Greško Ladislav – životopis

Ladislav Greško sa narodil ako Ladislav Grós 21. apríla 1916 v obci Svinia, okres Prešov. Bol slovenskej národnosti, resp. udával slovenčinu ako materinský jazyk; výraz národnosť sa na zápisnom liste nevyskytuje. Bol „izraelitského“ náboženstva.

Maturoval na Štátnom československom reálnom gymnáziu v Košiciach v roku 1938.

Zmena mena na Ladislav Greško mu bola povolená výnosom Povereníctva vnútra pod číslom 18.109/1-IV/2-1946 zo dňa 6. 6. 1946 – 1. odst. § 8 zákona čís. 31/1942 Sb. z.

Veterinárnu medicínu začal študovať 26. 11. 1938 zápisom do 1. semestra VŠV v Brne, kde dostal imatrikulačné číslo 2163 a v štúdiu pokračoval 2. semestrom 24. 3. 1939, resp. 3. semestrom 24. 10. 1939. Zatvorenie VŠV v Brne znamenalo prerušenie štúdií a vznik Slovenského štátu znamenal pre Žida nemožnosť študovať vôbec.

V štúdiu pokračoval po oslobodení. 20. 8. 1945 sa zapísal do 1. a 2. výukového kurzu, 30. 10 1945 do 5. semestra a 8. 10. 1946 do 8. semestra. Diplom veterinárneho lekára získal 6. 2. 1947 a doktorát obhájil 28. 6. 1947.

Pôsobil ako hygienik na bitúnku v Košiciach, kde aj zomrel.

Pozri tab. 4.

Be the first to comment on "Greško Ladislav – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*