Zubo Jozef – životopis

Jozef Zubo sa narodil 3. januára 1922 v Opatovej, okres Trenčín. Jeho matka Mária Zubová bola roľníčka. Bol Slovák a katolík. Maturoval v roku 1940 na Štátnom gymnáziu v Trenčíne.

Veterinárstvo začal študovať zápisom do 1. semestra VŠV vo Viedni 26. novembra 1942. Mal štipendium 1 300 RM a dostal imatrikulačné číslo 5670. Po vypuknutí SNP opustil Viedeň a pre vojnové pomery na rok prerušil štúdium. Po prechode frontu sa v lete 1945 zapísal do 7. semestra na VŠV v Brne, kde 11. 3. 1947 dosiahol diplom veterinárneho lekára a 28. 6. 1947 obhájil doktorskú dizertačnú prácu s názvom „Účinky Antimosanu (Bayer) na Trypanosoma equiperdum u krýs a myší in vivo“.

V rokoch 1963 – 1965 pracoval v okrese Trnava, a to najprv ako obvodný veterinár na VS v Šulekove, potom na veterinárnom hygienickom stredisku na bitúnku v Trnave.

Pozri tab. 12.

Be the first to comment on "Zubo Jozef – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*