Poruban Pavel – životopis

Pavel Poruban sa narodil 26. júna 1923 v Trenčíne. Jeho otec Michal Poruban bol roľník. Bol Slovák a evanjelik. Maturoval na Slovenskom štátnom gymnáziu v Trenčíne v roku 1943.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV vo Viedni zápisom do 1. semestra 6. 11. 1943 a so štipendiom 700 RM. Dostal imatrikulačné číslo 5781.

Na VŠV v Brne prišiel v lete 1945 a na súhrnnom zápisnom liste je záznam:

„Podľa výnosu Ministerstva školstva a osvety v Prahe č. j. A 71.371/46-V/1b zo dňa 21. 2. 1946 uznáva sa MVC Pavlovi Porubanovi zimný semester 1944/45, ktorý nemohol riadne navštevovať z dôvodu účasti na slovenskom národnom povstaní.“

Štúdium riadne ukončil dosiahnutím diplomu 25. 5 1948 (zároveň s nerozlučným kamarátom Jozefom Vlhom) a doktorátu 28. 6. 1952.

Pôsobil v Modre spolu so Štefanom Štilíkom. Jeho posledná adresa bola Modra, Dr. Bodickeho 490/12.

Pozri tab. 14.

Be the first to comment on "Poruban Pavel – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*