Čulen Alojz – životopis

Alojz Čulen sa narodil 12. augusta 1921 v Bratislave. Bol r. kat. náboženstva a slovenskej národnosti. Jeho otec Štefan bol dôstojník.

Navštevoval III. štátne slovenské gymnázium v Bratislave, kde v roku 1940 maturoval.

12. septembra 1940 sa na Vysokej škole zverolekárskej vo Viedni zapísal do 1. semestra. Študoval so štipendiom 6 000 Ks ročne. Štúdium ukončil 30. 3. 1945 dosiahnutím diplomu a 11. novembra 1945 doktorátom na základe dizertačnej práce s názvom Temperaturen im Urogenitaltrakt der Stute (Teploty v urogenitálnom trakte kobyly), vypracovanej na Ústave pre medicínsku fyziku VŠV vo Viedni.

Po skončení štúdií sa nevrátil na Slovensko.

Pracoval v Kanade a vynechal písanie háčika v mene na C. Jeho život neprebiehal veľmi šťastne, a to čiastočne v dôsledku fatálnych okolností, čiastočne v dôsledku vlastných rozhodnutí. Zomrel pomerne mladý roku 1984 vo veku 63 rokov v Toronte v Kanade, ale pochovaný je v Bratislave.

Mal mladšieho brata Štefana (nar. 1922), ktorý sa po štúdiu ekonómie vo Španielsku (Ing.) vrátil na Slovensko a prežil tu celý svoj pracovný život (1948 – 1989).

Mal dvoch synov: Stefana a Johannesa, žijúcich vo Viedni. Stefan má vo Viedni umelecký ateliér „Stefan Culen Design Wien“.

Pozri tab. 10.

Be the first to comment on "Čulen Alojz – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*