Piatok trinásteho

Publikácia názoru, že piatok trinásteho sa považuje za nešťastný deň (v Nemecku) až od 1950-tych rokov, vyvoláva rad protestov. Osobitne sa uvádza dátum piatok 13. októbra 1307, kedy sa začali perzekúcie rádu templárov vo Francúzsku, čo má byť pôvodom negatívneho piatku (tento názor zastáva aj slovenská Wikipedia, ale nie všetky inojazyčné). Prekvapuje, že sa pripisuje väčšia váha začiatku prenasledovania ako definitívnemu zrušeniu rádu templárov, ktoré sa uskutočnilo 22. marca 1312 — a to bola streda.

Stephan Bachter, znalec tejto tematiky, k tomu vraví:

1. Vo Francúzsku, Španielsku a Taliansku, kde bol rád templárov najaktívnejší, neexistuje pojem nešťastného piatku, rozšírený predovšetkým v Nemecku a v USA.

2. Za nešťastný deň sa v Bavorsku považoval 1. apríl (narodil sa Judáš Iškariotský), 1. august (zvrhnutie diabla z neba) a 1. december (zničenie miest Sodoma a Gomora), ale nikdy nie nejaký trinásty.

3. Prečo sa v povere neodrazilo zrušenie rádu jezuitov alebo koniec Svätej ríše rímskej národa nemeckého (6. augusta 1806)?

4. Štúdium príslušnej mágiologickej literarúry 16.-20. storočia, napr. augsburskej dátovej banky osvietenstva a mágie (ADAM), vedie ku konštatovaniu, že pred rokom 1950 ani v Nemecku neexistoval pojem nešťastného piatku.

Prameň: Skeptiker, 20, 3/4, s.133, 2007

Be the first to comment on "Piatok trinásteho"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*