Kňazská prísaha proti modernosti

R. Š.

Po návšteve v slovenskej wikipédii sa cítim ako po hodine náboženstva kedysi na gymnáziu. Chcel som vedieť, prečo sa Pius X. označuje za jedného z najväčších pápežov a dočítal som sa, že jeho telo, hoci nebolo po jeho smrti roku 1914 zabalzamované, pri otvorení truhly v roku 1944 (po 30 rokoch) bolo „zachované” a aj do roku 1952 ostalo „neporušené”. Zo štylizácie, že „predtým” nebolo zabalzamované, usudzujem, že vtedy ho zabalzamovali a kladiem otázku: „Načo?” Nebolo to neprípustné zasahovanie do zázračných udalostí Božieho diania?

Ale vážne. Vedel som, že v súvislosti s encyklikou Pascendi Domini gregis (Pasenie Božieho stáda) z roku 1907 v tom istom roku vydal Pius X. spis Sacrorum antistitum (Prísahu proti modernosti), text dlhej prísahy (967 slov), ktorú až do júla 1967 museli skladať všetci duchovní, kňazi, spovedníci, superióri a profesori na filozoficko-teologických seminároch, teda väčšina dnes žijúcich duchovných majúcich nad asi 60 rokov.

O Pascendi je zmienka, že strana nie je vypracovaná a Prísaha proti modernosti, zaväzujúca k aktívnemu boju proti vedeckej súčasnosti, sa vôbec nespomína. Pritom sú to činy, ktoré zavážia viac ako reforma gregoriánskeho chorálu a breviáru, možno aj ako založenie Tlačového orgánu Svätej stolice. Údaj, že budúci pápež dal do záložne svoj kardinálsky prsteň, aby mohol pomôcť chudobným, je jednoducho nedôveryhodný.

Stránka sa hemží čudesnými výrazmi typu arcikňaz a veľpastier; kto sú to? O náboženskom štýle spracovania tohto hesla svedčí aj údaj, že Pius X., občianskym menom Giuseppe Melchiorre Sarto, sa v starozákonnom Malachiášovom proroctve označuje ako Ignis ardens, Blčiaci oheň. Pre mnohých historikov to bude iste prekvapujúce zistenie, ale ani autor ani prameň tohto výkladu slov, vyslovených či napísaných pred okolo 3000 rokmi, sa neudáva. Nemecká stránka o Piovi X. je kratšia, ale kompletnejšia ako slovenská ; len na anglickej sa čitateľ dozvie podstatné veci, ktoré hľadá.
Ako vravím: keby to bolo nábožné čítanie, alebo čo aj Katolícke noviny, nemal by som námietky. Ale začal som hľadať v diele, ktoré som považoval za neutrálne. Nie, o slovenskej wikipédii sa to nedá povedať. Vedia to iniciátori originálneho vydania? – R.Š.

Be the first to comment on "Kňazská prísaha proti modernosti"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*