Ács Juraj – životopis

Juraj Ács sa narodil 22. januára 1917 v Kližskej Nemej, okres Komárno. Bol rímskokatolík a maďarskej národnosti. Maturoval na reálnom gymnáziu.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Brne zápisom do 1. semestra 7. 10. 1937; dostal imatrikulačné číslo 2056. Dňa 21. 2. 1938 sa zapísal do 2. semestra a tým sa stopa po ňom stráca.

Pozri tab. 2.

Be the first to comment on "Ács Juraj – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*