Tretie fatimské tajomstvo slovami Magdy Salagovej

(poznámky ku komentáru)

Pred pár dňami som dostal od priateľa mail s komentárom pani Magdy Salagovej k 3. fatimskému tajomstvu, poslaným viacerým adresátom, s výzvou na zamyslenie. Jeho naivita je prekvapujúca a neuveriteľná. Dnešný človek to predsa nemôže brať vážne! Nezdržal som sa a k niektorým nezmyslom som napísal komentáre (zelenou farbou) a aj ja ho predkladám na zamyslenie, kam až môže viesť nerozumná, zaslepená viera v absurdnosti. Viem, že mnohí budú mať ďalšie pripomienky. O Apokalypse sa dá hovoriť, ale inakšie.

TRETIE FATIMSKÉ TAJOMSTVO
(toto je neupravovaný a neopravovaný text pani Salagovej):

Srdečne odporúčam na veľkopôstne osobné zamyslenia. Volanie Ježiša vo svete je výrazné a vždy záležalo veľa od modlitby a pokánia. PREBUĎME SA !!!!!!!!

………brat bratovi spôsobuje krivdy!!!

(Mám k nej otázku: Nechala si tento text schváliť svojím kňazom? Pochybujem, že by jej ho seriózny jezuita typu Ľuboša Rojku, alebo neznámy bloger Dominik schválil bez potrebných úprav.)

Najsvätejšia Panna Mária sa ukázala trom deťom v roku 1917 vo Fatime v Portugalsku. Zjavenia Matky Božej vo Fatime boli oficiálne uznané Katolíckou Cirkvou. Jedno z dievčat – Lucia, vstúpila po smrti Františka a Hyacinty do klauzúrovanej rehole v Koimbre – Portugalsko. Lucia zomrela 11. februára 2005.

Sestra Lucia poslala tretie tajomstvo Svätému Otcovi Piovi XII., aby ho vyjavil svetu. Pápež ho prečítal so zdesením, ale ho nevyjavil. To isté urobili nasledovní pápeži, aby nevzbudili vo svete paniku a strach. Po smrti Lucie bolo tretie tajomstvo vyjavené, pravdaže nie preto, aby boli ľudia strašení, ale preto, aby boli ľudia pripravení na tú udalosť. Matka Božia povedala Lucii: „Zjavujem svetu to, čo sa má stať medzi rokom 1959 a rokom 2012. Ľudstvo zanedbáva Božie príkazy. Satan zavládol vo svete, sejúc nenávisť a nezhodu medzi ľuďmi.“
(Nenávisť a nezhody medzi ľuďmi nie sú väčšie, ako boli vždy. Dôkazom je už vražda Ábela Kainom. Čo horšie si mohli ľudia vtedy urobiť?)

„Štáty vyrábajú smrtonosnú zbraň, ktorá je schopná zničiť zem počas niekoľkých minút. (To nie je pravda ani v prípade jadrových bômb – spýtajte sa odborníkov, nie polovzdelancov.)

Väčšia polovica ľudstva bude tragickým spôsobom zničená atómovou vojnou. (Ak „bude“, nedá sa nič robiť. Ak sa dá niečo robiť, tak sa to urobí a nebude zničená.)

Vznikne veľký náboženský konflikt, Islam zaútočí na kresťanstvo. (Ja by som povedal, že stotisícové armády kresťanských vojakov v spolupráci s vojenskými kaplánmi a kňazmi už dnes pustošia moslimské krajiny. Česť tým protestantským cirkvám, ktoré odmietajú vysielať na žehnanie zbraní svojich duchovných k vojenským jednotkám, napr. bombardovacím perutiam.)

Vzniknú veľké pohoršenia v Cirkvi i v reholiach. Boh dopustí na ľudstvo ľadovec, ostré zimy, horúce letá, povodne, oheň, zemetrasenia, nepríhodný čas, katastrofy, ktoré budú pozvoľna ničiť zem.“ (Čo znamená pozvoľna? Dni, roky?)

Tieto všetky udalosti sa majú splniť pred 2012-tym rokom. Matka Božia tiež povedala: „ konajte skutky milosrdenstva voči všetkým, ktorí to potrebujú. Všetci, ktorí nebudú konať tie skutky, neprežijú katastrofu. Trest, aký Boh zamýšľa zoslať na hriešne ľudstvo je nepredstaviteľný. (Takého trestu sa bojím menej, ako napr. lámania v kolese alebo upálenia zaživa (Ján Hus), čo nám inkvizícia mnohonásobne predviedla – a veru veľmi s tým nepochodila. Tak čo?)

Boh prísne potrestá všetkých, ktorí odvrhli Jeho Prikázania. Pozývam všetkých, aby sa priblížili ku Kristovi, ktorý je svetlom sveta.

Otec Augustín, ktorý býva vo Fatime, dostal od Pápeža Pavla VI. dovolenie na návštevu sestry Lucie v Koimbre a ona mu povedala: „Otče, Matka Božia je veľmi smutná, lebo málokto prejavil záujem o Jej predpovede z roku 1917. Ver mi, otče, Boží trest príde. Onedlho sa veľa duší zatratí a veľa štátov zmizne z povrchu zeme.

