Studená sprcha pre českú katolícku cirkev

Rastislav Škoda

Ako dar pod vianočný stromček sú tu výsledky a ozývajú sa prvé komentáre.

V reči biskupov Českej biskupskej konferencie (ČBK) to znie propagandisticky vykrúcavo:

„Temer 14 % obyvateľov ČR sa aktívne prihlásilo k nejakej cirkvi. Naďalej asi tretina obyvateľov prehlásila, že nie je nijakého vyznania. Vyše 700 tisíc obyvateľov sa síce hlási k viere, ale nie k cirkvi. Ostatok, to je temer polovica obyvateľstva, sa k otázke viery vôbec nevyjadril. Ku katolíckej cirkvi sa prihlásilo 1,084.000 obyvateľov, čo je niečo málo viac ako 10 % obyvateľov … Keby bolo keby, zistili by sme, že k dramatickým zmenám religiozity pravdepodobne nedošlo … To súhlasí so skúsenosťou cirkvi, ktorá dlhodobo pozoruje stabilný záujem o návštevu nedeľných bohoslužieb aj počet krstov.“
(Česká biskupská konferencia).

Reč nestranných odborníkov je zreteľnejšia.

Podpredseda Českého štatistického úradu Stanislav Drápal je prekvapený, že až „4 774 323 Čechov sa odmietlo prihlásiť k akémukoľvek náboženstvu, čo je päťkrát viac ako pred 10 rokmi.“ Útočnejší Filip Tvrdý poznamenáva, že ak k nim pripočítame 3 612 804 obyvateľov, ktorí odpovedali, že sú bez náboženskej viery, dostaneme číslo 8,387 127, čo je masívnych temer 80 % a robí z ČR jednu z najateistickejších zemí na svete. „Súcitný“ perfekcionista Aleš Uhlíř nazval hlavný výsledok sčítania, úbytok počtu katolíkov z 2 748 918 na 1 155 037, t. j. o 1 593 881, pre katolíckych cirkevných predstavených nielen neočakávane nepríjemným prekvapením, ale priam ľadovou sprchou. Katolícky etik Marek Vácha sucho konštatuje: „O ponuky veľkých cirkví nemajú ľudia záujem.“

V politike sme na prikrášľujúce komentáre k prehratým voľbám navyknutí, počúvame ich často; v kostoloch budú pri desaťročných sčítaniach aj naďalej zriedkavé, ale pri postupnej sekularizácii spoločnosti ostanú monotónne. Raz sa však bude musieť povedať (aj u nás) „nedeľná nenavštevovanosť kostolov“ miesto „nedeľná navštevovanosť kostolov“ – v Česku už v roku 2004 chodilo do kostola v nedeľu len 405 446 občanov, teda už vtedy len asi 4 % populácie; súhlasím a budem rád, ak to ostane stabilné.

ČBK je verná svojmu štýlu a bohorovne domýšľavo vyhlasuje, že „k dramatickým zmenám religiozity pravdepodobne nedošlo“. Pritom katolícka cirkev stratila 60 % svojich ovečiek a straty zaznamenali aj ostatné kresťanské cirkvi, ktorých počet veriacich bol a je ostatne zanedbateľný. Malo by sa hovoriť o katastrofálnom zosune pôdy pod ich nohami.

Pred sčítaním som v jednom článku (Neslušná otázka) protestoval proti otázke po náboženstve a nazval som ju neslušnou otázkou; v denníku Pravda to upravili na „vtieravú“ otázku. Upozornil som na to, že vo vyspelých štátoch sa pri cenzoch nekladie. Som rád, že som zachytil zmýšľanie temer polovice českého národa a vidím tento trend aj na Slovensku, hoci zďaleka ešte nie taký výrazný.

