Naša kampaň k sčítaniu Slobodne klikni: bez náboženského vyznania

K sčítaniu obyvateľov v r. 2021 Spoločnosť Prometheus (SP) prijala viacero dokumentov. Cieľom bolo pripraviť sa v predstihu na kampaň v ktorej by sme oslovili predovšetkým ľudí bez náboženského vyznania, aby sa prihlásili k svojmu nenáboženskému pohľadu na svet.

Už v roku 2019 sme oslovili Štatistický úrad SR s ponukou podieľať sa na príprave sčítania s možnosťou pripomienkovať pripravované dokumenty.  Pracovné stretnutie na pôde Štatistického úradu SR sa uskutočnilo 28. 5. 2019 a dnes môžeme konštatovať, že sa nám podarilo dosiahnuť výraznú zmenu v poradí umiestnenia a znenia otázky o náboženskom vyznaní vo vzťahu k občanom bez náboženského vyznania i k celkovom obsahu, štruktúre otázky.

V rámci technickej a organizačnej prípravy na kampaň v roku 2020 sme sa rozhodovali s ohľadom na naše technické, finančné a organizačné možnosti. Z neveľkého množstva nástrojov, ktoré vieme využiť bez veľkej finančnej náročnosti sme zvolili našu internetovú stránku, náš faceboooknáš kanál YouTube na ktorých sme uverejnili viacero príspevkov formou textu, obrázkov a videa.

Ústredná rada SP schválila financovanie realizáciu bilbordovej kampane umiestnením minimálne desiatich bilbordov na vybraných miestach po celom Slovensku. Vizuálne sme sa rozhodli poukázať na bilbordoch na fakt, že zatiaľ čo cirkvi ako organizácie religióznych ľudí sú financované štátom, organizácie občanov bez náboženského vyznania štát nijako nepodporuje.

Druhým významným rozhodnutím bolo, že v kampani využijeme sériu štyroch krátkych videí. Tieto sme realizovali v autorskom zložení Spoločnosť Prometheus ideový obsah videí, animácia: https://vimeo.com/vedro​, hudba: Raptor Koch.

Prvé video upozorňuje na  rozkošné budovanie kostolov. Cirkev financovaná štátom postavila za 30 rokov 2 223 nových kostolov. Nemocnice sa však na nestavajú. Máme ich na Slovensku 78. V plánovanej a zastavenej stratifikácii nemocníc sa ich počet mal dokonca znížiť na 46.

V druhom videu hovoríme o náraste financovania cirkví. V roku 2000 dal štát cirkvám 14 000 000 eur a v roku 2020 to už bolo 50 000 000 eur. Kladieme otázku prečo štát financuje iba cirkvi? Organizáciám, ktoré si vytvorili občania bez náboženského vyznania nedal totiž nikdy ani cent.

V treťom videu zdôrazňujeme, že štát nevenuje pozornosť etickej výchove na školách. Od roku 2000 vydali na náboženskú výchovu cirkvi viac ako pol milióna učebníc, ktoré zaplatil štát. Na etickú výchovu štát nevydal ani jednu učebnicu.

Štvrté video hovorí o obchodoch cirkví so štátom, o privilégiách cirkví. Občania a firmy platia dane vo veľkom rozsahu. Cirkvi neplatia dane z nehnuteľností, zbierok a darov, ani z poplatkov za krsty, sobáše a pohreby.

SP nemá dosah na printové a internetové média s celoslovenským dosahom. Vďaka kontaktom s portálom Nové slovo https://www.noveslovo.sk/ sa nám podarilo uverejniť na tejto platforme dva články, ktoré mali veľmi dobrú čítanosť. Predseda SP PhDr. Roman Hradecký napísal článok Občania bez vyznania na Slovensku existujú len raz za 10 rokov a František Jedinák článok Dobrodružstvo sčítavania veriacich a zlepšovák Ondreja Prostredníka.

Vyhodnocovať priebeh našej kampane budeme na najbližšom rokovaní orgánov SP. Nevieme odhadnúť jej efekt a dopad na verejnosť ale očakávame, že v kombinácii s atmosférou v spoločnosti, kedy sa do kampane zapojili výrazne cirkvi i viaceré rôznorodé subjekty môže byť výsledok prekvapením tak pre cirkvi ako i pre humanistov na Slovensku. Či to bude prekvapenie príjemné, alebo naopak to sa dozvieme až niekedy koncom roka 2021, keď Štatistický úrad SR zverejní výsledky.

Spoločnosť Prometheus

1 Comment on "Naša kampaň k sčítaniu Slobodne klikni: bez náboženského vyznania"

  1. je to veľmi poučné a zaujímavé

Leave a comment

Your email address will not be published.


*