Matz Gejza Karol – životopis

Gejza (Géza) Karol Matz sa narodil 6. januára 1916 vo Vrbovom, okres Kežmarok, ako syn Rudolfa, roľníka. Bol nemeckej národnosti a evanjelik augsburského vyznania.

Maturoval na Nemeckom evanjelickom reálnom gymnáziu v Kežmarku v roku 1936.

Na VŠV v Brne sa zapísal 10. 3. 1937 do 2. semestra. V zápisnom liste sa neuvádza, prečo mu bol 1. semester „uznaný“. Do 3. semestra sa zapísal 8. 10. 1938, do 4. dňa 9. 2. 1938 a do 5. dňa 3. 11. 1938. Tento zápis však v nasledujúcich dňoch odvolal a 9. 11. 1938 dostal demisórium, ktoré mu umožnilo imatrikulovať sa už 13. 11. 1938 na VŠV vo Viedni, a to do 5. semestra s imatrikulačným číslom 5208.

17. 4. 1939 sa zapísal do 6. semestra, 17. 10. 1939 do 7. semestra a tým zápisy končia. Iné dokumenty, najmä nie o dosiahnutí diplomu, sme nenašli.

Pozri tab. 5.

Be the first to comment on "Matz Gejza Karol – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*