Kolinko Artur – životopis

Artur Kolinko sa narodil 23. apríla 1923 vo Vondrišli, okres Gelnica. Jeho otec Ludwig bol obchodník. Bol nemeckej národnosti a evanjelik a. v. Maturoval na Nemeckom evanjelickom gymnáziu v Kežmarku v roku 1943.

Veterinárstvo na VŠV vo Viedni začal študovať ako predposledný študent zo Slovenska.

Imatrikuloval sa 18. 11. 1944 do 1. semestra a 6. 2. 1946 do 3. semestra. Pri tomto zápise udáva československú štátnu príslušnosť a nemeckú národnosť.

Hodnosť doktora veterinárnej medicíny mu bola udelená dňa 27. 6. 1952 na základe obhájenia dizertačnej práce „Versuche zum histologischen Nachweis reduzierender Substanzen beim Bitterling (Rhodeus amarus Bloch)“ (Pokusy o histologický dôkaz redukčných látok v lopatke dúhovej (Rhodeus amarus Bloch)).

Po skončení štúdia sa nevrátil na Slovensko.

Pozri tab. 15.

Be the first to comment on "Kolinko Artur – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*