Preč s Darwinom!

Rastislav Škoda

V čase, keď by sme si mohli myslieť, že kreacionizmus je prehraná vojna aj v Taliansku, keďže aj pápež ho oslabil uznaním evolúcie, prichádza studená sprcha.

8. 4. 2004 čítame v Nature: „Najnovšie smernice pre učebné plány v Taliansku hovoria, že 11- až 14-ročným žiakom netreba v biológii vysvetľovať vývojovú teóriu; na nepovinných hodinách náboženstva sa majú zoznámiť s kreacionizmom.“

Rozhodnutie ministerky pre výchovu, univerzity a výskum L. Morattiovej komentoval jej referent pre učebné plány S. Criscuoli:

„Do trinástich rokov sú žiaci príliš mladí, aby sa mohli konfrontovať s tak komplikovanou matériou. Až pri špecializácii v prírodných vedách sa oboznámia s pojmom evolúcie (a stretnú sa s menom Darwin). Nech sa najprv naučia biblickú verziu, na vedecké teórie majú čas.“

A tak sa v Taliansku stalo to, čo sa už dávno deje v USA: evolúcia je politická téma, ktorú pravica využíva proti ľavici pri každej príležitosti.

Najznámejší talianski vedci protestovali otvoreným listom v denníku La Republica proti uzákoneniu takýchto učebných plánov a 50 000 občanov podpísalo petíciu žiadajúcu revíziu stanoviska Ministerstva školstva. Pomohlo to. Morattiová vymenovala komisiu, ktorá má vypracovať plán výučby evolúcie na rozličných stupňoch škôl.

Predsedkyňou je R. L. Montalciniová, nositeľka Nobelovej ceny, iniciátorka petície; členom je aj Carlo Rubia, tiež laureát Nobelovej ceny; obidvaja sú aktívnymi členmi talianskej organizácie skeptikov. (Bratislavská Spoločnosť pre podporovanie kritického myslenia dávnejšie zastavila činnosť. Nezanikla.)

Be the first to comment on "Preč s Darwinom!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*