Ak sa ľudia obrátia a začnú robiť pokánie, modliť sa a konať skutky milosrdenstva, svet môže byť zachránený. (Koľkí to musia robiť, aby to zapôsobilo? V biblii sa spomína jeden muž, ktorý v podobnej situácii začal vyjednávať s rozhnevaným Bohom Otcom – vyjednal z celej Sodomy a Gomory len svoju rodinu a zvedavú ženu aj tak stratil – nakoniec to viedlo ku krvismilstvu s obidvomi dcérami – no strašné!)

A keď sa neobráti, tak zahynie. Už je čas, aby sa dal manifest Matky Božej poznať všetkým, hlavne rodinám, príbuzným, priateľom, známym. Začnite sa modliť a konať pokánie, lebo len krok nás delí od katastrofy. Keď sa bude veľa hovoriť o pokoji, katastrofa príde. (Tejto vete nerozumiem.)

Istý človek, ktorý zaujíma vo svete vysoký post, bude zabitý (bez mena – čo je to za predpoveď? Takéto fígle poznám a neuznávam. Takéto vety štylizujú ľahkoverným zákazníkom vykladačky karát na jarmokoch za mierny poplatok.)

a to vyvolá atómovú vojnu, ktorá zapríčiní strašné zničenia vo svete. Temnota zasiahne zem počas troch dní – 72 hodín. Pred katastrofou bude veľmi studená noc a budú viať veľmi silné vetry. Ľudí zasiahne nepokoj a začne zemetrasenie, ktoré bude trvať niekoľko hodín. (Záleží na tom, koľkého bude stupňa a kde to bude.)

Vietor prinesie plyn a rozveje ho po svete. Slnko nebude viditeľné. Tí, ktorí si uctievajú Najsvätejšiu Matku a rozšírili Jej manifest, nemusia sa báť ničoho. Ona ich uchráni od katastrofy. (Ako asi ich ochráni? To bude podľa všetkého sakramentsky ťažké – najmä v preľudnených oblastiach, mestách, uliciach a domoch. 11. 9. 2001 zahynulo len 2 700 ľudí – to „len“ si dovoľujem len na základe týchto predpovedí, ktoré vychádzajú z počtu dnešných 7 miliárd ľudí. Koľko v dome, koľko vonku? Keby sa malo udiať niečo podobné – pôjdu hasiči, čo ich tam zasype, či zhoria, rovno do raja? A nepobijú sa tam s moslimskými atentátnikmi, ktorým ich Boh Alah skrz proroka Mohameda sľúbil nebo za práve takéto „kúsky“?)

Čo treba robiť, keď sa to stane?

V dome pripraviť malý oltárik, naň postaviť kríž a sochu Matky Božej, zostať v dome. (Aj v tom prípade, ak je v dome 10 alebo viac bezbožných partají a to sa o nich vie? Nevyhľadať dom bližšie ku kostolu alebo čo aj mešite alebo synagóge?)

Kľaknúť a prosiť Boha o odpustenie hriechov (Myslí sa tu aj prináležanie k inému abrahámovskému náboženstvu? A čo budhistickí Vietnamci?),

vyznať vieru v Boha Otca a pomodliť sa ruženec a po každom desiatku dodať: „Ó, môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, voveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Ježišu, dôverujem Ti.“ (S touto vetou by sv. Pavel nesúhlasil. Ak sa dobre pamätám, sľubuje spravodlivým v jednom svojom liste pocity rozkoše pri pohľade na trestaných hriešikov. Prví by mali ísť do raja svätci, potom svätice, potom ľudia z očistca atď.)

Dom musí byť zamknutý a nikoho cudzieho neslobodno vpustiť do domu. Dvere i okná majú byť zamknuté (Na haspru či a patentný zámok?),

s nikým nerozprávať, len sa modliť. Zapáliť posvätenú sviecu, ktorá má byť zapálená počas troch dní, pretože iného svetla v tom čase nebude. Nevzchádzať z domu pod žiadnou zámienkou, kým sa všetko nedostane do normy. (Tu by ma teda enormne zaujímalo, aká bude tá „norma“ po konci sveta; budú lietať holuby s ratolesťou v zobáčiku ako po potope sveta?)

Mať v dome najmenej tri sviece na viac (resp. dlhú sviecu rozrezať na tri kusy, ako sa to robí v núdzi pri oltári pri slúžení omše).

Po modlitbe ruženca dodať slová: „Panna Mária, chráň nás, milujeme Ťa, zachráň nás i svet.“

Treba mať v dome svätenú vodu a ňou kropiť dom, hlavne dvere a okná. Tí, ktorí uveria mojim slovám a rozšíria ich, nepotrebujú sa obávať ničoho. Hovor o tom iným, pokiaľ je čas. Tí, ktorí budú mlčať o tom, budú zodpovední za tých, ktorí neboli informovaní a zahynuli. Treba pamätať, že Boh je nekonečne milosrdný (tu teda výraz „nekonečne milosrdný“ nesedí; skôr by som povedal, že je „nekonečne krutý, nemilosrdný a pomstivý“)

a Jeho slová napomenutia nenáleží považovať za hrozbu, ale ako Otcovské napomenutie (s expresnou hrozbou najstrašnejšieho trestu – mimovoľne prechádzam na Váš spôsob reči).

