Výhrada vo svedomí a polygamia

R. Š.

Prisťahovalci do USA musia vyplniť Dotazník N-400, ktorý má 10 strán a obsahuje podrobné informácie o finančnom, zdravotnom a rodinnom stave uchádzača, ako aj o jeho politickom a spoločenskom zmýšľaní. Okrem otázok, či má nejaký šľachtický titul, daňové dlžoby alebo duševnú chorobu, sú samozrejmé otázky, či  bol členom komunistickej (jednoduchá otázka) alebo inej totalitnej strany (podrobný rozbor možného vzťahu k nacistickej strane a jej ideológii) a či schvaľuje násilný prevrat. Morálny charakter uchádzača skúmajú otázky o jeho vzťahu k alkoholu, prostitúcii, pašovaniu narkotík, polygamii, ilegálnemu prisťahovalectvu, hazardným hrám, ale aj k podvodom pri platení výživného.

Posledný odstavec 14 obsahuje Prísahu vernosti Spojeným štátom, ktorej prvá veta znie: “Prisahám, že absolútne a úplne odvolávam každú povinnosť vernosti a záväzku voči ktorémukoľvek zahraničnému kráľovi, mocnárovi, štátu alebo samostatnej inštitúcii, voči ktorej som bol zaviazaný; že budem ústavu a zákony USA podporovať a brániť voči každému vnútornému a vonkajšiemu nepriateľovi”. V druhej a tretej vete sa podrobne rozoberá súhlas s brannou povinnosťou. O inom sa neprisahá.

Kto má oči, vidí, že na prvom mieste občianskych povinností je v USA vernosť vlastnému štátu. Akási výhrada vo svedomí na základe utajovaných dohovorov podenkových domácich politikov so samozvanými reprezentantmi cudzokrajných starodávnych sektárskych názorov by razom zbavila uchádzača o občianstvo každej nádeje.

Pikantná poznámka: Ako by asi pochodil uchádzač zo Saudskej Arábie, odvolávajúci sa na výhradu vo svedomí ohľadom svojej polygamie?

Be the first to comment on "Výhrada vo svedomí a polygamia"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*