Szkiba Andreas – životopis

Andreas Szkiba sa narodil 5. februára 1923 v Spišskej Novej Vsi. Bol slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho náboženstva. Jeho otec Jozef Szkiba bol úradník.

Maturoval na Slovenskom štátnom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi v roku 1942.

Do 1. semestra VŠV Viedeň sa zapísal 30. 11. 1942 s imatrikulačným číslom 5676. Štipendium neudával. Aj pri zápise do 6. semestra 1. 6. 1945 a do 8. semestra 13. 4. 1946 udal slovenskú národnosť.

Doktorskú dizertačnú prácu s titulom Reflektorische Zuckermobilisierung (Reflektorická mobilizácia cukru) obhájil 27. 6. 1950.

Po skončení štúdia sa nevrátil do vlasti a ostal pôsobiť v Rakúsku.

Pozri tab. 12, tab. 17 a tab. 19.

Be the first to comment on "Szkiba Andreas – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*