Náš Vykupiteľ Ježiš Kristus, oznámil O. Piovi následnú správu:

„Hodina môjho príchodu, čiže súdu pre ľudstvo je blízka. Pri tom príchode bude milosrdenstvo a súčasne tvrdý a strašný trest (alebo jedno, alebo druhé; voda nemôže horieť; kto odsúdi na strašný večný trest, nie je milosrdný).

Moji Anjeli povolaní do tejto úlohy budú vyzbrojení mečmi. (Budú obete nabodávať alebo rezať? Ozaj anjelská činnosť. Gratulujem.)

Ich pozornosť bude nasmerovaná proti tým, ktorí neveria a rúhajú sa proti Božiemu Zjaveniu. Z mračien budú prúdiť víchrice ohnivých potokov padajúcich na celú zem; nepohody, búrky, blesky, povodne a neustále zemetrasenia, jedno po druhom budú nastupovať v rôznych krajoch. Neustále bude pršať ohnivý dážď a začne sa to vo veľmi zimnú, mrazivú noc. (Ohnivý dážď za mrazivej noci – to si viete predstaviť? Nebláznite?)

Hrmoty a zemetrasenie budú trvať cez tri dni a tri noci. To všetko bude dôkazom, že Boh je ponad všetkým! Tí ktorí skladajú dôveru vo mňa a veria mojim slovám, nech sa neboja, lebo ja ich neopustím. A neopustím najmä tých, ktorí terajšiu výstrahu dajú na vedomie iným pre ich dobro, aby sa navrátili a prestali robiť zlo. – Kto je v stave milosti a hľadá ochranu Mojej Matky, tomu sa nič nestane.

Aby ste sa na to pripravili, dám vám znak:Noc bude veľmi mrazivá a vietor bude veľmi hučať, to bude predchádzať zmätku na zemi. Po istom čase začnú hrmoty a padať budú blesky. Vtedy zamknite okná i dvere, zakryte ich dekami, aby ste nevideli, čo sa deje vonku a nerozprávajte s nikým mimo domu. Kľaknite pred krížom a ľutujte svoje hriechy. Proste moju Matku o ochranu. Za ten čas, kedy bude zemetrasenie, nepozerajte von, lebo hnev môjho Otca je svätý, hodný úcty.

Kto tú radu neposlúchne, zhynie v mihnutí oka, lebo srdce nevydrží ten pohľad. Satan bude triumfovať. Kto trpí nevinne a zahynie, ako mučeník vojde do Môjho Kráľovstva.“  (Kristus Vás potrestá , že ste ho ohovárali).

V tretiu noc ustane oheň i zemetrasenie, a v nasledujúcich dňoch sa ukáže slnko. V ľudských podobách zostúpia Anjeli z neba na zem, prinášajúc ducha pokoja. Nesmierna vďačnosť zachránených sa vznesie do neba v horúcej vďaky vzdávajúcej modlitbe. Ten trest, aký dopadne, nemôže byť porovnaný so žiadnym iným trestom, aký Boh dopustil na stvorenia od počiatku sveta. 2/3 ľudstva zahynie. (To by boli t. č. 4,6 miliardy. Nepreháňate?)

O. PIO vystríha: Povaha chvíle ma nakláňa k obráteniu pozornosti k všetkým, zvlášť k tým, ktorí neveria, že to veľké nebezpečenstvo ohrozuje ľudstvo – ak sa ľudstvo nezmení. Dňa ani hodiny vám nepoviem, lebo jedine Otec nebeský vie, kedy to nastúpi. (Prečo naraz vynechávate Fatimskú Pannu Máriu? Tá to predsa tiež vie, keď povedala „medzi rokmi 1959 a 2012“! Rád by som počul jej komentár v roku 2013. Okrem toho: Prečo neberie do úvahy jej slová Otec Pio?! Ten jej neverí? Ako sa to opovažuje? Potom jej však nemusím veriť ani ja.)

Pamätajte na to ostré napomenutie, ktoré vám dávam. Nepohŕdajte ním, lebo nebezpečenstvo hrozí celému ľudstvu! Vzhľadom na krátky čas ho treba využiť, nepoddávať sa zlu a nehrešiť ťažko.

Vaším záväzkom je upozorňovať na blížiace sa nebezpečenstvo. Nebude ospravedlnenia, že ste o tom nevedeli, lebo Nebo vás vystríhalo a vystríha, hoci ľudia sa tým nevzrušujú, pohŕdajú Kristovou Cirkvou, náboženstvom i Bohom. Potom bude neskoro.

Trvajte v stave milosti, bez ťažkého hriechu, lebo sme v rukách Boha, ktorý túži po dobre pre svoje deti a zoberie ich so sebou do Neba v najprimeranejšej chvíli. Musíme sa horlivo modliť za spásu ľudských duší a dávať im dobrý príklad. Lebo všetko je rozhodnuté preto, že ľudia žijú v nenávisti voči sebe, ba čo viac, brat bratovi spôsobuje krivdy!

