Ceny humanistov 2009

V Bratislave sa 21. júna, pri príležitosti Medzinárodného dňa humanistov uskutočnilo odovzdane Cien humanistov 2009. Ceny už druhý krát udeľovala Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov na Slovensku. Záštitu nad touto významnou spoločenskou udalosťou prevzal podpredseda Vlády Slovenskej republiky Dušan Čaplovič.

Herec Juraj Sarvaš recituje Válka i Rúfusa

Herec Juraj Sarvaš recituje Válka i Rúfusa

 

Slávnostný akt sa uskutočnil v Kongresovej sále Národnej rady SR na Župnom námestí. Odovzdávania cien sa zúčastnili čestní hostia, členovia i sympatizanti Spoločnosti Prometheus a ďalší pozvaní hostia. Slávnostnú atmosféru podčiarkol krátky sprievodný kultúrny programu.

Pohľad na účastníkov slávnostného aktu

Pohľad na účastníkov slávnostného aktu

 

Čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2009 bol udelený profesorovi PhDr., Ing. Jaroslavovi Čelkovi, DrSc. za jeho dlhodobú podporu i rozvoj myšlienok a hodnôt slobodomyseľnosti a humanizmu na Slovensku. Profesor Čelko je vysokoškolský učiteľ, kultúrno-osvetový a vedecký pracovník, účastník protifašistického odboja v SNP, iniciátor a  zakladajúci vedúci organizátor hnutia svetských humanistov na Slovensku.

Čestný titul Humanista roka 2009 Spoločnosť Prometheus udelila občianskemu združeniu Liga proti rakovine za vzácny dar ľudskosti, pomoci, rady i nádeje, ktoré poskytuje ľuďom na Slovensku. Túto nádej poskytuje už 19 rokov, od 19. januára 1990 kedy bola založená v Bratislave a  v tom istom roku bola prijatá za člena Európskej asociácie líg proti rakovine a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine so sídlom v Ženeve.

Predsednícky stôl počas záverečnej Ódy na radosť

Predsednícky stôl počas záverečnej Ódy na radosť

 

Po skončení slávnostného aktu ocenenia sa vo vestibule kongresovej sály uskutočnila malá recepcia s občerstvením pre účastníkov, ktorí mali možnosť podiskutovať si medzi sebou i s ocenenými a tiež zakúpiť knihu Jaroslava Čelka.