Gdovin Tomáš – životopis

Tomáš Gdovin sa narodil 8. apríla 1921 v Porúbke, okres Bardejov. Jeho otec Ján Gdovin bol roľník. Bol Slovák a evanjelik augsburského vyznania. Maturoval na Evanjelickom slovenskom kolegiálnom gymnáziu v Prešove v roku 1942.

Veterinárstvo začal študovať 2. 12. 1942 zápisom do 1. semestra VŠV vo Viedni. Mal štipendium 1 200 RM (takú výšku štipendia v RM neudal ani jeden viedenský študent) a dostal imatrikulačné číslo 5708. Po vypuknutí SNP sa vrátil do vlasti a štúdium prerušil.

Pri prestupe na VŠV v Brne mu bolo uznaných 5 semestrov štúdia vo Viedni plus úľava v dôsledku vojnových udalostí, takže v marci 1946 sa zapisoval do 8. semestra. 9. 7. 1946 dosiahol veterinársky diplom a 15. 2. 1947 obhájil doktorskú dizertačnú prácu.

V rokoch 1949 – 1951 pôsobil ako okresný veterinár v Seredi.

Od r. 1951 pôsobil na VŠV v Košiciach.

Zomrel 26. 4. 1969 v Košiciach.

Pozri tab. 12.

*

Jeho rodná obec Porúbka ho spomína na svojej webovej stránke takto:

Náš významný rodák:

Významným obyvateľom obce Porúbky bol prof. MVDr. Tomáš Gdovin. V roku 1934 študoval na meštianskej škole, v štúdiu pokračoval ďalej, až sa dostal na Veterinárnu VŠ do Brna, ktorú aj ukončil. Po zriadení veterinárnej VŠ v Košiciach tam účinkoval ako profesor, neskôr ako docent. V Porúbke 14. novembra 2001 bola usporiadaná slávnosť 80. výročia jeho narodenia a bola tu odhalená pamätná tabuľa, pod ktorú sa teraz dávajú kvety na jeho pamiatku.

1 Comment on "Gdovin Tomáš – životopis"

  1. Profesor, docent a doktor Gdovin bol mojej babky Anny Antolikovej rod. Gdovin ovej brat. Teda bol mi ujom. Poznal som ho veľmi dobre. Chodieval do Porubsky na svojej starej Oktavii. Veľmi rád nás ako deti vždy išiel povoziť. Bol to veľmi múdry človek ten od mladosti aj keď pasol kravipl iba čítal knihy. Veľmi málo sa o tom hovorí ale pôsobil aj v cudzine myslím si že v Ázii alebo Arabských štátoch. Vydal a veľa kníh. Mal iba jednu dcéru Zuzanu a s tou chodievalna krasokorčuľovanie lebo bola veľmi nadaná. Ukončila takisto lekárku školu v medicíne a dodnes je myslím docentka v nemocnici Košice na terase ako primárka neurológia. Často ju môžeme vidieť a v televízii. Zomrel veľmi mladý o čo sa pričinil aj to že bol silný fajčiar. V Porúbke ma tabuľu cti ktorú mu udelila Veterinárna fakultaKošice.V rokoch 1952 168 bol prodekanom fakulty. Také mam spomienky ja ako jeho synovec.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*