Úpenlivé vzývanie s Krížom v ruke, malým alebo veľkým, odriekaj túto modlitbu:

„Pozdravujem Ťa, velebím a objímam Kríž Môjho Vykupiteľa. Ježišu, zachráň nás. Milujem Ťa.“

Toľko bolo slov pani Salagovej. Ďalšie otázky na pani Salagovú:

 1. Čo, ak koniec sveta nepríde tohto roku alebo najneskoršie o rok? Ak nie sú slová Panny Márie hodné dôvery v tomto prípade, ako je to s tým ohnivým dažďom a inými hrôzami? Pustili ste sa do vopred prehranej hry, pani Salagová.
 2. Prečo neberiete do úvahy, že Apokalypsa môže byť dielo vyšinutého psychopata, možno po požití muchotrávok, spred 2 000 rokov? Dnes by jej autor dostal bezplatné zaopatrenie v Pezinku. Som toho názoru, že Apokalypsa nepatrí do Svätého Písma. Na koho zapôsobila, okrem maliara Albrechta Dürera pred storočiami?
 3. Čo bude s tými nespravodlivými, ktorí sa začnú pretvarovať a modliť a ťahať Pannu Máriu za nohu? Podľa katechizmu tuším stačí, ak oľutujem svoje hriechy, pretože sa bojím trestu – som len slabý človek. No zdá sa mi to lacné vykúpenie takého Pol Pota alebo Hitlera – ale aj tých finančných žralokov, ktorí pri finančnom krachu 2008 ožobráčili desaťtisíce vkladateľov.
 4. Naozaj neviem, či sa v Apokalypse spomínajú zvieratá, ktoré by mali tiež zahynúť, napriek svojej absolútnej nevine – mali by sa spomenúť.
 5. Že moju dobrú mamu čaká večný trest zato, že sa nemodlila a nechodila do kostola a mäso varila, keď bolo? Kto je schopný sa jej za to vyhrážať večným trestom, s tým si nemám čo povedať.

Bratislava, 21. mája 2011

Rastislav Škoda

22 Comments on "Tretie fatimské tajomstvo slovami Magdy Salagovej"

 1. Chlapče, ja úplne chápem ako to čo si popísal myslíš. No aby si porozumel mal by si vedieť aj nasledovné.

  A.) Apokalypsa, ale konic vekov (či sveta nesprávne nazývaná) nie je zničenie Zeme a života na nej. Ide len o normálny koniec jednej epochy ľudstva kedy ľudstvo žilo v temnote. Po spomínanom roku 2012 Zem ostane Zemou, zvieratá zvieratami a ľudia ľuďmi. Len s jedným rozdielom oproti dnešným dňom. A to že ľudia ktorí neuverili budú trpieť a postupne ich to zničí.

  B.) Ohnivý dážď a iné opisné tvary boli myslené na zvýraznenie deja. A v podstate ten kto uverí inotajom je na dobrej ceste aby spoznal aj pravú pravdu, o ktorej tu teraz písať nejdem, ale na skype milujemta613 (Marcel Tolkowsky) rád vysvetlím vysvetlím

  C.) NEmusíš sa báť, aj tvoh´ja mama ktorá varila mäso keď podľa Kat. Cirkvi tak konať nemala bude spasená ak ide po tzv. ceste života /Viď DIDACHÉ/

  D.) A ako zistíte či ste tí ktorí prežijú, alebo tí ktorí sa pominú? Jednoducho! Ak konáte so svedomím, teda rozoznávate dobro od zla a dobro tak konáte, tak ste tí ktorí prežijú bez ujmy.
  Ak ste tí, ktorí konajú podľa pravidla osobne výhodné a osobne nevýhodné ste /biblicky povedané 🙂 / zatratení!

  E.) K sv. PAvlovi len toľko, že netreba brať všetko úplne doslova ako sa píše. Inotaje sa používajú zámerne ! ! ! Opäť to tu nejdem vysvetľovať ale vysvetlím na skype ak by niekto chcel.

  Pekný večer

 2. rastislav | 30. mája 2011 at 20:03 |

  René,
  Predovšetkým sa zdá, že na apokalypsu veríte, a máte o nej veľmi osobné, resp. sektárske predstavy (inotaje, pravá pravda, dobrá cesta, cesta života), ktoré sa nedajú akceptovať, ak chceme zachovať jej pôvodné poslanie – nahnať priam smrteľný strach. Odmietam Vaše kritérium osobnej výhodnosti pre rozlíšenie dobra od zla. No súhlasím s Vami (a so sv. Augustínom), že netreba brať doslovne všetko, čo sa píše vo Svätom písme. Chyba je v tom, že sa nevieme zhodnúť na tom, čo kto z nás z jeho príkazov uznáva, resp. neuznáva.
  Nejde však o to, čo je hodná Apokalypsa, ale o to, čo je hodná predpoveď fatimskej Panny Márie, že k apokalypse dôjde medzi rokmi 1959 a 2012, teda najneskoršie narok. Máte aj k tomu zmierlivú pripomienku?

