Oznamujeme Vám veľmi smutnú správu.

Dnes nás navždy opustil náš zakladajúci člen, druhý predseda našej spoločnosti, veľvyslanec humanizmu  a priateľ prof. JUDr. PhDr. Ladislav Hubenák, DrSc. 

 

 

Veľvyslanec humanizmu 2012

Čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2012 bol Ladislavovi Hubenákovi udelený za celoživotný prínos k obhajobe humanizmu a humanistických hodnôt v slovenskej spoločnosti a v teórii histórie štátu a práva. Informácia zo slávnostného udeľovania Cien humanistov


Krátko pred koncom roka 2017 prišla na svet kniha prof. JUDr. PhDr. Ladislava Hubenáka, DrSc. Cirkev a štát v zrkadle dejín. Nie je to kniha o histórií cirkvi, akých je v kníhkupectvách dostatok. Autor cirkev nekritizuje, ale čitateľ v nej nenájde ani apologetiku dvetisícročnej existencie cirkvi. O novej knihe prof. Ladislava Hubenáka