Sikora Karl – životopis

Karl Sikora sa narodil 12. septembra 1926 Liptovskom Sv. Mikuláši. Jeho otec MVDr. Karl Sikora bol hlavným veterinárnym radcom v Bratislave.

1. 2. 1946 sa zapísal na VŠV vo Viedni „augrund des 1. semesters“ (na základe 1. semestra) do 2. semestra. Udal národnosť slovenskú a štátne občianstvo československé. Nebol členom NSDAP. Pod zoznamom prednášok je údaj „Kein Einwand“, okrúhla pečať „Österreichische Hochschülerschaft – Tierärztliche Hochschule“, riadková pečať „Der Vorsitzende des Hauptausschusses der Tierärztlichen Hochschule“, bez dátumu a nečitateľný podpis.

27. 6. 1952 obhájil dizertačnú prácu „Eine kymographische Studie über die Wirkung der Halbmetalle und Metalle der Stickstoffgruppe des periodischen Systems der Elemente auf Fasciola hepatica L.“ (Kymografická štúdia o pôsobení polokovov a kovov z dusíkovej skupiny periodického systému prvkov na Fasciola hepatica L.) a bol mu udelený titul doktora veterinárnej medicíny.

Karla Sikoru počítame medzi slovenských viedenských študentov vojnových rokov, hoci sa do prvého semestra na VŠV vo Viedni zapísal až po skončení 2. svetovej vojny, pravdepodobne v lete alebo na jeseň roku 1945. Uvádzame ho pre zaujímavosť, že hneď po vojne sa mohol syn vysokého veterinárneho úradníka pravdepodobne na základe protekcie rozhodnúť ísť študovať veterinárstvo nie vo vlasti, v Brne, ale odísť do cudziny, do Viedne, kde potom ostal a nevrátil sa do vlasti.

Pozri tab. 15.

Be the first to comment on "Sikora Karl – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*