Udalosť sa stala v Česku, ale má svoju aktualitu aj u nás. Preto považujem za vhodný komentár českého ateistu Filipa Tvrdého na blogspote Massive Error:

„Už sa teším na vytáčky ohľadne týchto trápnych výsledkov, ktoré nás čakajú zo strany vrcholných predstaviteľov cirkvi. Priam počujem dedinského strýka Dominika Duku (arcibiskup pražský a primas český, pozn. prekl.), ako spochybňuje platnosť výsledkov a dramaticky sa vciťuje do myslí temer piatich miliónov tých, ktorým kolónka „vyznanie“ nestála za vyplnenie. Stavím sa, že na vine zaručene nebudú sexuálne aféry kňazov, chamtivosť cirkvi pri diskusiách o reštitúciách alebo anachronická primitívnosť pri riešení problémov typu antikoncepcia, interrupcie alebo eutanázia. Nejaký vinník sa vždy nájde – tipoval by som na kapitalistický konzumérizmus a zabudnutie na duchovno. Nasledujúci diagram však celkom neoddiskutovateľne vyjadruje úpadok českého cirkevníctva, z ktorého sa nedokáže vyklamať ani profesionálny teológ.
(Pozri Filip Tvrdý – Blog o filozofii, vede a ateizme.)

Výsledok sčítania ľudu v Českej republike potvrdil celosvetový trend sekularizácie spoločnosti, t. j. rastu počtu ľudí, ktorí aktívne odmietajú náboženstvo ako faktor, určujúci ich morálne správanie a usporiadanie spoločnosti. 700 000 zdráhavých ešte zo zotrvačnosti pripustilo, že si myslia, že veria, ale nevyhovuje im žiadna cirkev. Státisícové až miliónové davy v košiari okolo papamobilu so starcom Jánom Pavlom II. alebo Benediktom XVI. nehovoria nič o náboženskom presvedčení účastníkov; sú cirkevnou a politickou vrchnosťou inscenované obdoby prvomájových osláv na Červenom námestí a inde. Nie vždy som na ne chodil nerád; mali určitú atmosféru a podobné manifestácie sa konávajú aj na Champs Elysées a Trafalgar Square. Kto by tam nechcel byť, najmä ak tam uvidí prvého kozmonauta Jurija Gagarina, kráľa popu Mika Jacksona alebo čo len šéfa najväčšej cirkvi na svete?

Skutočných katolíkov (kresťanov) ubúda na celom vyspelom svete a miestami je ich už len zanedbateľná menšina – v Ústeckom kraji v severnom Česku neuveriteľných 2,8 %. Pre ich krikľúnstvo sa im v celom štáte venuje absolútne nezaslúžená pozornosť. (Filip Tvrdý).

V Britských listoch pohotovo komentuje výsledok sčítania Aleš Uhlíř stručným rozborom príčin úpadku katolíckej cirkvi v Česku, ktorý však má platnosť aj u nás a v celom západnom svete. Článok Prepad rímskokatolíckej cirkvi stojí za prečítanie. Autor v ňom uzatvára:

„Ľudia budú čím ďalej tým viac odmietať inštitúciu, ktorá rezignovala na aktívny postoj k tomu, čo sa deje vo svete a svojimi špičkami posluhuje mocným tohto sveta. Ponúkať ľuďom akúsi vieru ako tovar, zabalený v peknej škatuľke, môže iba ak nejaká sekta; na rímskokatolícku cirkev by to malo byť viac.“

Komentár evanjelickej cirkvi, ktorá stratila vyše polovice veriacich a má ich 51 936, kým v roku 2001 ich bolo 117 212, je pochopiteľný: „Získané dáta sú absolútne neupotrebiteľné“. (www.evanjelik.sk)

Neuveriteľného klamstva z vynechania sa prenáhlene dopustila Wikipédia, ktorá už na stranu o Sčítaní ľudu v ČR 2011 pridala stať Predbežné výsledky, v ktorej píše:

„Podíl věřících u jednotlivých církví se zásadně nezměnil, přibyli pouze jediové.“

Ani slovo o prepade katolíckej cirkvi. Ani slovo o tom, že takmer polovica občanov odmietla odpovedať na otázku o viere. Som rád, že je to tak, ale mienkotvorné inštancie to nesmú zamlčovať. Už v minulosti som varoval pred náboženskou zaujatosťou mnohých statí vo Wikipédii v prospech katolíckej cirkvi, ale teraz to presahuje mieru. Takáto Wikipédia je prílohou Katolíckych novín. (Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v České republice, Wikipédia, referencia č. 32, odkazujúca na Český štatistický úrad.)

Prečo váhajú masmédiá komentovať výsledok českého cenzu v kolónkach o náboženstve inakšie ako uvádzaním akéhosi hlúčika 15 000 šibnutých jediových rytierov?

