Rakovský Otto – životopis

Otto Rakovský sa narodil 1. februára 1922 v Zlatých Moravciach. Jeho nebohý otec Štefan bol remenár. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Slovenskom štátnom gymnáziu v Zlatých Moravciach v roku 1941.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV vo Viedni zápisom do 1. semestra 6. 11. 1941 a so štipendiom 130 RM. Dostal imatrikulačné číslo 5565. Dňa 26. 11. 1942 sa zapísal do 3. semestra. Potom je však ticho a až 12. 6. 1945 sa zapisuje na VŠV vo Viedni do III/7. (?) semestra. Súčasne sa však zapisuje aj do I. Výukového kurzu v letnom behu školského roku 1945/46 na VŠV v Brne.

Ako sa ukazuje, rozhodol sa pokračovať v štúdiu vo vlasti. 29. 10. 1945 sa zapisuje do 5. semestra a 3. 3. 1946 do 6. semestra. 27. 10. 1947 mu bolo vydané demisórium. Kam sa chystal?

Po tomto dátume sa stopa po ňom stráca.

Pozri tab. 11.

Be the first to comment on "Rakovský Otto – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*