Faix Rudolf – životopis

Rudolf Faix sa narodil 11. júla 1922 v Kežmarku. Jeho otec Johann Faix bol roľník a mal 3 synov, z ktorých dvaja padli v doterajšom priebehu vojny. Preto tretí syn nemusel narukovať a mohol študovať. Bol nemeckej národnosti a evanjelik augsburského vyznania. Maturoval v roku 1943 na Nemeckom gymnáziu v Kežmarku.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV vo Viedni 9. 11. 1943 zápisom do 1. semestra. Štipendium neudal. Dostal imatrikulačné číslo 5789. Dňa 19. 11. 1944 sa zapísal do 3. semestra a po oslobodení 15. 6. 1945 do 4. semestra, ale ďalších zápisov niet.

K jeho osobe som dostal od Dr. Christy Mache, vedúcej Archívu VŠV vo Viedni, e-mailovú správu, že vo Viedni štúdium neukončil a diplom aj doktorát musel získať na niektorej inej škole. Nepodarilo sa mi zistiť na ktorej, ale pri krátkych osobných stretnutiach v Stuttgarte a Tübingen v rokoch 1969 a 1970 vystupoval ako špecialista pre choroby drobných vtákov a producent špeciálnych krmív pre ne. O tom, kde dokončil štúdium veterinárstva, sme, žiaľ, nehovorili, alebo som to zabudol.

Pozri tab. 14 a tab. 17.

Be the first to comment on "Faix Rudolf – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*