44 Comments on "Studená sprcha pre českú katolícku cirkev"

 1. V Česku pribúdajú zásadoví ateisti. Podľa prieskumu je ich viac ako 40 %. Odkaz na článok v e-zine Humanisti.sk.

 2. A to sú akí zásadoví ateisti? Môžem sa dozvedieť,aké zásady má ateizmus?

 3. Cibrinkovi z 23.1.2012:
  Ak mi vážne kladiete takéto otázky, musím očakávať, že sa ma spýtate, koľko je dve a dve. Ale dobre. V Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 nájdete riadok:
  „Zásadový – prídavné meno; pridŕžajúci sa pevných zásad, spravujúci sa nimi.“ Mám dojem, že ste to tušili a preto ste otázku spresnili. Nuž – jedna z hlavných zásad ateistu – ďaleko nie najdôležitejšia – je presvedčenie, že nie Boh stvoril človeka, ale rozliční ľudia si vytvorili rozličné predstavy bohov a nakoniec zo židovského aj kresťanského Boha.

 4. Priamo v článku V Česku pribúdajú zásadoví ateisti sa predsa píše:
  V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi pribudlo zásadových ateistov, je ich viac ako 40 %.
  Pokračuje otázka a graf.
  Určite nie: 42 %
  Skôr nie: 26 %
  Výraz „Určite“ zastupuje zásadových.

 5. Rasťo.
  Aké sú ďaľšie zásady?Keďže píšete, že tá Vami spomínaná nie je zásada najdôležitejšia.Ktorá je najdôležitejšia?

 6. Lemmy!
  Ako môže niekto o sebe tvrdiť, že je určite zásadový ateista,keď slovo určite predpokladá dôkaz (neexistencie akejkoľvek inteligentnej bytosti), resp. hodnoverné vyvrátenie existencie nejakého zámeru niečoho “nad nami”… a nemyslím tým lietadlo ani UFO :)Ak je niekto “určite presvedčený”,mohol sa presvedčiť len na vlastné oči a iné zmysly – teda má vnímateľný dôkaz.
  Aby som podráždil aj veriacich čitateľov, ani presvedčený kresťan nemôže existovať,lebo nemá tiež dôkaz.Tak ako je to s presvedčením?
  Podľa mňa môže byť maximálne silne veriaci kresťan,silne neveriaci ateista,ale nie presvedčený.Presvedčený sa musí presvedčiť ,teda sa musí stať svedkom nejakého vnímateľného dôkazu. Môže byť zásadový kresťan (dodržuje zásady),ale zásadový teista?Alebo zásadový ateista?

 7. Cibrinka: Podľa mňa môže byť maximálne…

  No a? Podľa kohokoľvek môže byť čokoľvek. Poskytol som vysvetlenie. Kto chce, pochopí.

 8. Somuzraztaky | 27. januára 2012 at 0:23 |

  Ha ha, “zásadový ateista”! Vážne úžasný pojem. Čo iné by mohol znamenať, než asi toľko, že taký ateista nepodľahne ani v slabej chvíľke pokušeniu zájsť si na polnočnú alebo pomodliť sa v padajúcom pokazenom lietadle.

 9. Priatelia,
  prosím, diskutujme konkrétne, je dosť vážnych problémov. Chytanie za slovo nemá zmysel.

 10. Cibrinkovi z 24. januára:
  Najdôležitejšia zásada ateistu súvisí so slušnosťou a znie: „Co nechceš, aby iní robili tebe, nerob ani ty im“. Platí pre všetkých ľudí v každej vyspelej spoločnosti. Kresťania ju síce pripisujú Kristovi, ale hlásal ju už Konfucius: „Čo chceš aby robili tebe, rob aj ty druhým, čo nechceš, aby tebe robili, nerob ani ty im“.
  To, že neverí okrem iného v existenciu Boha, je charakteristická zásada ateistu.

