Hajóš Imrich – životopis

Imrich Hajóš sa narodil 22. novembra 1913 v Seldíne (dnes Svodíne) v okrese Nové Zámky. Bol slovenskej národnosti a židovského náboženstva. Maturoval na reformnom reálnom gymnáziu.

Dňa 4. 10. 1934 sa zapísal do 1. semestra VŠV v Brne pod imatrikulačným číslom 1867, dňa 21. 2. 1938 do 6. semestra.

Už dňa 19. 7. 1945 je opäť na VŠV v Brne a zapisuje sa do 2. výukového kurzu. Po tomto akte sa jeho stopa stráca.

Pozri tab. 4.

Be the first to comment on "Hajóš Imrich – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*