Fedor Michal – životopis

Michal Fedor sa narodil 12. februára 1916 v Žbinciach, okres Michalovce. Bol slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho náboženstva. Maturoval na reálnom gymnáziu.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Brne zápisom do 1. semestra 4. 10. 1937; dostal imatrikulačné číslo 2041. Dňa 22. 2. 1939 sa zapísal do 4. semestra a tým sa stopa po ňom stráca.

Pozri tab. 2.

Be the first to comment on "Fedor Michal – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*