Richard Dawkins

Richard Dawkins (nar. 1941) je profesorom verejného pochopenia vedy na Oxfordskej univerzite a jedným z najprominentnejších žijúcich biológov. Najznámejší je pravdepodobne vďaka svojej teórii „sebeckého génu”, ktorú po prvý raz opísal v rovnomennej knihe. Táto kniha predstavuje jeden z mála príkladov, keď dielo, určené laickej verejnosti, ovplyvnilo aj vývoj vedeckej disciplíny.

Jeho otec sa počas druhej svetovej vojny odsťahoval do Kene, kde slúžil v spojeneckom letectve. Richard sa narodil v Nairobi v r. 1941 a rodina sa vrátila do Británie v r. 1949, kde Richard Študoval na Oxfordskej univerzite, ktorú absolvoval v r. 1962. Zostal na univerzite ako doktorand pod vedením etológa Nikolaasa Tinbergena (Nobelova cena v r. 1973). V rokoch 1967-1969 bol docentom zoológie na Kalifornskej univerzite v Berkeley, neskôr na Oxfordskej univerzite. V r. 1997 bol zvolený za člena Kráľovskej literárnej spoločnosti v Londýne.

Ako etológ, zaujímajúci sa o správanie zvierat a vplyv prírodného výberu na správanie, popularizoval myšlienku, že základnou jednotkou selekcie v evolúcii je gén. Patrí medzi hlavných zástancov sociobiologickej teórie a je autorom pojmu mém, ktorý sa stal východiskom teórie memetiky.

Medzi jeho knihy patria The Selfish Gene (Sebecký gén, 1976; druhé vydanie Mladá fronta v edícii Kolumbus, Praha1989), The Extended Phenotype (Rozšírený fenotyp, 1982), The Blind Watchmaker (Slepý hodinár, 1986), River out of Eden (Rieka z raja, Archa v cykle Majstri vied, Bratislava 1995), Ciimbing Mount lmprobable (Výstup na horu nepravdepodobnosti, 1996) a Unweaving the Rainbow (Rozplietanie dúhy, 1998). V roku 2003 vydal poslednú knihu A Devils Chaplain: Fieflexions on Hope, Lies, Science and Love (Diablov kaplán: Úvahy o nádejí, klamstvách, vede a láske).

Po rozvode s významnou etologičkou Mary Dawkinsovou je Richard Dawkins ženatý s herečkou a maliarkou Lallou Wardovou, ktorá ilustrovala jeho dve knihy.

Adam Roman

Prevzaté z knihy Antológia moderného ateizmu (zásadná kritika kresťanstva).