Letovanec Arnold – životopis

Arnold Letovanec sa narodil 17. januára 1922 v Šelpiciach, okres Trnava, ako syn kuriča na železnici, Františka. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Slovenskom štátnom gymnáziu v Trnave v roku 1942.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV vo Viedni zápisom do 1. semestra 3. 12. 1942 so štipendiom 115 RM. Dostal imatrikulačné číslo 5706.

Po štyroch semestroch pre vojnové udalosti štúdium vo Viedni prerušil a po oslobodení pokračoval na obnovenej VŠV v Brne, kde získal 3. 12. 1946 diplom a 15. 2. 1947 doktorát.

Od roku 1950 až do svojej smrti pôsobil v Partizánskom. Znalosti nemčiny využíval ako tlmočník na rôznych zájazdoch, organizovaných poľnohospodárskymi družstvami v okolí. Bol ženatý a s manželkou mali tri deti: dvoch synov a dcéru.

Zomrel 7. 9. 2004 v Partizánskom, kde je aj pochovaný.

Pozri tab. 12 a tab. 17.

Letovanec Arnold

Letovanec Arnold

Letovanec Arnold – oslavy 70. narodenín

Letovanec Arnold – oslavy 70. narodenín

Be the first to comment on "Letovanec Arnold – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*