 11. Somuzraztaky | 29. januára 2012 at 1:32 |

  Dakujem za vysvetlenie tych zasad. Podla tej prvej by bol opak “zasadoveho ateistu” taky, ktory by robil inym aj to, co nechce aby robili jemu. (A veriaci sa vari tejto zasady nemaju drzat?). Podla tej druhej, podla Vas charakteristickej, nezasadovy ateista obcas trochu pripusti existenciu Boha – presne na to som trochu ironicky narazal aj ja v komentari z 27.1. Dakujem teda aj za to, ze ste mi napokon dali za pravdu :-)))

 12. Akáže irónia? Nie je na mieste. Pretože v ankete naozaj na otázku odpovedalo 26 percent: Skôr nie.

  A rovnako sa to týka aj teistov (najmä kresťanov), z ktorých na otázku odpovedalo Skôr áno 19 percent.

  Zásadových teistov (…kresťanov) je len 13 percent.

 13. Zásadoví ateisti sú teda tí, čo nikdy nepochybujú…hm…hm… To znie ako fanatizmus.Striktné držanie sa základných téz.Fundamentov. Môžeme sa teda zhodnúť, že v Česku dochádza k nárastu ateistického fundamentalimu až na 40(?)%? Desivé…
  Lemy, aj zásadoví kresťania pochybujú a pochybovali aj priamo učeníci Krista.
  Rasťo.
  Vysvetlenie si základných pojmov a zhodnutie sa na nejakých definíciách je kľúčové.Iste poznáte pointu tej rozprávky o Babylonskej veži. A iste nechcete,aby sme tu dopadli rovnako.
  Takže ak ateista koná zlo, už nie je ateista? Ak kresťan koná zlo, koná proti Kristovi,ale ako môže konať ateista proti ateizmu, ak koná zlo? Tomu nerozumiem.Kresťan, ktorí koná zlo, prestáva byť kresťanom v zmysle nasledovania Krista, hoci formálne zostáva byť členom niektorej z tých mnoho cirkví.
  Ateizmus nemá zásady.A ani teizmus nemá zásady.Zásady prichádzajú až s ideológiami. Teda v porovnaní ateizmu a kresťanstva je kresťanstvo zásadové a ateizmus ním proste byť nemôže. Kresťanstvo má zásad cca 600, v zúženej podobe 10, no ateizmus nemá žiadnu. Viera v neexistenciu nadprirodzených síl je skôr charakteristika ateizmu ako morálna zásada.
  Ateizmus teda nemá morálku.Rovnako ako vypínač, alebo prezervatív.
  Zásady majú až ateistické ideológie.Napr.sekulárny humanizmus.

 14. Cibrinka: Môžeme sa teda zhodnúť… Nuž, nemôžeme. V tejto diskusii sa zatiaľ potvrdzuje neschopnosť pochopiť napísané. Už som to dvakrát vysvetlil, tretí raz sa mi už nechce.

  A keby platilo, že aj zásadoví kresťania pochybujú, potom to musí rovnako platiť aj na zásadových… kohokoľvek.

  Kľúčové je najprv získať schopnosť chápať napísaný text.

 15. Somuzraztaky | 29. januára 2012 at 21:34 |

  Naopak, Lemmy, mozeme sa zhodnut! Konkretne na tomto: “V tejto diskusii sa zatiaľ potvrdzuje neschopnosť pochopiť napísané”. Abstraktne myslenie a jasne vymedzenie pojmov na zaklade podstaty veci je tu na niekoho zjavne privelky narok. Cibrinkov komentar nestihas, suvislost medzi mojimi odpovedami a Rastovymi ti unika. Pokojne napis, ze si nam nieco vysvetlil uz hoci aj desatkrat, na veci to nic nemeni: pojem “zasadovy ateista”, najma podla tych dvoch “zasad” stanovenych R., je jednoducho konina. Bezzasadovy ateista by potom znamenal jednak poloveriaceho, jednak cloveka, co skodi druhym. Ale to robi aj bezzasadovy krestan nie? (Teda taky, ktory sa neriadi evanjeliovymi moralnymi narokmi.) Vysledok vasej “logiky”? Nezasadovy ateista rovna sa nezasadovy veriaci! Cibrinka udrel klinec po hlavicke: ateizmus je len neviera v Boha, nezahrna implicitne ziadnu moralku, nemozno nan teda navesiavat moralne zasady. Rastislav myslel skor humanisticku ideologiu, predpokladam, a nie ateizmus, ale je tragicke, ze tu so zapalom diskutuju ludia, co si nevedia jasne formulovat zakladne pojmy. Na prvy pohlad ide o slovickarenie, no v skutocnosti je za tym neschopnost vidiet podstatu javov.

