Fedák Roman – životopis

Roman Fedák sa narodil 1. decembra 1923 vo Volovom, okres Humenné alebo Snina. Bol gréckokatolíckeho náboženstva a slovenskej národnosti.

Maturoval v roku 1942 na mukačevskom gymnáziu s rusínskym vyučovacím jazykom.

V septembri 1942 sa zapísal pod č. 358 do 1. semestra na VŠV v Budapešti, kde absolvoval do konca vojny tri semestre.

V októbri 1945 prišiel na VŠV v Brne a zapísal sa do 5. semestra. Diplom dostal 30. 8. 1949 a doktorskú prácu obhájil 25. 2. 1950.

Pôsobil hlavne ako virológ v oblasti slintačky a krívačky v Biovete v Terezíne.

Roman Fedák, narodený roku 1923 vo Volovom, sa uvádza v SEO VOS FMV (Štatisticko evidenčný odbor Vnútornej organizačnej správy Federálneho ministerstva vnútra. Nepátral som po príčine, pre ktorú sa uvádza v týchto dokumentoch Štátnej bezpečnosti. Pozri www.stbezo.info.

Pozri tab. 9.

Be the first to comment on "Fedák Roman – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*