Šimkovič Samuel – životopis

Samuel Šimkovič sa narodil 27. septembra 1921 vo Zvolene ako syn železničiara Samuela Šimkoviča. Bol slovenskej národnosti a evanjelického a. v. náboženstva. Maturoval na Slovenskom štátnom gymnáziu v Banskej Bystrici v roku 1942.

V tom istom roku začal študovať veterinárstvo v rámci Vojenského vysokoškolského internátu Slovenskej armády na VŠV v Hannoveri; po roku pokračoval na VŠV vo Viedni a po skončení 2. svetovej vojny na VŠV v Brne; hoci absolvoval veľa semestrov, štúdium nedokončil.

6. 6. 1945 bol ešte vo Viedni a zapísal sa do 5. semestra. No dňa 24. 8. 1945 sa na VŠV v Brne zapísal do II. výukového kurzu, čo sa mu počítalo za 5. semester. 2. 10. 1946 sa zapísal do 8. semestra.

V roku 1948 mu komunistická strana prikázala dokončiť štúdiá v krátkom čase, hoci začal študovať v roku 1942 a vzhľadom k vojnovým udalostiam nebolo predĺženie štúdia o dva roky ničím neobyčajným. Jednoducho nebol niekomu sympatický. Neurobil predpísané skúšky a bol zo štúdia vylúčený.

Zo súkromných dôvodov prestal študovať a po návrate do rodného mesta si už v roku 1952 našiel zamestnanie ako ekonomický námestník u Pozemných stavieb vo Zvolene.

Venglarčík spomína, že pri občasných stretnutiach sa Šimkovič z neho smial, že veď veterinár je platovo v porovnaní s ním chudák.

Nemáme údaje o tom, kedy a kde zomrel.

Pozri tab. 13 a tab. 17.

Be the first to comment on "Šimkovič Samuel – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*