 16. Somuzraztaky: Cibrinka udrel klinec po hlavicke…

  Mňa táraniny nezaujímajú. Sú trápne. Mám na ne jedinú odpoveď: Túto emotikonu. A pošlem ju komukoľvek, kto si bude zo mňa zjavne uťahovať.

 17. Somuzraztaky | 29. januára 2012 at 22:04 |

  Hej, Zosity! Nejakych inteligentnejsich ateistov tam nemate?

 18. Pre: Somuzraztaky.Pre Vás platí Einsteinová veta o nekonečnosti… ( plus nekonečné bláboly )

 19. Somuzraztaky | 1. februára 2012 at 11:32 |

  Ako znie ta Einsteinova veta?

  Tie “nekonecne blaboly” mali 3 riadky (27.1.) Ale kedze niektori superinteligentni diskuteri nepochopili, preco je pojem “zasadovy ateista” nezmyselny, musel som zdlhavo dovysvetlovavat. (Ani to nepomohlo, zda sa.) Obrat sa so staznostami kvoli nekonecnosti na nich.

 20. Somuzraztaky: preco je pojem “zasadovy ateista” nezmyselny…

  Toto je hlúpe klamstvo. Je to rečnícka skladba slov nechápavého. Zatiaľ nijako neobhájené klamstvo, pretože vysvetlenie, a veľmi jednoznačné, som poskytol dvakrát:

  January 24, 2012

  January 29, 2012

  Aj som už 24. januára napísal: Kto chce, pochopí.

  Nechápavý nepochopil dodnes.

 21. =D SomUzRazTaky
  Oni chcú byť len ateistami,lebo nechcú byť hodnotení z pohľadu morálky.Vychádzajú z predpokladu, že ak sa budú držať ateizmu bez morálky, budú vyzerať morálni,či dokonca morálnejší.A tým sa uchádzajú o sympatie obyvateľstva poukazovaním, že sú najmorálnejší, morálnejší ako kresťania.A preto je teda lepšie byť ateistom ako pochybujúcim kresťanom bez istoty. Tento ateizmus bez morálky je len Trójsky kôň dotlačený medzi veriacich. Lemmy aj Rasťo proste očakávajú,že si ho kresťania dotlačia do obyvačiek a potom z neho vysypú kopu protikresťanských blábolov.

 22. C: Oni chcú byť len ateistami,lebo nechcú byť hodnotení z pohľadu morálky.

  Hlúpe klamstvo. Prieskum neskúma, o akých ateistov ide. Sú predsa ateisti, ktorí majú svoje humanistické zásady. Veď je aj celkom možné, že nie každý ateista musí poznať humanistické zásady. To je úloha pre humanistov, ktorí sa snažia, aby ich poznalo čo najviac ľudí. Ale je už na ľuďoch ako sa rozhodnú.

  Prieskum neskúmal morálku opýtaných. Netreba klamať zbytočne tam, kde je to príliš okaté. Otázka znela: „Veríte Vy osobne v Boha?“ A odpovedali zásadovo: Určite nie! (O tých je tu reč.) Preto sú takéto povrchné argumenty, aké píše teraz Cibrinka, klamstvom.

 23. rastislav | 13. marca 2012 at 11:32 |

  Cibrinka March 12, 2012
  Dovoľte mi otázky: Čo nazývate protikresťanským blábolom ateistov? Prírodovedecké odmietanie zázrakov a logické odmietanie dogiem nie je predsa blábolenie, ale prejav zdravého rozumu. Protesty proti pokusom katolíckeho duchovenstva zasahovať do občianskych práv príslušníkov iných cirkví a neveriacich? To sú činy legitímnej sebaobrany. Kde beriete pojem ateizmu bez morálky? Poznáte knihu Paula Kurtza “Zakázané ovocie – Etika humaanizmu”? Mali by ste uznať, že existujú dobrí aj zlí veriaci aj neveriaci.