 3. Ani sa mi nechcelo prečítať celý článok až dokonca, pretože poznámky k nemu su tak nudné, jednoduché a neprofesionálne, že zanechali vo mne len úškrn na tvári a zamyslenie sa nad tým, či mal tento tvoj článok aj nejaký hlbší zmysel. Primitívnosť tvojich otázok zrejme spočíva v tvojej mladosti a nezrelosti. Až príliš často ľudia rozoberajú tretie fatimské tajomstvo a väčšinou ide o ľudí, ktorí majú menšiu schopnosť logicky rozoznávať a všetko si automaticky pretransformujú do reálneho života, čo je asi najväčšou chybou a neschopnosťou človeka rozmýšľať aj inak a nie len jednostranne. Je úplne zbytočné rozoberať to ako nastane niečo čo nastať má. V tomto zmysle sa veci ťažko pomenúvajú, pretože to čo sa ma stať môžeme nazvať rôznymi slovami ako napr. koniec sveta, prechod do novej epochy ľudstva, apokalypsa, zánik ľudstva. Ťažko opisovať niečo čo nepoznáme, pretože nikto nikdy nemôže presne povedať čo to bude znamenať. Znamená koniec sveta naozaj koniec sveta, alebo znamená koniec len niečoho? Ako nastane tento koniec sveta? Zaniknú ostovy, krajiny? Alebo vymrie len istá časť polulácie c dôsledku jadrovej katastrofy? Čo znamenajú ohnivé dažde? Sú to doslova ohnivé dažde z nebies, alebo sú tým myslené sopky, ktoré budú chrlíť ohnivú spúšť. Ak tam je napísané, že zomrie istá vplivná osoba, záleži na mene tej osoby? Vyjadruje tej osoby podstatu tajomstva? Zameral si sa na to najnepodstatnejšie čo v tom tajomstve bolo. Samozrejme, že tajomstvo je tajomstvom preto, že odkrýva len časť niečoho. Ak sa odhalí nejako tajomstvo, nikdy sa neodhalí celé so všetkými faktami, čo je aj logické. Na čo si v článku rozoberal minulosť a inkvizície? Je to podstatné? Všetci sme ľudské bytosti so zlými aj dobrými vlastnosťami a naše vlastnosti ovplyvňuje doba v ktorej žijeme. Aj dnes je cirkev neustále kritizovaná kvôli rôznym chybám, ktorých sa kňazi dopúšťajú, ale aj kňaz je len človek a naozaj len človek, nie je nadboh. Už len to čo sa dnes stáva vo svete, už len to že katastrofy či už prírodné alebo politcké sú omnoho väčšie a rozsiahlejšie nasvedčuje tomu, že je niekde problém. Je veľká škoda, že ten problém hľadá každý tam kde nie je a ty tiež.

 4. neverite ,,, ???? ale boh vidi vsetko budete sa cudovat este .

 5. Boy xxc,

  máte pravdu, realistovi môjho typu sa nepatrí zaoberať sa bájkami typu fatimské predpovede a tajomstvá. Pôvodne som chcel upozorniť len na úskalie presného údaja roku v akejkoľvek predpovedi, na čo doplatili mnohé náboženské sekty a po opakovaných predpovediach, ktoré sa nesplnili, dnes hovoria už len o „budúcnosti“. Opakujem svoju otázku: Čo povedia vyznávači Fatimskej Panny 1. januára 2013, ak sa rok 2012 nebude líšiť od roku 2011 (s Fukušimou), resp. 2001 (s jedenástym septembrom)?

