Dzurko Michal – životopis

Michal Dzurko sa narodil 2. septembra 1923 v Dlhom nad Cirochou, okres Humenné. Jeho otec Ján bol roľník. Bol slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho vierovyznania. Maturoval na Slovenskom štátnom gymnáziu v Michalovciach v roku 1942.

Dňa 2. 12. 1942 sa zapísal do 1. semestra na VŠV vo Viedni s imatrikulačným číslom 5699 a s údajom, že má štipendium 100 RM. Po potlačení SNP ostal vo Viedni a 18. 12. 1944 sa zapísal do 5. semestra. Ani po skončení vojny nebol pevne rozhodnutý vrátiť sa do vlasti, chcel pokračovať v štúdiách vo Viedni a 2. 6. 1945 sa zapísal do 6. semestra.

Váhajúc však 29. 10. 1945 prestúpil na VŠV v Brne, pričom sa mu uznalo 6 semestrov štúdia vo Viedni, takže sa zapísal do 7. semestra a 18. 5. 1946 do 8. semestra.

Pri tomto zápise mu rektorát školy oznámil, že keďže „má nepřátelský postoj k socialistickému vývoji v naší Republice, vylučuje se ze všech vysokých škol v našem státě“.

Po ôsmich rokoch bol prijatý na VŠV v Košiciach, kde v roku 1956 obhájil dizertačnú prácu a dosiahol doktorát.

Po roku 1949 pôsobil v Bratislave a okolí. Ako expert pracoval v rokoch 1971 – 1974 v Alžírsku a 1979 – 1981 v Zambii.

Po odchode do dôchodku žije v Bratislave – Krasňanoch, Ulica Jozefa Hagaru 21.

Pozri tab. 12 a tab. 17.

*

MVDr. Michal Dzurko oslavuje deväťdesiat rokov

Významného a prekrásneho životného jubilea vzácnych deväťdesiat rokov sa v septembri t. r. pri relatívne dobrom zdraví a duševnej sviežosti dožíva MVDr. Michal Dzurko, rodák z Dlhého nad Cirochou v okrese Humenné. Narodil sa tu 2. septembra 1923 v rodine roľníka. Obecnú školu vychodil v rodnej obci a 8 ročné reálne gymnázium ukončil maturitou v roku 1942 v Michalovciach. Rodinné roľnícke prostredie, vzťah k pôde a hlavne k zvieratám ho predurčili na štúdium veterinárnej medicíny. Preto sa v roku 1942 zapísal na Vysokú školu zverolekársku vo Viedni, neskôr po vojne študoval aj na Vysokej škole zverolekárskej v Brne, avšak štúdium veterinárnej medicíny ukončil promóciou 6. októbra 1956 na Veterinárskej fakulte VŠP v Košiciach a dosiahol titul doktora veterinárnej medicíny.

Medzi rokmi štúdia pracoval na viacerých pracoviskách ako brigádnik, úradník, aj ako baník 3 mesiace v Jáchymovských baniach a 3 a pol roka na Stanici pre umelé osemeňovanie kobýl vo Vlčanoch v okrese Galanta ako inseminátor brigádnik. Vojenskú základnú službu absolvoval v rokoch 1952 – 1954.

Po skončení štúdia sa upísal Bratislave, nakoľko umiestenku dostal na ÚNV. Zaradený bol ako obvodný veterinárny lekár veterinárnej zdravotnej skupiny pôdohospodárskej správy Ústredného národného výboru Bratislava.

Na veterinárnych inštitúciách v Bratislave prešiel rôznymi pracovnými zaradeniami, od obvodného veterinárneho lekára, cez odborných veterinárnych lekárov pre choroby HD, ošípaných, výživu a dietetiku, gynekológiu, veterinárny lekár v ZOO Bratislava a aj ako inšpektor pohraničnej veterinárnej stanice v Rusovciach – Rajke.

Zúčastnil sa aj expertíznej činnosti v zahraničí, a to v rokoch 1971 – 1974 v Alžírsku a 1979 – 1981 v Zambii.

Po návrate zo Zambie opäť pracoval na Mestskom veterinárnom zariadení v Bratislave a bol poverený funkciou odborného veterinárneho lekára pre výživu a dietetiku, veterinárnou inšpekciou krmív vo Výrobni kŕmnych zmesí v Podunajských Biskupiciach a veterinárnym lekárom pre genetiku hovädzieho dobytka a ošípaných.

Z tohto postu odišiel do dôchodku a mohol sa naplno venovať uplatňovaniu jazykových znalostí jednak výučbou jazykov a prekladateľskej práci.

Drahý jubilant, dovoľ, aby som Ti v mene svojom, ale aj v mene Tvojich bývalých spolupracovníkov, kolegov a priateľov zaželal hlavne dobré zdravie, pohodu, radosť v kruhu svojich najbližších a ešte aby si mohol prežiť veľa pekných a radostných chvíľ v živote.

MVDr. Jozef Blecha

Uverejnené v Slovenskom veterinárskom časopise, č. 3/4, s. 204, 2013.

* * *

Obrazový materiál

Príloha k životopisu:

  1. Michal Dzurko

Michal Dzurko

Be the first to comment on "Dzurko Michal – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*