 24. Lemmy!
  Klamstvo predpokladá úmysel niekoho uviesť do omylu.Ak ma teda označujete za klamára, vyslovujete neodškriepiteľné tvrdenie,že úmyselne čitateľov uvádzam do omylu.Čo nie je pravda.Vy ste tento nepravdivý výrok o mne použili úmyselne, teda klamete.
  Nikde nespochybňujem,že ateista nemôže vyznávať ideály a mať hodmotové rebríčky.Tie sekulárnych humanistov,ktoré som si na Vaše doporučenie prečítal, sú pekné a zaiste veľmi nezaostávajú za tými kresťanskými.
  Otázkou “Veríte v Boha” zisťujete vzťah ľudí ku kresťanskému Bohu.Je teda človek vyznávajúci prírodné náboženstvá ateista?Je moslim ateista?
  Ktovie,možno Vy alebo pán Škoda nájdete niekde štatistiku ,kde bude jasné,koľko je ateistických fundamentalistov, koľkí veria len na horoskopy alebo majú amulety pre šťastie.

  Ateizmus samotný nemá žiadne ideály a ani morálku.Rovnako,ako ich nemá ani teizmus. Toto sa domnievam.Ideály prichádzajú až s konceptami myšlienok a súbormi názorov na svet a spoločnosť.

 25. Pán Rastislav!
  Protikresťanským blábolom myslím tvrdenia ,ktoré majú za cieľ znevážiť náboženské presvedčenie vytváraním myšlienkových mostov s prekrútenými udalosťami.Napr. v článku o Brunovi sa píše, že bol lámaný v kolese.A určite si ako sekulárny humanista spomeniete na časopis vychádzajúci v ZSSR s názvom Bezbožník. Jeho úlohou bolo šírenie ateizmu. Mal veľký ohlas , najmä v spojitosti s organizovanou ateizáciou v ZSSR.Dodnes články z tých časopisov sú zdrojom námetov pre kresťanofóbnych humanistov.
  Príklad som Vám dal.
  A nepopieram, že existujú aj dobrí kresťania,dobrí ateisti, dobrí moslimovia, dobrí komunisti, dobrí nacisti,dobrí kapitalisti, dobrí vojaci.
  K výrazu “ateizmus bez morálky” sa dá dopracovať prirodzeným hľadaním pravdy. Racionálnym myslením. Morálka prichádza až s ideológiami a názormi , postojmi. Ateizmus nie je ideológia,ani filozofia, ani dobrý či zlý. Ateizmus je postoj k jednej otázke.Nič viac. Ateizmus nenúti nikoho zraňovať,ani velebiť. Ateizmus nemá morálne vlastnosti. Ateizmus nemá žiadne vlastnosti. Okrem jednej.Štatisticky a stroho vyjadruje svoj postoj k javom mimo dosahu zmyslového a rozumového poznania.
  Je zvláštne,ako sa poniektorí ateisti “rozčertia” pri otázke na telo: “Čo je ateizmus?”

 26. C: Otázkou “Veríte v Boha” zisťujete vzťah ľudí ku kresťanskému Bohu.

  Nielen ku kresťanskému, ku akémukoľvek, aj moslimskému, aj ktorémukoľvek bohu Aztékov…

  A k ostatnému: Pozor na verbálne myslenie.

 27. Nesúhlasím,pán Lemmy. Ako to vysvetliť.Povedzme ak by ste sa ma spýtali, či mám rád bryndzové halušky a ja by som Vám popravde odpovedal, že nie, zo zásady bryndzové halušky nejem. Vy by ste následne z tejto mojej vety vyvodili záver, že nemám rád slovenskú kuchyňu.

  Boh s veľkým B je len jeden.Iba náš, kresťanský, v širšom slova ponímaní abrahámovský.(teda kresťania, židia s malým ž i moslimovia majú toho istého boha – Boha). Boh Aztékov už nie je Boh,ale nanajvýš boh.
  Otázkou “veríte v Boha” nezistíte, či je človek ateista.Nezistíte, či sa venuje okultizmu, verí v špagetové monštrum, víly, čierne mačky alebo amulety, číslo 13, šťastie ,šťastnú náhodu, Budhu,reinkarnácie, lásku na prvý pohľad,osud a atď.Takto položenou otázkou sa iba dozviete, či dotyčný verí v konkrétneho boha – v tomto prípade Boha (kresťanov).

 28. Ten link je zaujímavý.Ďakujem Lemmy.

 29. rastislav | 15. marca 2012 at 11:58 |

  Na vyslovenie vety „Ateizmus nemá morálku“ treba neslušnosť, ale stačí aj hlúposť.