 6. VSETKYM KTORY SA VYSMIEVAJU Z BOHA ALEBO SVATYCH VECI:TAK ASI ZA PRVE BY SOM CHCEL PODOTKNUT ,ZE JA AKO KRESTAN-KATOLIK VERIM SAMOZREJME V BOHA A V JEZISA KRISTA AKO SVOJHO VYKUPITELA A TU CHCEM PODOTKNUT ZE NIET INEJ CESTY AKO SA DOSTAT K OTCOVI LEN CEZ SYNA TO ZNAMENA ZE ANI PANNA MARIA ANI ANJELI MI MI CESTU K BOHU NEZABEZPECIA LEN VIERA V JEZISA KRISTA AKO SVOJHO SPASITELA A BOZIEHO SYNA JE JEDINOU CESTOU AKO SA DOSTAT K BOHU. TO CI SA PANNA MARIA OZAJ ZJAVILA ALEBO NIE ROZOBERAT NEBUDEM O TOM NECH SI KAZDY UROBI MIENKU SAM JA TO NEVYVRACIAM ALE ANI NEMOZEM SAMOZREJME POTVRDIT AJ KED JE TO CIRKOU OFICIALNE UZNANE PRETO AJ CO SA TYKA FATIMSKYCH TAJOMSTIEV SOM OPATRNY HOCI SA V NICH HOVORI ABY SA LUDIA ZMENILI KAJALI SA CINILI DOBRO BOLI NA SEBA DOBRY NEKRADLI NEVRAZDILI NEHLADELI IBA SAMI NA SEBA ALE ABY SA MODLILI A CTILI JEDEN DRUHEHO MILOVALI SA NAVZAJOM A ABY MILOVALI AJ BOHA OTCA A UCTIEVALI HO AKO STVORITELA A SVOJHO JEDINEHO BOHA. TO ZE JE BOH LASKAVY A MILOSRDNY MA BYT PRE KAZDEHO CLOVEKA SAMOZREJMOST VELA LUDI NA SVETE VINI ZO VSETKO ZLEHO PRAVE BOHA ALE BOH AK NIECO NA SVET ZOSLE NIE PRETO ABY LUDI POTRESTAL ALE ABY ICH UPOZORNIL NA TO ZE SU LUDIA ZLY SEBECKY LAKOMY SMILNICI ZE SI NEVAZIA ZDRAVIE TRAPIA SA DRASTICKYMI DIETAMI KDE NA DRUHEJ STRANE LUDIA V KRAJINACH TRETIEHO SVETA ZOMIERAJU HLADOM KDE MA JEDEN CLOVEK BOHATSTVA TOLKO ZE V DAVNYCH CASOCH SI TAKE BOHATSTVO ZISKAVALI KRALOVIA PO CELE GENERACIE A DNES JE SCHOPNY NIEKTO ZBOHATNUT ZA PAR DNI LUDIA SI NICIE SVOJE ZDRAVIE UZIVANIM DROG,ALKOHOLOM,ALEBO PREJEDANIM SA DNES LUDIA POZERAJU AKO TOHO DRUHEHO OKRADNUT ALEBO NANOM ZBOHATNUT ZE LUDIA SI UZ SVOJOU PRACOU NEDOKAZU ZISKAT ZAKLADNE POTREBY POKRYN NAKLADY NA ZIVOT KDE NA JEDNEJ STRANE ELEKTRARNE DERU LUDI NA CENACH ELEKTRICKEJ ENERGIE A V STATOCH ZAPADNEHO SVETA SU DOKONCA OSVETLENE AJ DIALNICE KTORE BY URCITE BYT NEMUSELI A JE TOHO OVELA OVELA VIACEJ CHCEM TO LEN VYSVETLIT TAKOU PRIMITYVNOU FORMOU ZE BOH NIEJE ZIADEN KRUTOVLADCA KTORY LEN CAKA KEDY MOZE LUDI TRESTA A ZOSIELAT NA NICH POHROMY VED DROGY ALEBO ALKOHOL ZABIJE ZA ROK URCITE VIACEJ LUDI NECH ZEMETRASENIE KTORE PRIDE RAZ ZA SEDEM ROKOV NIE BOH JE NA VINE ALE LUDIA SU NA VINE BOH JE MILOSRDNY A LASKAVY TRPEZLIVY STALE CAKA NA TO ABY SA LUDIA ZMENILI A ZE NIECO PRIDE TAK TO JE JASNE POZRITE SA CO SA DNES VO SVETE DEJE SAME KRIZI OBROVSKA NEZAMESTNANOST CLOVEK AJ KED PRACU MA NEDOKAZE SA NOU UZIVIT CIM DALEJ TYM VIAC STATOV JE ZADLZENYCH PADAJU VLADY LUDIA SA BURIA SU NEPOKOJE LETA SU EXTREMNE HORUCE A SUCHE VID PRIKLAD TENTO ROK JE 21.NOVEBER A U NAS UZ NEPRSALO STO DNI TO SU 3 MESIACE JESEN BOLA PREKVAPIVO SUCHA. TAKZE KAZDY Z NAS VIDI ZMENY VO SVETE A TEN KTO VRAVI ZE NIE TAK LEN SA NECHCE ZNEPOKOJOVAT ABY SA NEMUSEL ZBAVIT SVOJEJ POHODY NECH KAZDY Z VAS SA ZAMYSLI NAD TYM CO SA DEJE A UVAZI AKYM ZIVOTOM ZIJE A AK KED NIEKTO V BOHA NEVERI ASPON NECH HO NEURAZA.TYM SOM NECHCEL PREDOVEDAT ZE OZAJ KONIEC SVETE V ROKU 2012 PRIDE LEBO TO JA NEVIEM A NEVIE TO ANI PANNA MARIA ANI SIBYLA ANI NOSTRADAMUS A ANI MAYOVIA. LEBO O TOM DNI NEVIE NIK ANI SYN ANI ANJELI V NEBI IBA SAM OTEC(MAREK 13:32)

 7. Boy xxxc

  Pises:
  Až príliš často ľudia rozoberajú tretie fatimské tajomstvo a väčšinou ide o ľudí, ktorí majú menšiu schopnosť logicky rozoznávať a všetko si automaticky pretransformujú do reálneho života, čo je asi najväčšou chybou a neschopnosťou človeka rozmýšľať aj inak a nie len jednostranne

  Na to sa neda nic povedat ako to, ze veriacim vzdy bude pasovat obrazne pomenovanie udalosti. Takze my racionalne zmyslavi ludia tomu chapeme zle a vzdy si to vykladame automatickou transformaciu do realneho zivota a vy veriaci to vzdy transformujete do obrazneho ponatia – tak ako vam to vzdy pasuje do buducnosti aj na dalsich 1000 rokov dopredu. Presne ako to ked niekto veri Knihe zjaveni a jej proroctvam. Naivita nema hranic….

