Thurring Alexander – životopis

Alexander Thurring sa narodil 5. marca 1917 v Spišskej Novej Vsi. Bol maďarskej národnosti a evanjelik a. v. Maturoval na reálnom gymnáziu.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Brne zápisom do 1. septembra 3. 10. 1935; dostal imatrikulačné číslo 1939 a v roku 1938 sa zapísal do 5. semestra. Tým sa jeho stopa stráca.

Pozri tab. 2.

Be the first to comment on "Thurring Alexander – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*