 30. Pán Rastislav. Zrejme máte na mysli už filozofický ateizmus. Potom takýto ateizmus ale už je viac ako postoj. Je to životná filozofia. Inak napísané, za ateizmus považujete niečo,čo ním byť nemôže.
  Podľa mňa, samozrejme.
  Ateista nemusí byť nemorálny,ale princípy morálky ,ktoré dodržiava,nie sú ateistické,ale už patria do nejakej filozofie alebo ideológii.Napr.sekulárneho humanizmu.

 31. Cibrinkovi, ešte čosi pridám z knihy Etika humanizmu.

  Ako sme si už povedali, naše morálne a etické zásady, princípy, sú všeobecné prima facie smernice na správanie. Výraz princíp pochádza etymologicky od latinského výrazu principium, čo znamená začiatok alebo základ, t. j. prameň, žriedlo alebo pôvod, ale aj prvotnú pravdu. Odvolávať sa na čiesi zásady, principia (princípy), v morálnom zmysle slova znamená poukazovať na najzákladnejšie normy, ktoré ktosi vyznáva, podľa ktorých žije a ktoré považuje za základ svojho života. Principiálny, zásadový človek má také morálne zásady, za ktorými si stojí, ktoré v prípade potreby bráni a za ktoré, ak má odvahu, vie aj bojovať. Je verný svojmu morálnemu presvedčeniu,ktoré je preňho vodidlom, ako treba žiť. Je spoľahlivý a dôveryhodný, ak nie je nadmieru sebavedomý. Možno nesúhlasiť so zásadami, podľa ktorých žije, ale aspoň možno predvídať jeho konanie a rátať s tým, že sa bude podľa prijatých zásad správať. Bezzásadový človek nemá zábrany a netrápia ho pochybnosti alebo výčitky svedomia, ak prekročí pravidlá slušného a čestného správania.

 32. Dovolil som si porovnať humanistické zásady s kresťanskými a nahradil som podobné podobným.Vyšlo to takto, originál humanistických zásad si pozriete na stránke,na ktorú odkazuje Lemmy.
  1/Nezabiješ
  2/Cti si blížneho svojho.
  3/Cti si blížneho svojho.
  4/Cti si blížneho svojho.
  5/Cti si blížneho svojho.
  6/Cti si blížneho svojho.
  7/Cti si blížneho svojho.
  8/Nezosmilníš.
  9/Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
  10/Neoklameš
  11/Cti si blížneho svojho.
  12/Cti si blížneho svojho.
  Čo nám vypadlo?
  Humanista môže vzdávať úctu modlám,obrazne zlatým teľatám. Zásady humanistu nič nevravia o nutnosti popierať boha, čo je základom ateizmu. Z toho je vidieť významový rozdiel medzi ateizmom a humanizmom.
  Humanista môže zabiť svojich rodičov. Pre otupenie svedomia sekulárni humanisti toto zavraždenie nazvali eutanáziou.
  Humanista môže rozbíjať manželské zväzky a rodiny. Lebo promiskuita nie je pre humanistu zlom ale zdravým inštinktom.

 33. Pán Cibrinka, ľutujem, ale ako zverolekár Vám musím povedať, že kto je vstave napísať vetu
  „Zásady humanistu nič nevravia o nutnosti popierať boha, čo je základom ateizmu“, mal by vyhľadať veterinára, lebo je … (predmetom desiateho božieho prikázania).

 34. K Vašim posledným úsudkom pán Cibrinka:
  môže, ale nespraví to, ak je presvedčeným humanistom. Zatiaľ čo kresťanské zásady sa behom storočí či tisícročí “novelizujú”, aby modernému človeku neprišli ako totálne hlúposti (napr. už aj žena môže učiť náboženstvo, teda dostala sa konečne k slovu) pravidlá humanistu sú stále rovnaké a novelizovanie na rôznych konciloch nepotrebujú. Neviem o tom či dakedy (sekulárni) humanisti riešili či sú Indiáni alebo ženy vôbec ľudia. Časom sa ukázalo že skutočne sú.
  Humanista sa Vám vy…. na modly a svojich rodičov veru nezabije. A rozbíjať manželstvá a pestovať promiskuitu, to je silná káva, pán Cibrinka. Toto sú názory akoby vyšli z pera Petra Hitchensa.