 8. Myslím si,že ľudia by sa mali naozaj zamyslieť nad svojimi skutkami…Naozaj mnohí nekonajú správne hoci viem,že bez hriechu sa nedá žiť ale mali by svet napĺňať aj dobrom a nie len hrešiť…Tí čo v Boha neveria tak sa potom zbadajú nechcem mať na nich zlé narážky ani nič podobné ale mohli by sa trošku zamyslieť ako žijú 🙂 Milujem boha a na tom sa nič nezmení? (Laura 13rokov)

 9. Ak sa to všetko malo splniť pred rokom 2012 a nesplnilo sa, o čom to vlastne je? Nemohli by sme na túto vec zabudnúť? Veď Ježišovi sa nesplnilo veľa predpovedí, aj samému Pavlovi, o takom Jeremiášovi či iných prorokoch ani nehovoriac. Ak človek pozorne číta Bibliu, viac proroctiev je nesplnených ako splnených. S inotajmi na mňa nechoďte. Ak chce dakto vysvetľovať čo myslel Boh, tak z toho Boha robí len väčšieho hlupáka, a vysvetlí si iba to, ako to chápe v rámci svojej viery on a nie,ako to v skutočnosti je.
  Preto ak sa nesplní nejaká takáto halucinácia – nič nové pod Slnkom.

  Milá Laura, boli časy keď som aj ja mala neveriacich za idiotov, ktorí sa raz zbadajú. Len som prehliadala jednu vec – že sú často odchodnejší a lepší ako ľudia, ktorí sú dobrí len preto, že im to prikazuje ich Boh. Tí čo podľa Teba v Boha neveria to teda majú zrátané a určite iba oni žijú hrozný život. Ale máš len 13 rokov a časom zistíš, aká hlúposť je dačomu takémuto veriť.

 10. Pred krestanstvom by sme mali byt chraneni zakonom. Ked uz nie vsetci, aspon deti. Nedovolim, aby boli ovplyvnovane filozofiou plnou strachu a nasilia.

 11. Nebude treba zákonov, ak bude viac takých, ako ste Vy, ako sme my.

 12. Ezechiel | 1. marca 2013 at 11:40 |

  Budeme to my ľudia, ktorí si prinesieme skazu… Pokiaľ sa neuvedomíme. Pretože nároky ľudstva rastú a človek chce čím ďalej tým viac. V dnešnej dobe už existujú zbrane a prostriedky na vyhubenie jednej éry.

 13. Dúfam že sa z tohto webu nestanú diskusné krúžky pre 13-ročných. V tomto veku ich treba konfrontovať hlavne ústnymi debatami, cez internet sú hrdinovia, čo všetko vedia a všetko skúsili. Ale keď im dáte jednu obyčajnú otázku, tak sú v koncoch. Až tedy ich zaujmete…

 14. Tento článok tu bol zavesený už dávnejšie, ale aj tak mi nedá nereagovať naň. Každého zaujímajú veci týkajúce sa budúcnosti, to je normálne. Hlavne ľudia sa veľmi zaoberajú dátumami, a akonáhle sa niečo nanaplní presne v tú dobu tak sa to zosmiešňuje. Naozaj ste si vštci mysleli, že tá apokalypsa bude v roku 2012? Veď o tomto dátume predsa každý hovoril, ale o dni kedy sa to má stať vie len Boh.
  Keď som si čítala Tvoje komentáre Rastislav, mrzelo ma, že to vidíš takto, ale to je v poriadku, lebo ľudská myseľ ktorá sa snaží všetko racionálne zdôvodňovať a vyhýba sa akémukoľvek náhľadu duchovna, to môže chápať len takto. Pretože ak si nevieme niečo logicky zdôvodniť, tak sa toho začneme báť a ľudia sa strachu väčšinou vyhýbaju.
  Pán Božko je veľmi láskavý a aj sa čudujem, že má s nami takúto trpezlivosť, a že to neprišlo už skôr. Asi nám len dáva viac času aby sa na to dobre pripravilo, čo najviac ľudí. Ale ak niekto o to nestojí, tak tomu sa pomôcť nedá. Slobodná vôľa nám umožňuje rozhodnúť sa čomu chceme veriť a čomu nie. Tá slodobná vôľa, ktorú my ľudia často iným upierame a nútime ich robiť veci proti ich vôli. Ale k takému niečomu sa Boh nikdy nezníži, slobodná vôľa je jeho najväčší dar pre nás. Ako sa hovorí, nie je väčšieho slepca ako toho ktorý nechce vidieť a väčšieho hluchého, ako toho ktorý nechce počuť. A niekedy len potrebujeme malý záblesk svetla od niekiaľ a veci majú iný význam a zdajú sa jasnejšie.
  Prajem veľa sily a veľa svetla.

 15. ”…lebo ľudská myseľ ktorá sa snaží všetko racionálne zdôvodňovať a vyhýba sa akémukoľvek náhľadu duchovna, to môže chápať len takto.”
  Ako inak dokáže ľudská myseľ všetko zdôvodňovať, ak nie racionálne? Čo to znamená duchovne?

