Pižurný Anton – životopis

Anton Pižurný sa narodil 15. februára 1922 v Seredi ako jediný syn mlynára Antona Pižurneho. Bol katolík a slovenskej národnosti. Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Trnave v roku 1940.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV vo Viedni 18. 11. 1941 zápisom do 1. semestra a so štipendiom 110 RM; dostal imatrikulačné číslo 5586. 15. 12. 1944 sa zapísal do 7. semestra.

Po oslobodení prestúpil na VŠV v Brne zápisom do II. výukového kurzu a 25. 10. 1945 do 9./10. semestra. Veterinársky diplom dosiahol 25. 6. 1946 a doktorát veterinárnej medicíny 15. 2. 1947.

Pôsobil v Banskej Štiavnici a v Želiezovciach. Zomrel 22. 8. 1972.

Pozri tab. 11 a tab. 17.

2 Comments on "Pižurný Anton – životopis"

  1. Anton Pižurný | 26. marca 2016 at 10:11 |

    Môj otec sa narodil ako syn Antona Pižurného, mlynára v Seredi, maturoval v Trnave, pôsobil v Banskej Štiavnici a v Želiezovciach zomrek 22. 8. 1972. POPROSIM O OPRAVU!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*