Koppel Zoltán – životopis

Zoltán Koppel sa narodil 26. septembra 1913 v Dovhe, okres Iršava (na Zakarpatskej Ukrajine). Udal izraelské náboženstvo a pôvodne židovský, neskôr slovenský materinský jazyk. Jeho otec Dávid Koppel bol technický úradník, neskôr živnostník v Košiciach.

Maturoval v roku 1935 na Reálnom gymnáziu v Košiciach.

Na Vysokú školu veterinársku v Brne prišiel 2. 10. 1935 a mal za sebou trojročné štúdium, keď bola VŠV v roku 1939 zatvorená a jeho bydlisko Košice na základe Viedenskej arbitráže pričlenené k Maďarsku. 2. 11. 1938 sa síce zapísal do 7. semestra, ale zápis odvolal.

Vojnové roky 1939 – 1945 prežil z rodiny okrem neho iba jeho brat Bernard Koppel.

Dňa 29. 10. 1945 sa zapísal na obnovenú VŠV v Brne do ôsmeho semestra. Zverolekársky diplom získal 26. 6. 1946, fyzikátnu zverolekársku skúšku v Bratislave zložil 28. 11. 1947 a doktorát na VŠV v Brne obhájil 6. 3. 1948.

Titul kandidáta vied, CSc., obhájil v r. 1962 na Veterinárskej fakulte Vysokej školy pôdohospodárskej (VF VŠP) v Košiciach a tam v r. 1966 dosiahol aj hodnosť docenta.

Základnú vojenskú službu konal od 1. 9. 1949 do 1. 3. 1950, z toho prvé štyri mesiace na Škole pre dôstojníkov veterinárov v zálohe v Pardubiciach a stal sa dôstojníkom veterinárnej služby v zálohe.

V roku 1947 sa oženil s košickou rodáčkou Magdalénou (rod. Reichovou). Mali dvoch synov, a to Jozefa Ivana Koppela (* 1948), MUDr., PhD, ktorý pracuje ako všeobecný lekár vo Veľkej Británii; a Juraja Koppela, (* 1954), MVDr., doc., DrSc., ktorý pracuje na Ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach.

Zamestnania:

1. 8. 1946 – 30. 4. 1950 – Štátny diagnostický veterinárny ústav (ŠDVÚ) Bratislava, všeobecná diagnostika a bakteriológia;

1. 5. 1950 – 30. 6. 1961 – vedúci pobočky Štátneho vedeckého veterinárneho ústavu (ŠVVÚ) Bratislava v Košiciach;

1. 7. 1961 – 29. 2. 1962 – vedúci oddelenia pre štandardizáciu laboratórnych metód na Štátnom veterinárnom ústave v Prahe;

1. 3. 1962 – 20. 2. 1978 – odborný asistent/docent na Katedre mikrobiológie a zoohygieny VF VŠP v Košiciach.

Umrel dňa 20. 2. 1978 v Hradci Králové následkom akútnej myeloblastickej leukémie. Pochovaný je na verejnom cintoríne v Košiciach.

December 2010 – Juraj Koppel

Pozri tab. 4.

* * *

Príloha k životopisu:

  1. Zoltán Koppel, Brno, Imatrikulačné č. 1928 – 2. 10. 1935
Zoltán Koppel, Brno, Imatrikulačné č. 1928 – 2. 10. 1935

Zoltán Koppel, Brno, Imatrikulačné č. 1928 – 2. 10. 1935

Be the first to comment on "Koppel Zoltán – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*