 16. rastislav | 5. mája 2014 at 17:45 |

  Najprv pani Lenke: Bolo by úžasné, keby všetci ľudia rozmýšľali, t. j. odôvodňovali si svoje rozhodnutia, racionálne, svojím vlastným rozumom a radou odborníkov, napr. „duchov niet, teda niet ani anjelov“ atď. Žiaľ, mnohí ľudia rozmýšľajú duchovne, čím sa myslí religiózne a riadia sa pritom príkazmi „svätých písiem“ rozličných náboženstiev, vysvetľovaných kňazmi. Kým je to viera v proroctvá, pre ktoré má rozumný človek len útrpný úsmev, neškodí to veľmi, ale boli a sú z toho aj strašné vojny.

  A pani Lili: Ponechávam stranou to, že veríte proroctvám a aj ak túto vieru propagujete; viete sama, že mnohých nepresvedčíte. Prekvapuje ma však, že si myslíte, že ľudstvo si strašnú apokalypsu zaslúži a že mala už dávno prísť. Vydávate tým zlé svedectvo pre boží výtvor, človeka. Prichádza do úvahy, že sa Bohu ani druhý pokus jednoducho „nepodaril“ a najbližšie to skúsi inak – ako už raz po potope sveta?

 17. Cibrinka | 8. mája 2014 at 22:23 |

  Tvrdením, pán Rastislav, že bohov niet, pošliapavate racionálny postoj. Viera má svoje logické dôvody a je neprijateľné, aby ste na základe “dogiem” ateistov považovali ľudí s náboženským vierovyznaním za občanov druhej či nižšej kategórie.
  Tento druh atestickej pýchy sa už mnohokrát vypomstil civilizácii.Spomeňme si na eugenické pokusy v (národne) SOCIALITICKOM Nemecku Hitlera. Holokaust nezdôvodníte evanjeliom – iba zdravým rozumom stojacim na pilieri ateizmu – egoizme.

 18. Lenka: Lenka ak sa pýtate čo je to duchovne, tak to ste asi o Bohu nepočuli? Hovorí Vám niečo slovo viera? To je to, keď veríte aj v niečo čo nemôžete pochopiť, alebo vidieť. To znamená duchovne, nie len rozumovo. Zarytí realisti krútia hlavou, ale aj Vy niečomu veríte. Záleží len, od toho aké mantinely Ste si dali, čomu ešte veriť a čomu nie.
  Rastislav: Nie nemyslím si, že Boh by chcel ľudí ktorých stvoril zničiť. My to dokážeme aj sami, bez jeho pomoci. Neprikladajte všetko zlé Bohu, nezabúdajte, že to je človek, kto môže stlačiť gombík a odpáliť jadrovú zbraň na zničenie väčšiny planéty. A tu je diskutabilné či si to zaslúžime, alebo nie, ale poviem Vám jedno: ľudia vtedy potrebujú Boha, keď o všetko prídu, o dom, majetok, peniaze, úrodu, autá a ja neviem čo ešte. Vtedy keď im neostane nič, si uvedomia, čo je dôležité, kľaknú na zem, zopnú ruky a volajú k Nemu. Ako otec keď vychováva svoje deti, najprv sa snaží milo, čaká a keď nezaberá, tak už aj udrie. A nesnažte sa pochopiť Boha a jeho zmýšľanie, a dokonca posudzovať, či mu jeho dielo vyšlo alebo nie. Ak raz budete pred ním tvárou v tvár, môžte si s ním o tom pokecať.

 19. Lili, neodporujú Vaše slová tak trochu katechizmu?
  36 „Svätá matka Cirkev vyznáva a učí, že Boha, ktorý je počiatkom a cieľom všetkého, možno s istotou poznať zo stvorených vecí prirodzeným svetlom ľudského rozumu.“

 20. Neviem ktoré z mojich slov by tomu malo odporovať? Áno, ako Ste spomenuli, katechizmus to takto definuje, ale prečo potom dnešní múdri a inteligentní ľudia odmietajú existenciu Boha? Keď je Ho takto ľahko spoznať rozumom, môžeme tvrdiť že títo ľudia sú hlúpi keď to odmietajú? Nie, to by som sa neodvážila tvrdiť. Len Ho rozumom nedokážu (alebo nechcú) pochopiť. A tam začína duchovno.

 21. Mám tomu rozumieť tak, že Boha je podľa Vás možné poznať buď rozumom, alebo duchovne? Nie je potom ”duchovno” len eufemistickým pomenovaním nerozumného, prípadne nepoznaného? Ak to, čo nepoznám/neviem pochopiť, nazvem duchovno, tak to naďalej pre mňa ostáva nepoznané a nepochopené, len som tomu dala luxusnejší názov.

  Ak sa pre niečo rozhodnem, tak na to potrebujem racionálny základ, a to aj v prípade, že chcem niečomu veriť. Napr., keď jeden partner dôveruje druhému, tak je to väčšinou na základe investovaného času, energie, citov (a z toho vyplývajúcich sympatií)… do ich vzťahu.

  Budem Vás citovať, aby ste videli, čo mi nesedí. „A nesnažte sa pochopiť Boha a jeho zmýšľanie,…” Ako môžem niekoho poznať bez toho, aby som pochopila dôvody jeho konania? To bude asi dosť obmedzené poznanie. A ako viete, že to a to koná Boh? Ako sa Boh prejavuje?

 22. A SME v roku 2017.katostrofy jedna za druhou, jadrova bomba pripravena..co na to hovorite teraz?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*