Bohuš Ladislav – životopis

Ladislav Milan Bohuš sa narodil 16. septembra 1922 v Hanušovciach nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, ako syn učiteľa Emila Bohuša. Bol Slovák a evanjelik a. v.

Maturoval na Evanjelickom slovenskom kolegiálnom gymnáziu v Prešove v roku 1941.

Veterinárstvo začal študovať vo Viedni, a to zápisom do 1. semestra 6. 11. 1941; dostal imatrikulačné číslo 5558. Tretí semester absolvoval na VŠV v Hannoveri, no na jeseň 1943 sa vrátil na VŠV vo Viedni, kde sa 10. 11. 1943 zapísal do 5. semestra a absolvoval tu ďalšie dva semestre. Zimný semester 1944 už nezapísal.

Pri prestupe na VŠV v Brne sa 26. 8. zapísal do výukového kurzu a 29. 10. 1945 do 8. semestra s imatrikulačným číslom 2841. Dňa 10. 6. 1947 získal diplom veterinárneho lekára a 6. 3. 1948 obhájil doktorskú dizertačnú prácu.

Pracoval v Prešove a v Žiline (v kafilérii a na KNV), kde okolo r. 1967 zomrel, ale pochovaný je v Sabinove.

Pozri tab. 11.

Be the first to comment on "Bohuš Ladislav – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*