 35. Cirkvi považuje za užitočné inštitúcie 36 % ľudí a len necelá tretina občanov im chce vrátiť majetok.

  Podiel ľudí považujúcich cirkvi za užitočné inštitúcie klesol na 36 % a podiel občanov, ktorí sú za vrátenie majetku cirkvám, na 29 %. Cirkvi za užitočné inštitúcie považujú častejšie ľudia veriaci v Boha a väčšina veriacich je taktiež za navrátenie cirkevného majetku, ale ani názory veriacich na reštitúcie nie sú jednoznačné.

  Citované výsledky pochádzajú z výskumu STEM uskutočneného na reprezentatívnej vzorke obyvateľov Českej republiky.

 36. Lemmy, citujem Vás:
  Cirkvi považuje za užitočné inštitúcie 36 % ľudí a len necelá tretina občanov im chce vrátiť majetok.

  Je to zaujímavý údaj, ak si uvedomíte, že sa k aktívnemu náboženskému životu prihlásilo len 14% občanov Česka.

  Vy ste na tom ako? Považujete RKC za užitočnú?

 37. Myslím si Rastislav, že by ste mali vyhladať sám seba. Ako sa môžete odvolávať na prikázania niekoho, v koho neveríte?

 38. Katolicka cirkev porušovala,porušuje a bude porušovať na veky vekov všetky desatoro prikazaní.Predstavení sa to učili na telogickej fakulte,ako z ľudí vyýmýkať aj posledný groš.Je to zločinecka organizácia.Z Ježišovho učenia a odkazu nezostalo nič.Tí Češi sú aj tomto ponímaní o kylometre v predu.Tu je každy komentár zbytočný.

 39. Jano…Lebo chlapi povedali v krčme?

 40. Cibrinka,každý človek ,ktorý cíti potrebu byť ovládaný je chudák,aj ked možno má dve vysoke školy.Ked niekoho nepresvedčia tak strašne zločiny čo napáchali a ten obrovský bezpracný majetok čo nakradli či už cez dane občanov,alebo konfiškáciou upálených,umučených a iným spôsobom zlikvidovaných ľudí,pritom v deatoro stojí nielen nezabiješ,tak chudák je veľmi citlive slovo.Ježiš hlásal nielen skromnosť a nielen pre pospolití národ.To sa o hlavne katolíckej cirkvy nedá povedať.Ja mám 65 rokov a v krčme som bol za celý svoj život asi 15 krát.Neželám si od nikoho žiadnú reakciu.Necítim potrebu s nikým vymieňať si názory.Národ je nepoučiteľní.

 41. Som za kresťanské hodnoty,za biblickú morálku,za Boha,ale nie za RKC,ktorá zneužila to,čo jej malo byť sväté. Mala šíriť biblické posolstvo.učiť ľudí láske,morálke,čestnosti,viesť k duchovnosti…atd,ale RKC postavila svoju ideologiu na ovládaní más,na nebiblickéj tradícií,na formálnosti,na bezduchom ritualizme,zmiešavala svoju činnosť s mocenskou politikou,netoleranciou k inak zmýšľajúcim,a dokonca sa chopila násilných,vojenských prostriadkov. Nič z toho ,čo som vymenoval nie je v -“duchu evanjelia”,v “duchu lásky”,ale presný opak. Preto na jej pleciach/RKC/,spočíva obrovská krvná vina. Dnes jednoznačne platí francúzske príslovie,že :”čím je niekto bližšie ku katolíckej cirkvi,tým je horší človek”. A to hovorí za veľa!

 42. Väčšina Čechov nedôveruje cirkvám. 66 % nedôveruje. Vyplýva to z výskumu, ktorý uskutočnilo Centrum pre výskum verejnej mienky pri Sociologickom ústave Akadémie vied Českej republiky, v.v.i.

 43. V najateistickejších regionoch Českej republiky je zločinnosť najvyššia a dosahuje až 4 násobok zločinnosti v regionoch s vyššou náboženskou tradíciou.
  http://www.lidovky.cz/foto.aspx?foto1=MEV38da43_mapa.JPG

 44. …v porovnaní s regionmi s vyššou náboženskou tradíciou…

Leave a comment

Your email address will not be published.


*