvate na humanizmus a pre potreby štatistiky ste zaviedli zatriedenie bez vyznania. Povedzme si to priamo. Stačilo na hárkoch uviesť zaškrtávacie políčko pre ateizmus a pochybnosti by neboli. Takto sa vyhodili miliony na zavádzajúce a spochybniteľné štatistické údaje.
  Aby sme si ale rozumeli, ja osobne nedávam veľký dôraz na štatistiky a sú mi viac-menej ukradnuté.

 19. Chápem už. To bolo len tak, akože napísané.

  Lebo ja som sa zrozumiteľne 6. 11. 2012 opýtal:

  Cibrinka (November 5, 2012): značná časť ľudí bez vyznania sú veriaci

  Cibrinka (inde; November 5, 2012): Mám veľa známych aj medzi ateistami či ateistkami aj medzi veriacimi.

  Mňa zaujíma, čo znamená slovo veriaci u tej značnej časti ľudí bez vyznania. Lebo pri sčítaní uviedlo 725 362 ľudí, že sú bez náboženského vyznania, čiže sa nehlásia k vymenovaným náboženským organizáciám, od Rímskokatolíckej cirkvi po Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

 20. Tých 725 362 nič neuviedlo, len si vybralo možnosť najbližšiu ku skutočnosti alebo postoju k štatistike. Pretože čosi uviesť naznačuje slobodné vyjadrenie názoru s použitím širokej palety jazykových prostriedkov. Tí ľudia zaškrtli predvolenú možnosť.
  Nemám pocit, že by som sa nejasne vyjadril. Ak mi nerozumiete, možno by ste mali z tej babylonskej veže radšej zísť.

  Keď onoho času už exkomunikovaná štvorica kňazov z obce Jarok sa dožadovala vyznania viery katolíckych biskupov a predstavených RKC na Slovensku a tí to odmietli, považujete snáď RKC za ateistickú organizáciu? Vidíte ako sa zamotávate?

 21. Veriaci môže veriť aj bez nutnosti sa k tomu verejne prihlásiť, teda vyznať sa, alebo môže veriť v niečo, čo nespadá pod žiadnu registrovanú cirkev. Kategória bez vyznania podľa mňa zahŕňa aj takýchto veriacich, ako aj ateistov či hladajúcich. Miochodom kam zaradíte krsteného ateistu?

 22. Ja sa v ničom nezamotávam, pretože netáram dve na tri.

  Cibrinka (November 5, 2012): značná časť ľudí bez vyznania sú veriaci

  Cibrinka (inde; November 5, 2012): Mám veľa známych aj medzi ateistami či ateistkami aj medzi veriacimi

 23. Lemmy, opakujete sa ako papagáj. Vy nielenže tárate dve na tri,ale navyše ste si osvojili princíp stokrát opakovanej lži. Namiesto vysvetlenia.
  Je pozoruhodné, že pri skúmaní svetonázorového zaradenia mali ateisti na sčítacích hárkoch možnosť zaškrtnúť iné a to “iné” konkretizovať ako ateista. To ste nevdeli?
  Mimochodom vyhli ste sa odpovedi na otázky položené 8.11.2012. Sú pre Vás náročné?

 24. Treba sa zamyslieť, že pre koho je čo náročnejšie.

  Cibrinka (November 5, 2012): značná časť ľudí bez vyznania sú veriaci

  Cibrinka (inde; November 5, 2012): Mám veľa známych aj medzi ateistami či ateistkami aj medzi veriacimi.

  Mňa zaujíma, čo znamená slovo veriaci u tej značnej časti ľudí bez vyznania.

  Nevidím vysvetlenie.

 25. Vy neviete,kto je to teista? Napríklad aj taký, čo prehlasuje: Boha ano, ale cirkev nie. Ten mal aké okienko označiť? Poraďte…

 26. Čiže:

  Cibrinka (November 5, 2012): značná časť ľudí bez vyznania sú teisti

  Cibrinka (inde; November 5, 2012): Mám veľa známych aj medzi ateistami či ateistkami aj medzi teistami či teistkami.

  Z toho vyplýva, že značná časť občanov sú teisti. Lebo veriaci = teisti.

  To som chcel počuť na začiatku. A keďže inde sa dočítam o tom, že aj ateisti sú veriaci, tak mi z tých teistických rečičiek vychádza, že:

  Cibrinka (November 5, 2012): značná časť ľudí bez vyznania sú ateisti

  Cibrinka (inde; November 5, 2012): Mám veľa známych aj medzi ateistami či ateistkami aj medzi ateistami či ateistkami.

  Mne sa vidí, že teisti majú v pojmoch značný zmätok. Raz rak, inokedy ryba.

  Tie zmätky vzniknú vtedy, keď sa teisti snažia označiť aj neteistov za veriacich.

 27. Zase slovíčkaríte.
  Pre potreby nášho rozhovoru považujme veriacich za ľudí hlásiacich sa k NÁBOŽENSKÉMU vyznaniu. To, že aj ateista môže byť veriacim v inom zmysle ako je náboženské vyznanie, je pravda. Ateista verí, že bohovia neexistujú. VERÍ! Nemá dôkaz, len vieru.
  Nie som hovorcom všetkých teistov.
  Citujem z denníka Pravda:
  Ateisti však pripomínajú, že slová “bez vyznania” nevyjadrujú presne ich svetonázor. “Mala by tam byť tá možnosť,” myslí si Jozef Horváth zo združenia svetských humanistov Spoločnosti Prometheus, ktorý sa považuje za ateistu. “Lebo nejaké vyznanie máme aj my, len nie náboženské.
  Tak teraz buďte múdry. Raz tak a potom onak. Ja len pozorne načúvam sekulárnym humanistom. Vy mi to možno vysvetlíte.

 28. Cibrinka: Ten mal aké okienko označiť? Poraďte…

  Rád vysvetlím:

  Napíše slovne napríklad kresťan alebo muslim.

  Takto: vzor

 29. Cibrinka: Vy mi to možno vysvetlíte.

  Veď preto sa pýtam, aby som vedel, že čo u koho znamená slovo veriaci. To nie je o slovičkárstve, ale o pochopení diskutujúceho, v akom význame používa slová vo vetách, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. A zbytočnému naťahovaniu diskusie, lebo keby som si to skôr prečítal, nemuseli tu vzniknúť zbytočné ďalšie poznámky. Boli nutné len dovtedy, kým som sa dozvedel, ako Cibrinka chápe slovo veriaci.

 30. A ako Cibrinka chápe(m) slovo veriaci?
  Kresťan alebo moslim nie je slovným označením vierovyznania, ale ide o označenie už stúpenca nejakého náboženstva.
  Problém so sčítacímmi hárkami by nebol, ak by sa v nich jasne uviedla možnosť ateizmus. Prečo sa toho slova tak veľmi bojíte?
  Prípadne bez VIEROvyznania.

 31. Na Slovensku máme keď-tak moslimov a nie muslimov.

 32. Cibrinka: Prečo sa toho slova tak veľmi bojíte?

  Kto? Ja nemám žiaden dôvod. Vysvetlil som nechápajúcemu len niečo veľmi jednoducho pochopiteľné. Aj tak nepochopil. Nevadí!

  Moslim na Slovensku nerozmýšľa ako dajme tomu kresťan, a nenazýva sa moslimom, ale muslimom. Vidno, že Cibrinka ešte asi sa nerozprával s moslimom, lebo ten by ho hneď opravil, že on sa nazýva muslimom.

  Stačí navštíviť ich stránky: Islamweb.sk a Islam-sk.sk.

 33. A čože, lemy,že zrazu pohŕdate slovníkmi národného jazyka?

 34. Z wikipédie:
  Bez vyznání je termín charakterizující člověka, který se nehlásí k žádné církvi nebo náboženství (zde záleží na položené otázce). Řadí se sem tedy ateisté, agnostici a lidé, kteří věří v Boha (resp. bohy), aniž by se hlásili ke konkrétnímu vyznání.

 35. Cibrinka: …že zrazu pohŕdate slovníkmi národného jazyka?

  To vôbec nie je o pohŕdaní jazyka. Na jednoduchú otázku, že ako by teista uviedol pri sčítaní, som poskytol vzor. A na vzore je text, ako by ho napísal moslim. To nie je o pohŕdaní, ale o tom, ako sa oni sami vyjadrujú. On sám o sebe nenapíše inak ako je navyknutý.

 36. Na úradných dokladoch by sa mal používať úradný jazyk. Byť je v iných krajinách zaužívaný výraz s písmenom u, u nás to bolo (donedávna) prísne s o. Nové slovníky pravopisu už uvádzajú aj podobu s u aj s o, podoba moslim je preferovaná. Jazyk je ako živý organizmus, mení sa.
  Zlozvyky či návyky písania môžu mať za následok neplatnosť úradného tlačiva.
  Poriadok musí byť a to uznáte aj ako ateista.
  Akceptoval by snáď štatistický úrad výraz “protiboženec” ? Pretože by sa niekto tak cítil?

  Ten omyl je však v niečom inom. Moslim nie je vierovyznaním. Vierovyznaním je islam, nie moslim.

 37. Ján Korec si myslí, že v intelektuálnych kruhoch prevláda materializmus a utilitarizmus.
  Cibrinka si myslí, že značná časť obyvateľstva SR sú teisti.

 38. Nikde som nenašiel článok na ZH venovaný sčítaniu obyvateľstva na Slovensku. Alebo som len možno zle hľadal. Rastislav Škoda sa obšírne venoval výsledkom v Česku a tie slovenské nechal bez povšimnutia?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*